Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VUODEN 2016 LISÄTALOUSARVIOKSI
   Yleisperustelut
   Numerotaulu
   Tuloarviot
   Määrärahat
     24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala
     25. Oikeusministeriön hallinnonala
     26. Sisäministeriön hallinnonala
     28. Valtiovarainministeriön hallinnonala
       20. Palvelut valtioyhteisölle
       70. Valtionhallinnon kehittäminen
            22. Hallinnon palveluiden digitalisoinnin tuki
       80. Siirrot Ahvenanmaan maakunnalle
          92. EU ja kansainväliset järjestöt
     29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala
     30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
     31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
     32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala
     33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
     35. Ympäristöministeriön hallinnonala

Talousarvioesitys 2016

70. Valtionhallinnon kehittäminenPDF-versio

22. Hallinnon palveluiden digitalisoinnin tuki (siirtomääräraha 3 v)

Momentilta vähennetään 9 870 000 euroa.

Selvitysosa: Vähennyksestä 920 000 euroa on siirtoa momentille 28.20.08 ja aiheutuu Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksen (Palkeet) tuotantoprosessien ja tiedonkäsittelyn automatisoinnin jatkokehittämishankkeesta, jossa hyödynnetään ohjelmistorobotiikkaa ja prosessianalysointiteknologiaa.

Vähennyksestä 280 000 euroa on siirtoa momentille 30.01.01 digitaalisuutta edistävän asunto-osakeyhtiörekisterihankkeen (ASREK) johdon menoihin ja 1 870 000 euroa on siirtoa momentille 30.70.01 hankkeen suunnitteluun ja toteutukseen.

Vähennyksestä 6 800 000 euroa on siirtoa momentille 33.03.31 ja aiheutuu sosiaali- ja terveydenhuollon uusien digitaalisten toimintatapojen luomisesta sekä ODA-hankkeen toteuttamisesta.


2016 I lisätalousarvio-9 870 000
2016 talousarvio24 645 000