Siirry sisältöön
  Vastaa budjetti.vm.fi-sivuston käyttäjäkyselyyn ja vaikuta uuden budjettiverkkosivuston kehittämiseen. Kyselyyn pääset tästä.

Talousarvioesitys 2016

Pääluokka 22

TASAVALLAN PRESIDENTTIPDF-versio

Selvitysosa:

Hallinnonalan määrärahat vuosina 2014—2016

    v. 2014
tilinpäätös
1000 €
v. 2015
varsinainen
talousarvio
1000 €
v. 2016
esitys
1000 €
 
Muutos 2015—2016
    1000 € %
 
01. Tasavallan presidentti 1 080 2 875 2 875 0
01. Tasavallan presidentin palkkio (kiinteä määräraha) 126 126 126 0
02. Tasavallan presidentin toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 199 199 199 0
20. Vierailuista ja kokousmatkoista aiheutuvat menot (arviomääräraha) 755 2 550 2 550 0
02. Tasavallan presidentin kanslia 32 976 16 275 10 600 -5 675 -35
01. Tasavallan presidentin kanslian toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 7 549 8 175 7 500 -675 -8
02. Eläkkeellä olevien presidenttien menot (siirtomääräraha 2 v) 600 600 600 0
29. Arvonlisäveromenot (arviomääräraha) 5 927 2 500 2 500 0
(75.) Perusparannukset (siirtomääräraha 3 v) 18 900 5 000 -5 000 -100
Yhteensä 34 056 19 150 13 475 -5 675 -30
  Henkilötyövuodet 69,7 70,0 70,0