Siirry sisältöön
  Vastaa budjetti.vm.fi-sivuston käyttäjäkyselyyn ja vaikuta uuden budjettiverkkosivuston kehittämiseen. Kyselyyn pääset tästä.

Talousarvioesitys 2016

Osasto 13

KORKOTULOT, OSAKKEIDEN MYYNTITULOT JA VOITON TULOUTUKSETPDF-versio

Selvitysosa:

Osaston tuloarviot vuosina 2014—2016

    v. 2014
tilinpäätös
1000 €
v. 2015
varsinainen
talousarvio
1000 €
v. 2016
esitys
1000 €
 
Muutos 2015—2016
    1000 € %
 
01. Korkotulot 163 728 138 600 135 039 -3 561 -3
04. Korot valtion lainoista liikelaitoksille 19 983 15 900 12 500 -3 400 -21
05. Korot muista lainoista 107 635 87 000 85 098 -1 902 -2
07. Korot talletuksista 10 923 6 500 3 300 -3 200 -49
09. Muiden eläkelaitosten puolesta maksettujen eläkemenojen ja valtion muille eläkelaitoksille maksamien ennakoiden korkotulot 25 187 29 200 34 141 4 941 17
03. Osinkotulot ja osakkeiden myyntitulot 1 983 652 2 149 000 1 483 000 -666 000 -31
01. Osinkotulot, pääomanpalautukset ja osakkeiden nettomyyntitulot 1 983 652 2 149 000 1 483 000 -666 000 -31
04. Osuus valtion rahalaitosten voitosta 180 000 150 000 130 000 -20 000 -13
01. Osuus Suomen Pankin voitosta 180 000 150 000 130 000 -20 000 -13
05. Valtion liikelaitosten voiton tuloutukset 270 000 330 000 220 000 -110 000 -33
01. Valtion liikelaitosten voiton tuloutukset 270 000 330 000 220 000 -110 000 -33
Yhteensä 2 597 379 2 767 600 1 968 039 -799 561 -29