Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 VALTIOVARAINMINISTERIÖN EHDOTUS VUODEN 2016 KOLMANNEKSI LISÄTALOUSARVIOKSI
   Tuloarviot
   Määrärahat
     23. Valtioneuvoston kanslia
     24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala
       01. Ulkoasiainhallinto
       10. Kriisinhallinta
            20. Suomalaisten kriisinhallintajoukkojen ylläpitomenot
       30. Kansainvälinen kehitysyhteistyö
     25. Oikeusministeriön hallinnonala
     26. Sisäministeriön hallinnonala
     27. Puolustusministeriön hallinnonala
     28. Valtiovarainministeriön hallinnonala
     29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala
     30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
     31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
     32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala
     33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
     35. Ympäristöministeriön hallinnonala

Talousarvioesitys 2016

10. KriisinhallintaPDF-versio

20. Suomalaisten kriisinhallintajoukkojen ylläpitomenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentin käyttösuunnitelma muutetaan seuraavaksi:

Käyttösuunnitelma (euroa)

   
01.EU:n taistelujoukkojen koulutus- ja valmiusajan menot2 345 000
04.Suomen Kosovon kriisinhallintajoukon menot (KFOR-operaatio)2 035 000
05.Yhteiset menot6 147 000
06.Suomen Bosnia-Hertsegovinan kriisinhallintajoukon menot (EUFOR/ALTHEA-operaatio)990 000
08.Resolute Support -operaatio, Afganistan5 028 000
09.Varalla käynnissä olevien operaatioiden lisämenoihin ja niiden jatkamiseen, kansallisesta kriisinhallinnan veteraanikortista aiheutuviin menoihin, mahdollisiin uusiin kriisinhallintaoperaatioihin sekä muihin kriisinhallintamenoihn570 000
10.Atalanta-operaation menot865 000
11.EUTM/Somalian koulutusoperaation menot1 164 000
14.Libanonin kriisinhallintaoperaation menot24 787 000
15.EUTM/Malin koulutusoperaation menot1 210 000
16.Malin YK-operaation menot (MINUSMA)676 000
18.Irakin koulutusoperaation menot7 244 000
19.EUNAVFOR MED, Välimeren operaation menot2 992 000
20.Golanin kriisinhallintaoperaation menot (UNDOF)245 000
21.Libyan kemiallisten aseiden hävittämisoperaation menot148 000
Yhteensä56 446 000

Selvitysosa: Käyttösuunnitelmaan lisätään kohdat 20. Golanin kriisinhallintaoperaation menot (UNDOF), jolle ehdotetaan 245 000 euron määrärahaa, sekä 21. Libyan kemiallisten aseiden hävittämisoperaation menot, jolle ehdotetaan 148 000 euron määrärahaa. Suunnitteluperusteena on käyttösuunnitelmakohdassa 20. käytetty kolmea sotilasta seitsemäksi kuukaudeksi ja käyttösuunnitelmakohdassa 21. kahta sotilasta neljäksi kuukaudeksi. Käyttösuunnitelmakohdan 05. lisäys aiheutuu tarkentuneista rotaatiokoulutuksen kustannuksista ja käyttösuunnitelmakohdan 19. lisäys aiheutuu tarkentuneista palkkauskustannuksista. Käyttösuunnitelmakohdan 10. lisäys aiheutuu alustarkastusosaston osallistumisesta EUNAVFOR Sophia -operaatioon marraskuun 2016 loppuun asti. Tarvittavat määrärahat katetaan käyttösuunnitelmakohtien 04. , 08. ja 14. vähennyksillä operaatioiden suunnitteluperusteiden tarkennettua.

Muutokset käyttösuunnitelmaan (euroa)

   
04.Suomen Kosovon kriisinhallintajoukon menot (KFOR-operaatio)-155 000
05.Yhteiset menot+355 000
08.Resolute Support -operaatio, Afganistan-650 000
10.Atalanta-operaation menot+150 000
14.Libanonin kriisinhallintaoperaation menot-393 000
19.EUNAVFOR MED, Välimeren operaation menot+300 000
20.Golanin kriisinhallintaoperaation menot (UNDOF)+245 000
21.Libyan kemiallisten aseiden hävittämisoperaation menot+148 000
Yhteensä-

Momentille ei edellä olevan johdosta ehdoteta lisämäärärahaa.


2016 III lisätalousarvio
2016 II lisätalousarvio7 446 000
2016 talousarvio49 000 000
2015 tilinpäätös49 205 991
2014 tilinpäätös54 215 220