Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 VALTIOVARAINMINISTERIÖN EHDOTUS VUODEN 2016 KOLMANNEKSI LISÄTALOUSARVIOKSI
   Tuloarviot
   Määrärahat
     23. Valtioneuvoston kanslia
     24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala
     25. Oikeusministeriön hallinnonala
     26. Sisäministeriön hallinnonala
     27. Puolustusministeriön hallinnonala
     28. Valtiovarainministeriön hallinnonala
     29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala
     30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
     31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
     32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala
     33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
       01. Hallinto
       03. Tutkimus- ja kehittämistoiminta
       20. Työttömyysturva
            50. Valtionosuus ansiopäivärahasta
            52. Valtionosuus työmarkkinatuesta
       40. Eläkkeet
       50. Veteraanien tukeminen
     35. Ympäristöministeriön hallinnonala

Talousarvioesitys 2016

20. TyöttömyysturvaPDF-versio

50. Valtionosuus ansiopäivärahasta (arviomääräraha)

Momentille myönnetään lisäystä 31 600 000 euroa.

Selvitysosa: Lisäys aiheutuu vuoden 2015 lopullisen valtionosuuden vahvistamisesta.


2016 III lisätalousarvio31 600 000
2016 talousarvio1 087 000 000
2015 tilinpäätös1 083 356 791
2014 tilinpäätös990 316 718

52. Valtionosuus työmarkkinatuesta (arviomääräraha)

Momentilta vähennetään 32 200 000 euroa.

Selvitysosa: Vähennys aiheutuu oleskeluluvan saaneiden turvapaikanhakijoiden aiheuttamien kustannusten tarkentumisesta.


2016 III lisätalousarvio-32 200 000
2016 II lisätalousarvio61 000 000
2016 talousarvio1 394 000 000
2015 tilinpäätös1 368 000 000
2014 tilinpäätös1 544 712 119