Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VUODEN 2016 TOISEKSI LISÄTALOUSARVIOKSI
   Yleisperustelut
   Numerotaulu
        Tuloarviot
        Määrärahat
   Tuloarviot
   Määrärahat

Talousarvioesitys 2016

II lisätalousarvioesitys 2016PDF-versio

 euroa
MÄÄRÄRAHAT
22. TASAVALLAN PRESIDENTTI-19 000
02. Tasavallan presidentin kanslia-19 000
01. Tasavallan presidentin kanslian toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), vähennystä-19 000
23. VALTIONEUVOSTON KANSLIA2 998 000
01. Hallinto1 927 000
01. Valtioneuvoston kanslian toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), vähennystä-73 000
23. Kokeilutoiminnan digitaalinen edistäminen (siirtomääräraha 3 v)2 000 000
10. Omistajaohjaus0
88. Osakehankinnat (siirtomääräraha 3 v)0
30. Oikeuskanslerinvirasto-29 000
01. Oikeuskanslerinviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), vähennystä-29 000
90. Muut menot1 100 000
21. Kunniamerkit (arviomääräraha), lisäystä100 000
26. Suomi 100 (siirtomääräraha 3 v), lisäystä1 000 000
24. ULKOASIAINMINISTERIÖN HALLINNONALA6 482 000
01. Ulkoasiainhallinto-964 000
01. Ulkoasiainhallinnon toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), vähennystä-964 000
10. Kriisinhallinta7 446 000
20. Suomalaisten kriisinhallintajoukkojen ylläpitomenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä7 446 000
30. Kansainvälinen kehitysyhteistyö0
66. Varsinainen kehitysyhteistyö (siirtomääräraha 3 v)0
89. Kehitysyhteistyön finanssisijoitukset (siirtomääräraha 3 v)0
25. OIKEUSMINISTERIÖN HALLINNONALA-2 284 000
01. Ministeriö ja hallinto-4 745 000
01. Oikeusministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), vähennystä-174 000
03. Oikeusministeriön yhteydessä toimivien viranomaisten toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), vähennystä-49 000
05. Oikeusrekisterikeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), vähennystä-40 000
20. Erityismenot (arviomääräraha), lisäystä2 000 000
29. Oikeusministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot (arviomääräraha), vähennystä-6 500 000
50. Avustukset (kiinteä määräraha), lisäystä18 000
10. Tuomioistuimet ja oikeusapu3 767 000
01. Korkeimman oikeuden toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), vähennystä-49 000
02. Korkeimman hallinto-oikeuden toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), vähennystä-67 000
03. Muiden tuomioistuinten toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), vähennystä-1 526 000
04. Oikeusaputoimistojen ja kuluttajariitalautakunnan toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä1 109 000
50. Yksityisille oikeusavustajille maksettavat korvaukset (arviomääräraha), lisäystä4 300 000
20. Maksuhäiriöt, ulosotto ja konkurssivalvonta-777 000
01. Ulosottolaitoksen ja konkurssivalvonnan toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), vähennystä-777 000
30. Syyttäjät-282 000
01. Syyttäjälaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), vähennystä-282 000
40. Rangaistusten täytäntöönpano-250 000
01. Rikosseuraamuslaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), vähennystä-250 000
50. Vaalimenot3 000
20. Vaalimenot (arviomääräraha), lisäystä3 000
26. SISÄMINISTERIÖN HALLINNONALA146 636 000
01. Hallinto11 847 000
01. Sisäministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), vähennystä-134 000
29. Sisäministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot (arviomääräraha), lisäystä11 981 000
66. Kansainvälisten järjestöjen jäsenmaksut ja maksuosuudet ulkomaille (arviomääräraha)0
10. Poliisitoimi-975 000
01. Poliisitoimen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), vähennystä-895 000
02. Suojelupoliisin toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), vähennystä-80 000
20. Rajavartiolaitos1 117 000
01. Rajavartiolaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä1 117 000
30. Pelastustoimi ja hätäkeskustoiminta-426 000
01. Pelastustoimen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), vähennystä-61 000
02. Hätäkeskuslaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), vähennystä-365 000
40. Maahanmuutto135 073 000
01. Maahanmuuttoviraston ja valtion vastaanottokeskusten toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä4 631 000
21. Pakolaisten ja turvapaikanhakijoiden vastaanotto (arviomääräraha), lisäystä130 442 000
27. PUOLUSTUSMINISTERIÖN HALLINNONALA-1 724 000
01. Puolustuspolitiikka ja hallinto-102 000
01. Puolustusministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), vähennystä-102 000
10. Sotilaallinen maanpuolustus-826 000
01. Puolustusvoimien toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), vähennystä-17 708 000
18. Puolustusmateriaalihankinnat (siirtomääräraha 3 v), lisäystä16 882 000
30. Sotilaallinen kriisinhallinta-796 000
20. Sotilaallisen kriisinhallinnan kalusto- ja hallintomenot (siirtomääräraha 2 v), vähennystä-796 000
28. VALTIOVARAINMINISTERIÖN HALLINNONALA60 536 000
01. Hallinto-1 074 000
01. Valtiovarainministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), vähennystä-264 000
21. Valtiovarainministeriön hallinnonalan tuottavuusmääräraha (siirtomääräraha 2 v), vähennystä-810 000
10. Verotus ja tulli36 583 000
01. Verohallinnon toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä36 881 000
02. Tullin toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), vähennystä-298 000
20. Palvelut valtioyhteisölle-37 000
01. Valtiokonttorin toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), vähennystä-37 000
88. Senaatti-kiinteistöt0
30. Tilastotoimi, taloudellinen tutkimus ja rekisterihallinto-418 000
01. Tilastokeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), vähennystä-367 000
02. Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), vähennystä-26 000
03. Väestörekisterikeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), vähennystä-25 000
40. Valtion alue- ja paikallishallinto-316 000
01. Aluehallintoviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), vähennystä-339 000
02. Maistraattien toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä23 000
70. Valtionhallinnon kehittäminen-17 050 000
01. Valtion ICT:n ohjaus ja kehittäminen (siirtomääräraha 3 v), lisäystä800 000
03. Kansallisen tietoalan ohjaus ja kehittäminen (siirtomääräraha 3 v)0
20. Tuottavuuden edistäminen (siirtomääräraha 3 v), vähennystä-7 000 000
22. Hallinnon palveluiden digitalisoinnin tuki (siirtomääräraha 3 v), vähennystä-10 850 000
80. Siirrot Ahvenanmaan maakunnalle-4 400 000
30. Ahvenanmaan tasoitusmaksu (arviomääräraha), lisäystä1 000 000
31. Verohyvitys Ahvenanmaan maakunnalle (arviomääräraha), vähennystä-5 400 000
90. Kuntien tukeminen44 848 000
20. Valtion ja kuntien yhteiset tietojärjestelmähankkeet (siirtomääräraha 3 v), lisäystä4 000 000
30. Valtionosuus kunnille peruspalvelujen järjestämiseen (arviomääräraha), lisäystä40 848 000
92. EU ja kansainväliset järjestöt2 400 000
95. Valtion takaussuoritukset (arviomääräraha), lisäystä2 400 000
29. OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN HALLINNONALA-680 000
01. Hallinto, kirkollisasiat ja toimialan yhteiset menot-398 000
01. Opetus- ja kulttuuriministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), vähennystä-186 000
02. Opetushallituksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), vähennystä-182 000
03. Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskuksen CIMOn toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), vähennystä-7 000
04. Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), vähennystä-23 000
21. Kansainvälinen yhteistyö (siirtomääräraha 2 v)0
10. Yleissivistävä koulutus ja varhaiskasvatus-738 000
01. Valtion yleissivistävän koulutuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), vähennystä-734 000
02. Ylioppilastutkintolautakunnan toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), vähennystä-4 000
20. Ammatillinen koulutus-118 000
01. Valtion ammatillisen koulutuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), vähennystä-118 000
40. Korkeakouluopetus ja tutkimus-156 000
01. Suomen Akatemian toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), vähennystä-50 000
02. Arkistolaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), vähennystä-86 000
03. Kotimaisten kielten keskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä11 000
04. Varastokirjaston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), vähennystä-25 000
22. Tutkimusinfrastruktuurihankkeiden rahoitus (siirtomääräraha 3 v)0
51. Suomen Akatemian tutkimusmäärärahat (arviomääräraha), vähennystä-6 000
70. Opintotuki-6 000
01. Opintotuen muutoksenhakulautakunnan toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), vähennystä-6 000
80. Taide ja kulttuuri736 000
01. Taiteen edistämiskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), vähennystä-23 000
03. Suomenlinnan hoitokunnan toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), vähennystä-13 000
04. Museoviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä981 000
05. Näkövammaisten kirjaston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), vähennystä-26 000
06. Kansallisen audiovisuaalisen instituutin toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), vähennystä-31 000
20. Museoviraston kulttuuri- ja nähtävyyskohteiden tilakustannukset (siirtomääräraha 2 v), vähennystä-163 000
53. Valtionavustus tilakustannuksiin (kiinteä määräraha), lisäystä11 000
90. Liikuntatoimi0
50. Veikkauksen ja raha-arpajaisten voittovarat urheilun ja liikuntakasvatuksen edistämiseen (arviomääräraha)0
30. MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN HALLINNONALA7 778 000
01. Hallinto ja tutkimus-699 000
01. Maa- ja metsätalousministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), vähennystä-192 000
05. Luonnonvarakeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), vähennystä-507 000
21. Kansainvälinen yhteistyö (siirtomääräraha 3 v)0
20. Maa- ja elintarviketalous604 000
02. Elintarviketurvallisuusviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), vähennystä-285 000
03. Maaseutuviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä889 000
40. Luonnonvaratalous8 444 000
44. Tuki puuntuotannon kestävyyden turvaamiseen (arviomääräraha), lisäystä8 444 000
70. Maanmittaus ja tietovarannot-571 000
01. Maanmittauslaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), vähennystä-571 000
31. LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN HALLINNONALA22 970 000
01. Hallinto ja toimialan yhteiset menot-112 000
01. Liikenne- ja viestintäministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), vähennystä-112 000
10. Liikenneverkko9 243 000
01. Liikenneviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), vähennystä-512 000
77. Väyläverkon kehittäminen (siirtomääräraha 3 v), lisäystä4 699 000
78. Eräät väylähankkeet (siirtomääräraha 3 v), lisäystä2 000 000
79. Elinkaarirahoitushankkeet (siirtomääräraha 3 v), lisäystä3 056 000
20. Liikenteen viranomaispalvelut-163 000
01. Liikenteen turvallisuusviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), vähennystä-163 000
40. Viestintäpalvelut ja -verkot sekä viestinnän tukeminen14 231 000
01. Viestintäviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), vähennystä-65 000
50. Valtionavustus valtakunnallisen laajakaistahankkeen toteuttamiseen (siirtomääräraha 3 v), lisäystä14 296 000
50. Tutkimus-229 000
01. Ilmatieteen laitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), vähennystä-229 000
32. TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN HALLINNONALA178 320 000
01. Hallinto150 676 000
01. Työ- ja elinkeinoministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), vähennystä-86 000
02. Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), vähennystä-190 000
21. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan tuottavuusmääräraha (siirtomääräraha 3 v), lisäystä1 700 000
29. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot (arviomääräraha)0
40. Valtionavustus yritysten kansainvälistymiseen ja yrittäjyyden edistämiseen (siirtomääräraha 3 v), vähennystä-200 000
41. Erityisavustus Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy:n tutkimusinfrastruktuuriin (arviomääräraha), lisäystä972 000
42. Cleantech- ja biotalousratkaisujen sekä innovaatioiden kaupallistamisen tukeminen (siirtomääräraha 3 v)0
88. Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy:n oman pääoman korottaminen (arviomääräraha), lisäystä4 480 000
89. Osakehankinnat (siirtomääräraha 3 v)144 000 000
20. Elinkeino- ja innovaatiopolitiikka589 000
01. Geologian tutkimuskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), vähennystä-225 000
06. Innovaatiorahoituskeskus Tekesin toimintamenot (siirtomääräraha 3 v), vähennystä-296 000
43. Kansainvälistymisavustus yritysten yhteishankkeisiin (arviomääräraha), lisäystä1 110 000
89. Pääomasijoitus Tekes Pääomasijoitus Oy:lle (siirtomääräraha 3 v)0
30. Työllisyys- ja yrittäjyyspolitiikka12 092 000
01. Työ- ja elinkeinotoimistojen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), vähennystä-1 008 000
51. Julkiset työvoima- ja yrityspalvelut (siirtomääräraha 2 v), lisäystä13 100 000
40. Yritysten toimintaympäristö, markkinoiden sääntely ja työelämä77 000
01. Kilpailu- ja kuluttajaviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), vähennystä-89 000
05. Turvallisuus- ja kemikaaliviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), vähennystä-134 000
95. Eräät oikeudenkäyntikulut ja korvaukset (arviomääräraha), lisäystä300 000
50. Alueiden kehittäminen ja rakennerahastopolitiikka40 000 000
64. EU:n ja valtion rahoitusosuus EU:n rakennerahasto-, ulkorajayhteistyö- ja muihin koheesiopolitiikan ohjelmiin (arviomääräraha), lisäystä40 000 000
60. Energiapolitiikka-25 036 000
01. Energiaviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), vähennystä-36 000
44. Uusiutuvan energian tuotantotuki (arviomääräraha), vähennystä-25 000 000
70. Kotouttaminen-78 000
03. Maahanmuuttajien kotoutumisen ja työllistymisen edistäminen (siirtomääräraha 2 v), vähennystä-78 000
33. SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖN HALLINNONALA89 944 000
01. Hallinto-121 000
01. Sosiaali- ja terveysministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), vähennystä-244 000
02. Työttömyysturvan muutoksenhakulautakunnan toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä93 000
03. Sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnan toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä167 000
06. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen alaisen vankiterveydenhuollon yksikön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), vähennystä-137 000
02. Valvonta-295 000
03. Säteilyturvakeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), vähennystä-32 000
05. Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä12 000
06. Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), vähennystä-26 000
07. Työsuojelun aluehallintoviranomaisten toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), vähennystä-249 000
03. Tutkimus- ja kehittämistoiminta5 697 000
04. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), vähennystä-248 000
31. Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen (siirtomääräraha 3 v), lisäystä6 000 000
63. Eräät erityishankkeet (siirtomääräraha 3 v), vähennystä-55 000
10. Perhe- ja asumiskustannusten tasaus ja eräät palvelut27 821 000
51. Lapsilisät (arviomääräraha), lisäystä1 610 000
54. Asumistuki (arviomääräraha), lisäystä26 210 000
60. Kansaneläkelaitoksen sosiaaliturvarahastojen toimintakulut (siirtomääräraha 2 v), lisäystä1 000
20. Työttömyysturva61 000 000
52. Valtionosuus työmarkkinatuesta (arviomääräraha), lisäystä61 000 000
30. Sairausvakuutus442 000
60. Valtion osuus sairausvakuutuslaista johtuvista menoista (arviomääräraha), lisäystä442 000
40. Eläkkeet-4 600 000
60. Valtion osuus kansaneläkelaista ja eräistä muista laeista johtuvista menoista (arviomääräraha), vähennystä-4 600 000
60. Kuntien järjestämä sosiaali- ja terveydenhuolto0
52. Valtion rahoitus turvakotitoiminnan menoihin (siirtomääräraha 2 v)0
35. YMPÄRISTÖMINISTERIÖN HALLINNONALA363 000
01. Ympäristöhallinnon toimintamenot-382 000
01. Ympäristöministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), vähennystä-183 000
04. Suomen ympäristökeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), vähennystä-199 000
10. Ympäristön- ja luonnonsuojelu520 000
20. Ympäristövahinkojen torjunta (arviomääräraha), lisäystä520 000
21. Eräät luonnonsuojelun menot (siirtomääräraha 3 v)0
61. Vesien- ja ympäristönhoidon edistäminen (siirtomääräraha 3 v)0
20. Yhdyskunnat, rakentaminen ja asuminen225 000
01. Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), vähennystä-25 000
02. Rakennetun ympäristön ja rakentamisen digitalisaatio (siirtomääräraha 3 v)250 000
60. Siirto valtion asuntorahastoon0
36. VALTIONVELAN KOROT-56 000 000
01. Valtionvelan korko-56 000 000
90. Valtionvelan korko (arviomääräraha), vähennystä-56 000 000
Määrärahojen kokonaismäärä 455 320 000