Siirry sisältöön
  Vastaa budjetti.vm.fi-sivuston käyttäjäkyselyyn ja vaikuta uuden budjettiverkkosivuston kehittämiseen. Kyselyyn pääset tästä.

Talousarvioesitys 2016

10. Muut verotPDF-versio

03. Autovero

Momentille arvioidaan kertyvän lisäystä 46 000 000 euroa.

Selvitysosa:Lisäys aiheutuu ennakoitua suuremmista kertymätiedoista. Uusien henkilöautojen rekisteröinnit ovat kasvaneet ennakoitua enemmän. Uusien henkilöautojen rekisteröidyksi määräksi arvioidaan 112 000 kappaletta, mikä on 6 000 kappaletta syksyllä 2015 ennakoitua enemmän.


2016 III lisätalousarvio 46 000 000
2016 talousarvio 839 000 000
2015 tilinpäätös 884 127 174
2014 tilinpäätös 917 993 352

05. Varainsiirtovero

Momentille arvioidaan kertyvän lisäystä 104 000 000 euroa.

Selvitysosa:Lisäys aiheutuu ennakoitua suuremmista kertymätiedoista. Odotettua myönteisempi kehitys on näkynyt erityisesti osake- ja arvopaperikaupasta saadussa varainsiirtoverossa.


2016 III lisätalousarvio 104 000 000
2016 talousarvio 698 000 000
2015 tilinpäätös 783 535 939
2014 tilinpäätös 702 163 570

07. Ajoneuvovero

Momentilta vähennetään 25 000 000 euroa.

Selvitysosa:Vähennys aiheutuu kertymätiedoista. Ajoneuvoveron tuottoon vuonna 2016 vaikuttaa vuoden 2017 alusta voimaan tulevan veronkorotuksen jaksotus. Koska ajoneuvovero kannetaan etukäteen juoksevalta 12 kuukauden mittaiselta verokaudelta, korotuksella on vaikutusta jo vuoden 2016 ajoneuvoverokertymään. Korotuksesta kertyy kuitenkin ennustettua pienempi osuus vuoden 2016 puolella.


2016 III lisätalousarvio -25 000 000
2016 talousarvio 1 115 000 000
2015 tilinpäätös 929 984 759
2014 tilinpäätös 877 618 781