Siirry sisältöön
  Vastaa budjetti.vm.fi-sivuston käyttäjäkyselyyn ja vaikuta uuden budjettiverkkosivuston kehittämiseen. Kyselyyn pääset tästä.
Sisällysluettelo
   Tuloarviot
     21. Eduskunta
       30. Aikuiskoulutus
       70. Opintotuki
       90. Liikuntatoimi
       91. Nuorisotyö

Talousarvioesitys 2016

04. Varastokirjaston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 1 758 000 euroa.

Selvitysosa:Varastokirjaston tehtävänä on vastaanottaa ja säilyttää tieteellisistä ja yleisistä kirjastoista siirrettävää aineistoa sekä asettaa se käyttöön. Varastokirjasto vastaa osaltaan valtakunnallisen kokoelmapolitiikan kehittämisestä. Toiminnan tarkoituksena on vähentää kaikkien Suomen kirjastojen kokoelmatilan tarvetta ottamalla vastaan niiden aineistoa.

Tunnuslukuja 2013
toteutuma
2014
toteutuma
2015
tavoite
2016
tavoite
         
Vastaanotetun aineiston määrä (hm) 6 459 6 766 5 000 5 000
Tilausten määrä 80 871 83 038 81 000 83 000
Sairauspäivien lkm/htv 13,3 15,8 <8 <8
Henkilötyövuodet 1) 22,3 23,7 19 19

1) Vuoden 2014 htv luku sisältää 3,7 htv:tä määräaikaista aineistojen rästiprojektityötä.

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

  2014
toteutuma
2015
varsinainen
talousarvio
2016
esitys
       
Bruttomenot 1 701 1 869 1 763
Bruttotulot 4 6 5
Nettomenot 1 697 1 863 1 758
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 78    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 250    

Tulot maksullisesta palvelutoiminnasta perustuvat opetusministeriön asetukseen Varastokirjaston suoritteista perittävistä maksuista (1346/2006).

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Hankinnasta maksuun -säästö (HO 2015) -1
Omakustannusperiaatteen toteuttaminen Senaatti-kiinteistöjen vuokrissa -92
Palkkaliukumasäästö -4
Palkkausten tarkistukset 7
Toimintamenojen tuottavuussäästö -9
Toimintamenosäästö (HO 2015) -10
Vuokramenojen indeksikorotus 6
Vuokramenojen indeksikorotusta vastaava säästö -2
Yhteensä -105

2016 talousarvio 1 758 000
2015 talousarvio 1 863 000
2014 tilinpäätös 1 869 000