Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Tuloarviot
     21. Eduskunta

Talousarvioesitys 2016

01. Puolustusministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 15 325 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös:

1) räjähtävän materiaalin turvallisuuteen keskittyvän järjestön (Munitions Safety Information Analysis Center) ja Euroopan puolustusviraston sekä muiden kansainvälisten yhteisöjen jäsenmaksujen ja maksuosuuksien maksamiseen

2) ETY-järjestön luottamusta ja turvallisuutta lisäävien toimien täytäntöönpanosta sekä näistä johtuvista hallinnollisista toimista aiheutuvien menojen maksamiseen

3) Turvallisuuskomitean sihteeristön menojen maksamiseen.

Selvitysosa:

Toiminnalliset tulostavoitteet1)

Toiminnallinen tehokkuus 2014
toteutuma
2015
ennakoitu
2016
arvio
       
Taloudellisuus      
Menot toimintoalueittain (1 000 euroa)      
Puolustuspolitiikka 4 487 1 834 2 076
Sotilaallinen maanpuolustus 1 162 597 393
Kokonaismaanpuolustuksen yhteensovittaminen 1 447 1 219 782
Sotilaallinen kriisinhallinta 316 224 126
Ohjaustoiminnot 11 978 6 298 5 773
Tukitoiminnot   7 065 7 378
Yhteensä 19 390 17 237 16 528
       
Tuottavuus      
Henkilötyövuodet toimintoalueittain      
Puolustuspolitiikka 36 16 21
Sotilaallinen maanpuolustus 8 5 4
Kokonaismaanpuolustuksen yhteensovittaminen 12 9 8
Sotilaallinen kriisinhallinta 2 3 2
Ohjaustoiminnot 89 45 45
Tukitoiminnot   53 55
Yhteensä 147 131 135

1) Tiedot ovat kassamenopohjaisia ja vuoden 2014 osalta tukitoiminnot on vyörytetty ydin- ja ohjaustoiminnoille.

Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen

  2014
toteutuma
2015
ennakoitu
2016
tavoite
       
Työtyytyväisyys (1—5) 3,71 3,6 3,7
— naiset 3,36    
— miehet 3,96    

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

  2014
toteutuma
2015
varsinainen
talousarvio
2016
esitys
       
Bruttomenot 19 390 16 277 15 357
Bruttotulot - 32 32
Nettomenot 19 390 16 245 15 325
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 3 323    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 4 116    

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Poliittinen toiminta (HO 2015) -65
Siirto momentille 23.01.02 -75
Siirto momentilta 27.10.01 (2 htv) 180
VNHY:n perustamisesta aiheutuva siirto momentille 23.01.01 (-3 htv) -714
Hankinnasta maksuun -säästö (HO 2015) -9
Palkkaliukumasäästö -95
Palkkausten tarkistukset 77
Toimintamenojen tuottavuussäästö -99
Toimintamenosäästö (HO 2015) -120
Yhteensä -920

2016 talousarvio 15 325 000
2015 talousarvio 16 245 000
2014 tilinpäätös 20 183 000