Siirry sisältöön
  Vastaa budjetti.vm.fi-sivuston käyttäjäkyselyyn ja vaikuta uuden budjettiverkkosivuston kehittämiseen. Kyselyyn pääset tästä.

Talousarvioesitys 2016

01. Tulon ja varallisuuden perusteella kannettavat verotPDF-versio

01. Ansio- ja pääomatuloverot

Momentille arvioidaan kertyvän lisäystä 281 000 000 euroa.

Selvitysosa:Lisäys aiheutuu pääasiassa osinkotulojen ennakoitua suuremmasta kasvusta, mikä on lisännyt osinkotuloista tehtäviä ennakonpidätyksiä sekä rajoitetusti verovelvollisten maksaman lähdeveron kertymää. Tähän on vaikuttanut myös lähdeverojen palautusten jääminen ennakoitua pienemmiksi. Viime vuonna lähdeveroja palautettiin 293 milj. euroa, kun kuluvan vuoden elokuuhun mennessä on palautettu 125 milj. euroa.


2016 III lisätalousarvio 281 000 000
2016 talousarvio 9 210 000 000
2015 tilinpäätös 9 094 292 379
2014 tilinpäätös 9 117 056 165

02. Yhteisövero

Momentille arvioidaan kertyvän lisäystä 195 000 000 euroa.

Selvitysosa:Lisäys aiheutuu siitä, että verovuoden 2016 yhteisöennakoita on kertynyt odotettua selvästi enemmän. Tuloarvion korottamiseen vaikuttaa myös se, että verovuoden 2015 verotuksen toimittamisesta saatujen väliaikatietojen perusteella kalenterivuodelle 2016 ajoittuvat verovuoden 2015 kertymät ovat muodostumassa aiemmin arvioitua myönteisemmiksi.


2016 III lisätalousarvio 195 000 000
2016 II lisätalousarvio 206 000 000
2016 talousarvio 2 877 000 000
2015 tilinpäätös 2 761 280 794
2014 tilinpäätös 2 432 758 665

04. Perintö- ja lahjavero

Momentilta vähennetään 170 000 000 euroa.

Selvitysosa:Vähennys aiheutuu ennakoitua selvästi pienemmistä kertymistä. Heikon kehityksen taustalla näyttäisi olevan pääasiassa perintö- ja lahjaveroerien käsittelyn huomattava hidastuminen Verohallinnossa vuoden 2016 aikana.


2016 III lisätalousarvio -170 000 000
2016 II lisätalousarvio -50 000 000
2016 talousarvio 710 000 000
2015 tilinpäätös 630 918 741
2014 tilinpäätös 499 060 109