Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VALTION TALOUSARVIOKSI VUODELLE 2016
   Yleisperustelut
   Numerotaulu
   Yksityiskohtaiset perustelut
     Yleiset määräykset
     Tuloarviot
       11. Verot ja veronluonteiset tulot
       12. Sekalaiset tulot
         24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala
         25. Oikeusministeriön hallinnonala
         26. Sisäministeriön hallinnonala
         27. Puolustusministeriön hallinnonala
         28. Valtiovarainministeriön hallinnonala
         29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala
         30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
         31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
         32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala
         33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
         35. Ympäristöministeriön hallinnonala
         39. Muut sekalaiset tulot
       13. Korkotulot, osakkeiden myyntitulot ja voiton tuloutukset
       15. Lainat
     Määrärahat

Talousarvioesitys 2016

Osasto 12

SEKALAISET TULOTPDF-versio

Selvitysosa:

Osaston tuloarviot vuosina 2014—2016

  v. 2014
tilinpäätös
1000 €
v. 2015
varsinainen
talousarvio
1000 €
v. 2016
esitys
1000 €
 
Muutos 2015—2016
  1000 €%
 
24.Ulkoasiainministeriön hallinnonala9 37959 62042 527-17 093-29
99.Ulkoasiainministeriön hallinnonalan tulot9 37959 62042 527-17 093-29
25.Oikeusministeriön hallinnonala112 276125 750143 95018 20014
10.Tuomioistuintulot33 45531 40046 40015 00048
15.Yleisen edunvalvonnan tulot22 20023 3001 1005
20.Ulosottomaksut78 47772 00071 500-500-1
99.Oikeusministeriön hallinnonalan muut tulot3441502 7502 6001733
26.Sisäministeriön hallinnonala16 98414 92024 92410 00467
98.EU:lta saatavat tulot 6 93414 47024 47410 00469
99.Sisäministeriön hallinnonalan muut tulot10 0514504500
27.Puolustusministeriön hallinnonala5 0914 0765 2261 15028
01.Puolustushallinnon rakennuslaitoksen tulot10880
20.Tulot irtaimen omaisuuden myynnistä ja rojaltimaksuista1818180
99.Puolustusministeriön hallinnonalan muut tulot5 0634 0505 2001 15028
28.Valtiovarainministeriön hallinnonala2 194 3132 751 5672 243 186-508 381-18
10.Tullin tulot2 6964 0132 500-1 513-38
11.Kuntien osuudet verotuskustannuksista144 148141 097136 621-4 476-3
12.Kansaneläkelaitoksen osuus verotuskustannuksista27 61327 02826 170-858-3
13.Evankelisluterilaisten seurakuntien osuudet verotuskustannuksista21 99721 53115 081-6 450-30
20.Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskuksen eräät tulot03 2005 2002 00063
25.Metallirahatulot15 03820 00015 000-5 000-25
50.Siirto valtion eläkerahastosta1 728 2422 274 5121 782 500-492 012-22
51.Muiden eläkelaitosten puolesta maksettujen eläkemenojen hyvitykset147 782170 300185 93315 6339
52.Vakuutusmaksuja vastaavat maksut18 32219 84619 796-500
60.Työturvallisuusmaksu892920900-20-2
(87.)Tulot rahoitusmarkkinoiden vakauttamisesta20 9481 100-1 100-100
92.Euroopan unionin perinteisten omien varojen kantopalkkiot42 35646 30034 000-12 300-27
93.Euroopan unionilta saatavat tulot matkamenojen korvaamiseen2 3092 9001 500-1 400-48
99.Valtiovarainministeriön hallinnonalan muut tulot21 97018 82017 985-835-4
29.Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala581 188565 419565 403-160
70.Opintotukitoiminnan tulot22 07220 30024 0003 70018
88.Valtion osuus veikkauksen ja raha-arpajaisten voittovaroista541 734541 119537 403-3 716-1
99.Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalan muut tulot17 3824 0004 0000
30.Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala630 0571 146 475969 850-176 625-15
01.EU:n maataloustukirahastosta saatavat tulot519 715534 003599 90365 90012
02.Maaseudun kehittämiseen saatavat tulot EU:lta71 974556 000325 000-231 000-42
03.Elinkeinokalatalouden kehittämiseen saatavat tulot EU:lta3 7035 00010 0005 000100
04.EU:lta saatavat muut tulot5102 492477-2 015-81
20.Valtion osuus totopeleistä saadusta tulosta9241 0801 040-40-4
(32.)Kasvinjalostusmaksut176280-280-100
40.Vesioikeudelliset kalatalousmaksut3 0672 9003 0001003
41.Tenojoen kalastuslupamaksut4355005000
42.Hirvieläinten metsästysmaksut3 5733 4003 4000
44.Kalastonhoitomaksut 9 3139 58010 4008209
45.Riistanhoitomaksut10 12010 24010 130-110-1
99.Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan muut tulot6 54621 0006 000-15 000-71
31.Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala50 7168 802138 544129 7421474
10.Liikenneviraston tulot49 8148 192137 894129 7021583
99.Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan muut tulot902610650407
32.Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala468 437227 797268 81541 01818
20.Turvallisuus- ja kemikaaliviraston tulot3 7132 9702 850-120-4
(30.)Siirrot valtion talousarvion ulkopuolisista rahastoista100 0000
31.Palkkaturvamaksujen palautukset40 46742 32742 8655381
50.EU:n rakennerahastoista ja muista koheesiopolitiikan rahastoista saatavat tulot215 877114 000120 0006 0005
99.Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan muut tulot108 38068 500103 10034 60051
33.Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala533 702522 753523 3936400
02.Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston tulot1 7511 4601 60014010
03.Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tulot505005000
90.Raha-automaattiyhdistyksen tuotto421 695426 288426 7885000
98.Valtionapujen palautukset108 15193 20093 2000
99.Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalan muut tulot2 0551 3051 3050
35.Ympäristöministeriön hallinnonala100 52274 15052 650-21 500-29
10.Korvaukset ympäristövahinkojen torjuntatoimista04 6502 150-2 500-54
20.Siirto valtion asuntorahastosta90 00066 00047 000-19 000-29
99.Ympäristöministeriön hallinnonalan muut tulot10 5223 5003 5000
39.Muut sekalaiset tulot477 209548 500365 500-183 000-33
01.Sakkotulot ja tulot hallinnollisista maksuseuraamuksista133 326105 000188 00083 00079
02.Verotukseen liittyvät korkotulot80 98975 00075 0000
04.Siirrettyjen määrärahojen peruutukset244 010366 000100 000-266 000-73
10.Muut sekalaiset tulot18 8842 5002 5000
Yhteensä5 179 8756 049 8295 343 968-705 861-12