Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 VALTIOVARAINMINISTERIÖN EHDOTUS VUODEN 2016 KOLMANNEKSI LISÄTALOUSARVIOKSI
   Tuloarviot
   Määrärahat
     23. Valtioneuvoston kanslia
     24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala
     25. Oikeusministeriön hallinnonala
     26. Sisäministeriön hallinnonala
     27. Puolustusministeriön hallinnonala
     28. Valtiovarainministeriön hallinnonala
       01. Hallinto
       10. Verotus ja tulli
       20. Palvelut valtioyhteisölle
       50. Eläkkeet ja korvaukset
       60. Valtionhallinnon yhteiset henkilöstömenot
            12. Osaamisen kehittäminen
       70. Valtionhallinnon kehittäminen
       80. Siirrot Ahvenanmaan maakunnalle
       90. Kuntien tukeminen
       92. EU ja kansainväliset järjestöt
     29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala
     30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
     31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
     32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala
     33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
     35. Ympäristöministeriön hallinnonala

Talousarvioesitys 2016

60. Valtionhallinnon yhteiset henkilöstömenotPDF-versio

12. Osaamisen kehittäminen (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään lisäystä 4 500 000 euroa.

Selvitysosa: Lisäys johtuu työttömyysvakuutusrahastolle maksettavan korvauksen tarkentumisesta. Määrärahasta maksetaan korvausta työttömyysvakuutusrahastolle määrä, jonka rahasto on hyvittänyt työnantajille koulutuskorvauksina. Ammatillisen osaamisen kehittämiseen liittyvä lainsäädäntö on ollut voimassa vasta vuoden 2014 alusta ja lain mukaisia koulutuskorvauksia on maksettu kahdelta vuodelta. Maksettavien korvausten määrän ennakointi on osoittautunut vaikeaksi ja työttömyysvakuutusrahaston alustava arvio tarvittavan rahoituksen määrästä on osoittautunut liian alhaiseksi.


2016 III lisätalousarvio4 500 000
2016 talousarvio11 000 000
2015 tilinpäätös8 000 000
2014 tilinpäätös12 328 000