Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VUODEN 2016 LISÄTALOUSARVIOKSI
   Yleisperustelut
        YLEISPERUSTELUT
   Numerotaulu
   Tuloarviot
   Määrärahat

Talousarvioesitys 2016

YLEISPERUSTELUTPDF-versio

Eduskunnalle annetaan hallituksen esitys vuoden 2016 lisätalousarvioksi.

Metsähallitus

Hallitus on antanut joulukuussa 2015 esityksen Metsähallituksen toiminnan ja tehtävien uudelleen organisointia koskevaksi lainsäädännöksi (HE 132/2015). Esityksellä ehdotetaan kokonaan uuden valtion liikelaitoksen perustamista. Vuoden 2016 valtion talousarvioon ehdotetaan muutosta, jotta uusi lainsäädäntö voidaan panna täytäntöön. Laki on ehdotettu tulemaan voimaan 1.4.2016. Uuden liikelaitoksen tehtävät organisoidaan uudelleen Metsähallituksen nykyisillä voimavaroilla. Nykyisen liikelaitoksen henkilöstö, sopimukset, sitoumukset ja muut vastuut siirtyvät uudelle Metsähallitukselle 1.4.2016.

EU:n kilpailulainsäädännön vaatimusten täyttämiseksi Metsähallituksen metsätalousliiketoiminta yhtiöitetään valtion kokonaan omistamaan valtionyhtiöön. Valtion maa- ja vesiomaisuus pysyy edelleen valtion suorassa omistuksessa ja Metsähallituksen hallinnassa.

Metsähallitus tulee maksamaan voiton tuloutusta valtiolle käyttöoikeuskorvausten ja osinkojen perusteella. Vanhan Metsähallituksen voiton tuloutusta aiennetaan niin, että alkuvuoden 2016 voitto tuloutetaan valtiolle poikkeuksellisesti jo v. 2016. Voiton tuloutus lisää kuluvan vuoden varsinaisten tulojen arviota 10 milj. eurolla.

Eräitä muita muutoksia

Liikennevirastolle ehdotetaan 132 milj. euron valtuutta solmia palvelusopimus Arctia Icebreaking Oy:n kanssa uudesta jäänmurtaja Polariksesta. Uudella jäänmurron palvelun hankinnalla turvataan jäänmurron kapasiteetti varmistamaan meriliikenteen turvallisuus ja sujuvuus. Sopimuskausi on 1.4.2016—31.3.2026.

Terrafame Group Oy:n oman pääoman korottamiseen ehdotetaan 38,5 milj. euroa toiminnan jatkumisen takaamiseksi. Talvivaara Sotkamo Oy:n julkisselvityksessä olevan konkurssipesän kaivostoiminnan omistus siirtyi 15.8.2015 Terrafame Oy:lle, jonka valtio omistaa kokonaan Terrafame Group Oy:n kautta. Toimintaa varten Terrafame Oy:n pääomittamiseen myönnettiin vuoden 2015 lisätalousarvioissa 209 milj. euroa. Aiemmin myönnetyt määrärahat riittävät ylläpitämään kaivostoimintaa huhtikuun 2016 loppuun, minkä vuoksi lisämääräraha on tarpeen. Samalla peruutetaan 38,5 milj. euroa Talvivaara Sotkamo Oy:n konkurssin aiheuttamien ympäristövahinkojen estämiseen myönnetyistä määrärahoista. Julkisselvitys jatkuu edelleen, mutta siitä aiheutuvat kustannukset ovat jatkossa vähäisiä, koska konkurssipesä ei enää vastaa kaivoksen ylläpidosta.

Varsinaisen kehitysyhteistyön määrärahaa ehdotetaan korotettavaksi 8,3 milj. eurolla aiheutuen Suomen osallistumisesta Turkille annettavan pakolaisavun koordinointivälineeseen (Refugee Facility for Turkey). EU on sitoutunut 3 mrd. euron rahoitukseen pakolaisten elinolosuhteiden parantamiseksi Turkissa osana laajempaa EU—Turkki -yhteistyötä muuttoliikevirtojen hillitsemiseksi Turkista Eurooppaan. Suomen kansallinen maksuosuus on kokonaisuudessaan 28,4 milj. euroa.

Poliisin automaattisten nopeusvalvontalaitteiden määrän lisäämiseen ja uusimiseen ehdotetaan lisäystä 1,7 milj. euroa siten, että uusitut laitteet mahdollistavat entistä tarkemman nopeusvalvonnan.

Kansallispuiston perustaminen Suomen itsenäisyyden 100-vuotisjuhlavuonna 2017 on yksi hallituksen kärkihankkeita. Hallituksen esitys kansallispuiston perustamiseksi Suomussalmen Hossaan ja Moilasenvaaralle sekä Kuusamon Julman-Ölkyn alueelle annetaan eduskunnalle kuluvan vuoden syysistuntokaudella. Rahoitusta aikaistetaan, jotta kansallispuisto voitaisiin avata jo alkukesästä 2017. Lisätalousarvioesityksessä ehdotetaan 2 milj. euron lisämäärärahaa vuodelle 2016, mikä vastaavasti vähennettäisiin vuosilta 2017 ja 2018.

Pietari-säätiölle ehdotetaan myönnettäväksi 375 000 euron ylimääräinen avustus Suomen Pietarin instituutin ja Pietarin suomalaisen koulun toiminnan turvaamiseksi tilanteessa, jossa toimintojen jatkuvuuden edellytyksiä selvitetään.

Tasapaino ja valtionvelka

Varsinaisten tulojen 10 milj. euron ja määrärahojen 50,9 milj. euron lisäys huomioon ottaen vuoden 2016 lisätalousarvioesitys lisää valtion nettolainanoton tarvetta 40,9 milj. eurolla. Valtion nettolainanotoksi v. 2016 arvioidaan n. 5,4 mrd. euroa. Valtionvelan määrän vuoden 2016 lopussa arvioidaan olevan n. 105 mrd. euroa, mikä on n. 50 % suhteessa bruttokansantuotteeseen. Valtiovarainministeriön joulukuussa julkaisemalla kokonaistaloudellisella ennusteella ei ole vaikutusta lisätalousarvioesityksessä tehtäviin määräraha- tai tulomuutoksiin.

Budjettitalouden tuloarviot, määrärahat ja tasapaino, milj. euroa

 2014
Tilinpäätös
2015
Hyväksytty
talousarvio
(TA+LTA:t)
2016
Hyväksytty
talousarvio
2016
Hallituksen
esitys
2016
Yhteensä
      
Määrärahat yhteensä
(pl. valtionvelan vähentäminen)
54 23454 38754 3915154 442
— Valtionvelan korot (pääluokka 36)1 7131 5931 573-1 573
      
Tuloarviot yhteensä
(pl. nettolainanotto ja velanhallinta)
47 67149 14549 0591049 069
— Verotulot39 27139 79240 777-40 777
— Muut tulot8 4009 3538 282108 292
Nettolainanotto ja velanhallinta
(mom. 15.03.01)
5 5545 2415 332415 372
— Nettolainanotto5 3715 2915 382415 422
— Velanhallinta183-50-50--50

Vaalikauden kehys

Kehykseen luettavia menoja ehdotetaan lisättäväksi n. 51 milj. eurolla. Vuoden 2016 kehysmenojen taso olisi 44 626 milj. euroa.

Menokehys vuodelle 2016 oli varsinaisen talousarvion jälkeen 44 876 milj. euroa. Kertaluonteisia lisäpanostuksia voidaan kattaa vuodelta 2015 käyttämättä jääneestä kehyksen ns. jakamattomasta varauksesta. Lisätalousarvioesityksen kertaluonteisiin menoihin käytetään edellisen vuoden jäljelle jäänyttä jakamatonta varausta 48,8 milj. euroa. Vuoden 2016 kehystasoa korotetaan teknisesti tällä summalla.

Kehyksen hinta- ja rakennekorjaukset huomioon ottaen vuoden 2016 kehystaso on 44 927 milj. euroa. Jakamattomaksi varaukseksi jää 300 milj. euroa. Lisäksi vuodelta 2015 siirtynyttä jakamatonta varausta on vielä käytettävissä n. 151 milj. euroa kertaluonteisiin menoihin.

Kehyksen hinta- ja rakennemuutokset, milj. euroa

MomenttiAsia201620172018
     
35.10.52Suomen 100-vuotisjuhlavuoden kansallispuistohankkeen ajoitusmuutos2,0-1,8-0,2
24.30.66, 26.10.01, 32.01.89Kertaluonteisten menojen rahoittaminen vuonna 2015 käyttämättä jääneestä kehysvarauksesta48,8  
Yhteensä 50,8-1,8-0,2

Eduskunnan vuodelle 2016 hyväksymät määrärahat ja nyt ehdotettavat määrärahojen muutokset pääluokittain, euroa

 PääluokkaHyväksytty
talousarvio
Hallituksen
esitys
Yhteensä
     
21.Eduskunta162 876 000-162 876 000
22.Tasavallan presidentti13 475 000-13 475 000
23.Valtioneuvoston kanslia207 558 000-207 558 000
24.Ulkoasiainministeriön hallinnonala1 048 026 0008 250 0001 056 276 000
25.Oikeusministeriön hallinnonala926 429 000-145 000926 284 000
26.Sisäministeriön hallinnonala1 710 158 0001 700 0001 711 858 000
27.Puolustusministeriön hallinnonala2 886 295 000-2 886 295 000
28.Valtiovarainministeriön hallinnonala17 317 079 000-8 905 00017 308 174 000
29.Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala6 801 221 000375 0006 801 596 000
30.Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala2 559 607 0002 150 0002 561 757 000
31.Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala2 932 443 000-2 932 443 000
32.Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala2 936 213 00038 500 0002 974 713 000
33.Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala13 114 624 0006 945 00013 121 569 000
35.Ympäristöministeriön hallinnonala201 887 0002 000 000203 887 000
36.Valtionvelan korot1 573 100 000-1 573 100 000
Yhteensä54 390 981 00050 870 00054 441 851 000

Eduskunnan vuodelle 2016 hyväksymät tuloarviot ja nyt ehdotettavat tuloarvioiden muutokset osastoittain, euroa

 OsastoHyväksytty
talousarvio
Hallituksen
esitys
Yhteensä
     
11.Verot ja veronluonteiset tulot40 777 052 000-40 777 052 000
12.Sekalaiset tulot5 367 489 000-5 367 489 000
13.Korkotulot, osakkeiden myyntitulot ja voiton tuloutukset2 448 138 00010 000 0002 458 138 000
15.Lainat (pl. nettolainanotto ja velanhallinta)466 800 000-466 800 000
Yhteensä (pl. nettolainanotto ja velanhallinta)49 059 479 00010 000 00049 069 479 000
    
15.03.01Nettolainanotto ja velanhallinta5 331 502 00040 870 0005 372 372 000
Yhteensä54 390 981 00050 870 00054 441 851 000