Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Tuloarviot
            01. Arvonlisävero
            03. Apteekkimaksut
       08. Valmisteverot
       10. Muut verot
     15. Lainat

Talousarvioesitys 2016

03. ApteekkimaksutPDF-versio

Momentille arvioidaan kertyvän 159 800 000 euroa.

Selvitysosa:Tulot ovat apteekkimaksusta annetun lain (148/1946) mukaisia maksuja.

Apteekkimaksusta annetun lain taulukkoa on tarkoitus tarkistaa siten, että tarkistus perustuu toteutuneeseen kokonaisliikevaihdon muutokseen vuodesta 2013 vuoteen 2014. Tarkistettua apteekkimaksutaulukkoa sovelletaan apteekkimaksuun, joka määrätään vuoden 2015 liikevaihdon perusteella.


2016 talousarvio 159 800 000
2015 talousarvio 157 500 000
2014 tilinpäätös 156 601 052