Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VALTION TALOUSARVIOKSI VUODELLE 2016
   Yleisperustelut
   Numerotaulu
   Yksityiskohtaiset perustelut
     Yleiset määräykset
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         01. Kansanedustajat
         10. Eduskunnan kanslia
         20. Eduskunnan oikeusasiamies
         30. Ulkopoliittinen instituutti
         40. Valtiontalouden tarkastusvirasto
         90. Eduskunnan muut menot
       22. Tasavallan presidentti
       23. Valtioneuvoston kanslia
       24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala
       25. Oikeusministeriön hallinnonala
       26. Sisäministeriön hallinnonala
       27. Puolustusministeriön hallinnonala
       28. Valtiovarainministeriön hallinnonala
       29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala
       30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
       31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
       32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala
       33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
       35. Ympäristöministeriön hallinnonala
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2016

Pääluokka 21

EDUSKUNTAPDF-versio

Selvitysosa:

Hallinnonalan määrärahat vuosina 2014—2016

  v. 2014
tilinpäätös
1000 €
v. 2015
varsinainen
talousarvio
1000 €
v. 2016
esitys
1000 €
 
Muutos 2015—2016
  1000 €%
 
01.Kansanedustajat21 27321 86621 783-830
01.Kansanedustajien toimintamenot (arviomääräraha)21 27321 86621 783-830
10.Eduskunnan kanslia102 021112 627120 8738 2467
01.Eduskunnan kanslian toimintamenot (arviomääräraha)51 99555 94052 382-3 558-6
02.Peruskorjaukseen liittyvät toimintamenot (arviomääräraha)6 8097 0874 937-2 150-30
29.Arvonlisäveromenot (arviomääräraha)12 41613 60015 0001 40010
51.Avustajatuki eduskuntaryhmille (arviomääräraha)4 1644 1640
70.Tietohallinnon laitehankinnat ja kehittämishankkeet (siirtomääräraha 3 v)4 3004 0002 390-1 610-40
74.Eduskunnan rakennusten peruskorjaukset (siirtomääräraha 3 v)26 50032 00042 00010 00031
20.Eduskunnan oikeusasiamies5 9026 2146 4942805
01.Eduskunnan oikeusasiamiehen kanslian toimintamenot (arviomääräraha)5 9026 2146 4942805
30.Ulkopoliittinen instituutti3 5353 5683 608401
01.Ulkopoliittisen instituutin toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)3 3383 3833 413301
29.Arvonlisäveromenot (arviomääräraha)197185195105
40.Valtiontalouden tarkastusvirasto15 88215 88915 821-680
01.Valtiontalouden tarkastusviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)15 30715 30715 246-610
29.Arvonlisäveromenot (arviomääräraha)575582575-7-1
90.Eduskunnan muut menot4 0054 0054 083782
50.Eduskuntaryhmien ryhmäkanslioiden tukeminen (kiinteä määräraha)4 0054 0054 083782
Yhteensä152 618164 169172 6628 4935