Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 VALTIOVARAINMINISTERIÖN EHDOTUS VUODEN 2016 TALOUSARVIOKSI
   Tuloarviot
   Määrärahat
     21. Eduskunta
     22. Tasavallan presidentti
     23. Valtioneuvoston kanslia
       01. Hallinto
            01. Valtioneuvoston kanslian toimintamenot
            02. Ministereiden, heidän valtiosihteeriensä ja erityisavustajiensa palkkaukset
            03. Euroopan unionin kansallisten asiantuntijoiden palkkamenot
            20. Pääministerin, kansliassa toimivien ministereiden ja heidän avustajiensa matkat
            22. Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminta
            29. Arvonlisäveromenot
       10. Omistajaohjaus
       20. Poliittisen toiminnan avustaminen
       30. Oikeuskanslerinvirasto
       90. Muut menot
     24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala
     25. Oikeusministeriön hallinnonala
     26. Sisäministeriön hallinnonala
     27. Puolustusministeriön hallinnonala
     28. Valtiovarainministeriön hallinnonala
     29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala
     30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
     31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
     32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala
     33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
     35. Ympäristöministeriön hallinnonala
     36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2016

01. Valtioneuvoston kanslian toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 125 307 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös:

1) valtioneuvoston ja sen ministeriöiden yhteisiin hallinto- ja palvelutehtäviin, joihin on varattu 99 200 000 euroa

2) talousneuvostosta, ruotsinkielenlautakunnasta, arvonimilautakunnasta tai muista vastaavista lautakunnista aiheutuviin kuluihin.

Selvitysosa:

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

 2014
toteutuma
2015
varsinainen
talousarvio
2016
esitys
    
Bruttomenot34 05532 624125 757
Bruttotulot67525450
Nettomenot33 38032 599125 307
    
Siirtyvät erät   
— siirtynyt edelliseltä vuodelta3 493  
— siirtynyt seuraavalle vuodelle3 716  

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

  
Lainsäädännön vaikutusarviointi (HO 2015)250
Ministeriöiden kulunvalvontahankkeen loppuunsaattamisen poistuminen-500
Siirto momentille 23.01.02-75
SM Kirkkokatu 12, peruskorjaus (siirto momentilta 26.01.01)250
TEM Aleksanterinkatu 4-10, peruskorjaus (siirto momentilta 32.01.01)350
Vanhan hallituksen virkamiespalvelujen poistuminen-285
VNHY:n perustamisesta aiheutuva siirto momentilta 24.01.01 (12 htv)5 278
VNHY:n perustamisesta aiheutuva siirto momentilta 25.01.01 (2 htv)849
VNHY:n perustamisesta aiheutuva siirto momentilta 26.01.01 (5 htv)894
VNHY:n perustamisesta aiheutuva siirto momentilta 27.01.01 (3 htv)714
VNHY:n perustamisesta aiheutuva siirto momentilta 28.01.01 (5 htv)1 512
VNHY:n perustamisesta aiheutuva siirto momentilta 29.01.01 (5 htv)1 234
VNHY:n perustamisesta aiheutuva siirto momentilta 30.01.01 (3 htv)1 032
VNHY:n perustamisesta aiheutuva siirto momentilta 31.01.01 (3 htv)777
VNHY:n perustamisesta aiheutuva siirto momentilta 32.01.01 (7 htv)2 077
VNHY:n perustamisesta aiheutuva siirto momentilta 33.01.01 (5 htv)1 488
VNHY:n perustamisesta aiheutuva siirto momentilta 35.01.01 (3 htv)770
VNHY:n perustamisesta aiheutuva siirto momentilta 35.01.0424
VN linna A ja B, peruskorjaus (siirto momentilta 28.01.01)200
Hankinnasta maksuun -säästö (HO 2015)-51
Omakustannusperiaatteen toteuttaminen Senaatti-kiinteistöjen vuokrissa-5 639
Palkkaliukumasäästö-145
Palkkausten tarkistukset126
Toimintamenojen tuottavuussäästö-154
Toimintamenosäästö (HO 2015)-450
Valtion vahingonkorvaustoiminnan keskittäminen (siirron palautus momentilta 28.20.01)2
Vuokramenojen indeksikorotus653
Vuokramenojen indeksikorotusta vastaava säästö-586
Yhteensä10 595

2016 talousarvio125 307 000
2015 I lisätalousarvio
2015 talousarvio114 712 000
2014 tilinpäätös33 603 000