Siirry sisältöön
  Vastaa budjetti.vm.fi-sivuston käyttäjäkyselyyn ja vaikuta uuden budjettiverkkosivuston kehittämiseen. Kyselyyn pääset tästä.
Sisällysluettelo
   Tuloarviot
     21. Eduskunta
       30. Aikuiskoulutus
       70. Opintotuki
       90. Liikuntatoimi
       91. Nuorisotyö

Talousarvioesitys 2016

03. Kotimaisten kielten keskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 1 259 000 euroa.

Selvitysosa:Kotimaisten kielten keskus on asiantuntija- ja palveluorganisaatio, joka huoltaa suomea ja ruotsia sekä koordinoi saamen kielten, viittomakielten ja romanikielen huoltoa. Kotimaisten kielten keskuksen tehtävänä on lisäksi neuvonta, sanakirjatyö sekä kielenhuoltoon ja sanakirjatyöhön liittyvä tutkimus.

Tunnuslukuja 2013
toteutuma
2014
toteutuma
2015
tavoite
2016
tavoite
         
Julkaisutoiminta, kpl 527 553 300 300
Tietopalvelutehtävät, kpl 1 338 1 548 1 000 1 000
Sähköiset aineistot1) 44 395 56 061 51 000 116 000
Sairauspäivien lkm/htv 5,9 7,2 <8 <8
Henkilötyövuodet 76,1 85,5 <88 <88

1) Aineiston määrän ja jalostusasteen kehittyminen kumulatiivisesti.

Kotimaisten kielten keskuksen tulostavoitteiden toteuttamiseen käytetään myös momentin 29.40.53 määrärahoja.

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

  2014
toteutuma
2015
varsinainen
talousarvio
2016
esitys
       
Bruttomenot 2 877 2 064 1 759
Bruttotulot 733 600 500
Nettomenot 2 144 1 464 1 259
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 1 384    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 1 239    

Tulot maksullisesta palvelutoiminnasta perustuvat opetus- ja kulttuuriministeriön asetukseen Kotimaisten kielten keskuksen suoritteiden maksuista (1063/2013).

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Hankinnasta maksuun -säästö (HO 2015) -1
Omakustannusperiaatteen toteuttaminen Senaatti-kiinteistöjen vuokrissa -84
Palkkaliukumasäästö -3
Palkkausten tarkistukset 7
Strategisen tutkimuksen rahoitusväline (siirto momentille 29.40.54) -93
Toimintamenojen tuottavuussäästö -7
Toimintamenosäästö (HO 2015) -10
Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminta (siirto momentille 23.01.22) -17
Vuokramenojen indeksikorotus 4
Vuokramenojen indeksikorotusta vastaava säästö -1
Yhteensä -205

2016 talousarvio 1 259 000
2015 talousarvio 1 464 000
2014 tilinpäätös 1 999 000