Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 VALTIOVARAINMINISTERIÖN EHDOTUS VUODEN 2016 KOLMANNEKSI LISÄTALOUSARVIOKSI
   Tuloarviot
   Määrärahat
     23. Valtioneuvoston kanslia
     24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala
     25. Oikeusministeriön hallinnonala
     26. Sisäministeriön hallinnonala
     27. Puolustusministeriön hallinnonala
       10. Sotilaallinen maanpuolustus
       30. Sotilaallinen kriisinhallinta
            20. Sotilaallisen kriisinhallinnan kalusto- ja hallintomenot
            95. Kurssivaihtelut
     28. Valtiovarainministeriön hallinnonala
     29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala
     30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
     31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
     32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala
     33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
     35. Ympäristöministeriön hallinnonala

Talousarvioesitys 2016

30. Sotilaallinen kriisinhallintaPDF-versio

20. Sotilaallisen kriisinhallinnan kalusto- ja hallintomenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentin käyttösuunnitelma muutetaan seuraavaksi:

Käyttösuunnitelma (euroa)

   
01.Suomen Kosovon kriisinhallintajoukon menot (KFOR-operaatio)932 000
02.Suomen Bosnia-Hertsegovinan kriisinhallintajoukon menot (EUFOR/ALTHEA-operaatio)148 000
03.Sotilastarkkailijatoiminnan menot3 255 000
04.Resolute Support -operaatio, Afganistan5 000 000
05.Irakin koulutusoperaation menot12 600 000
07.Kriisinhallintaoperaatioiden yhteiset menot5 671 000
08.Kriisinhallinnan joukkojen kehittämisohjelma1 000
09.EU:n taisteluosastojen koulutusajan palkkaus-, muutto- ja asumismenot sekä siirtokorvaukset100 000
10.EUNAVFOR MED, Välimeren operaation menot1 003 000
11.EUTM/Somalian koulutusoperaation menot296 000
13.Atalanta-operaation menot31 000
15.Libanonin kriisinhallintaoperaation menot5 744 000
16.EUTM/Malin koulutusoperaation menot209 000
17.Malin YK-operaation menot (MINUSMA)61 000
18.Golanin kriisinhallintaoperaation menot (UNDOF)85 000
19.Libyan kemiallisten aseiden hävittämisoperaation menot55 000
20.Varalla käynnissä olevien operaatioiden lisämenoihin ja niiden jatkamiseen, kansainvälisestä helikopterirahastosta aiheutuviin menoihin, Pohjoismaiden Base Camp -pooliin osallistumisesta aiheutuviin menoihin, mahdollisiin uusiin kriisinhallintaoperaatioihin sekä muihin kriisinhallintamenoihin570 000
Yhteensä35 761 000

Selvitysosa: Suomi on päättänyt osallistua kolmen sotilaan vahvuudella YK:n UNDOF-operaatioon Golanilla ja kahden sotilaan vahvuudella sotilaalliseen kriisinhallintaoperaatioon Libyan kemiallisten aseiden lähtöaineiden hävittämiseksi yhdessä Tanskan kanssa. Tämän johdosta momentille lisätään uudet käyttösuunnitelmakohdat 18. Golanin kriisinhallintaoperaation menot (UNDOF), jolle ehdotetaan 85 000 euron määrärahaa sekä 19. Libyan kemiallisten aseiden hävittämisoperaation menot, jolle ehdotetaan 55 000 euron määrärahaa. Edellä mainittujen käyttösuunnitelmakohtien määrärahatarpeet sekä siirto käyttösuunnitelmakohtaan 20. katetaan käyttösuunnitelmakohdista 03. ja 09. tehtävillä siirroilla.

Muutokset käyttösuunnitelmaan (euroa)

   
03.Sotilastarkkailijatoiminnan menot-100 000
09.EU:n taisteluosastojen koulutusajan palkkaus-, muutto- ja asumismenot sekä siirtokorvaukset-200 000
18.Golanin kriisinhallintaoperaation menot (UNDOF)+85 000
19.Libyan kemiallisten aseiden hävittämisoperaation menot+55 000
20.Varalla käynnissä olevien operaatioiden lisämenoihin ja niiden jatkamiseen, kansainvälisestä helikopterirahastosta aiheutuviin menoihin, Pohjoismaiden Base Camp -pooliin osallistumisesta aiheutuviin menoihin, mahdollisiin uusiin kriisinhallintaoperaatioihin sekä muihin kriisinhallintamenoihin+160 000
Yhteensä-

Momentille ei edellä olevan johdosta ehdoteta lisämäärärahaa.


2016 III lisätalousarvio
2016 II lisätalousarvio-796 000
2016 talousarvio36 557 000
2015 tilinpäätös47 422 000
2014 tilinpäätös57 266 000

95. Kurssivaihtelut (arviomääräraha)

Momentille myönnetään lisäystä 26 000 euroa.

Selvitysosa: Valuuttakurssien kehityksestä johtuen suomalaisista kriisinhallintajoukoista aiheutuvien puolustusministeriön hallinnonalan menojen laskutuksesta syntyviin kurssieroihin on aiheutunut lisätarve.


2016 III lisätalousarvio26 000
2016 talousarvio10 000
2015 tilinpäätös-134 671
2014 tilinpäätös5 950