Siirry sisältöön
  Vastaa budjetti.vm.fi-sivuston käyttäjäkyselyyn ja vaikuta uuden budjettiverkkosivuston kehittämiseen. Kyselyyn pääset tästä.

Talousarvioesitys 2016

Pääluokka 21

EDUSKUNTAPDF-versio

Selvitysosa:

Hallinnonalan määrärahat vuosina 2014—2016

    v. 2014
tilinpäätös
1000 €
v. 2015
varsinainen
talousarvio
1000 €
v. 2016
esitys
1000 €
 
Muutos 2015—2016
    1000 € %
 
01. Kansanedustajat 21 273 21 866 21 783 -83 0
01. Kansanedustajien toimintamenot (arviomääräraha) 21 273 21 866 21 783 -83 0
10. Eduskunnan kanslia 102 021 112 627 120 873 8 246 7
01. Eduskunnan kanslian toimintamenot (arviomääräraha) 51 995 55 940 52 382 -3 558 -6
02. Peruskorjaukseen liittyvät toimintamenot (arviomääräraha) 6 809 7 087 4 937 -2 150 -30
29. Arvonlisäveromenot (arviomääräraha) 12 416 13 600 15 000 1 400 10
51. Avustajatuki eduskuntaryhmille (arviomääräraha) 4 164 4 164 0
70. Tietohallinnon laitehankinnat ja kehittämishankkeet (siirtomääräraha 3 v) 4 300 4 000 2 390 -1 610 -40
74. Eduskunnan rakennusten peruskorjaukset (siirtomääräraha 3 v) 26 500 32 000 42 000 10 000 31
20. Eduskunnan oikeusasiamies 5 902 6 214 6 494 280 5
01. Eduskunnan oikeusasiamiehen kanslian toimintamenot (arviomääräraha) 5 902 6 214 6 494 280 5
30. Ulkopoliittinen instituutti 3 535 3 568 3 608 40 1
01. Ulkopoliittisen instituutin toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 3 338 3 383 3 413 30 1
29. Arvonlisäveromenot (arviomääräraha) 197 185 195 10 5
40. Valtiontalouden tarkastusvirasto 15 882 15 889 15 821 -68 0
01. Valtiontalouden tarkastusviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 15 307 15 307 15 246 -61 0
29. Arvonlisäveromenot (arviomääräraha) 575 582 575 -7 -1
90. Eduskunnan muut menot 4 005 4 005 4 083 78 2
50. Eduskuntaryhmien ryhmäkanslioiden tukeminen (kiinteä määräraha) 4 005 4 005 4 083 78 2
Yhteensä 152 618 164 169 172 662 8 493 5