Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 VALTIOVARAINMINISTERIÖN EHDOTUS VUODEN 2016 KOLMANNEKSI LISÄTALOUSARVIOKSI
   Tuloarviot
   Määrärahat
     23. Valtioneuvoston kanslia
     24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala
     25. Oikeusministeriön hallinnonala
     26. Sisäministeriön hallinnonala
     27. Puolustusministeriön hallinnonala
     28. Valtiovarainministeriön hallinnonala
     29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala
     30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
       10. Maaseudun kehittäminen
       20. Maa- ja elintarviketalous
          64. Metsähallitus 2016
     31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
     32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala
     33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
     35. Ympäristöministeriön hallinnonala

Talousarvioesitys 2016

64. Metsähallitus 2016PDF-versio

4. Liiketoiminnan investointien ja investointisitoumusten enimmäismäärä

Luvun perusteluja muutetaan siten, että Metsähallituksen investoinneista saa aiheutua menoja 15.4.2016—31.12.2016 aikana enintään 10 milj. euroa. Lisäksi Metsähallitus saa tehdä 15.4.2016—31.12.2016 aikana investointeja koskevia sitoumuksia, joista saa aiheutua menoja myöhempinä tilikausina enintään 10 milj. euroa.

Selvitysosa: Perustelujen muutoksella eduskunnan hyväksymistä edellyttävät Metsähallituksen investointien ja investointisitoumusten enimmäismäärät ehdotetaan 15.4.2016 voimaan tulleen uuden metsähallituslain (234/2016) edellyttämässä muodossa.

Lisäksi investointien enimmäismäärissä on otettu huomioon uusi organisaatiorakenne, joka siirsi osan investoinneista liikelaitokselta perustetulle Metsähallitus Metsätalous Oy:lle.