Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VUODEN 2016 LISÄTALOUSARVIOKSI
   Yleisperustelut
   Numerotaulu
   Tuloarviot
   Määrärahat
     24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala
       30. Kansainvälinen kehitysyhteistyö
            66. Varsinainen kehitysyhteistyö
     25. Oikeusministeriön hallinnonala
     26. Sisäministeriön hallinnonala
     28. Valtiovarainministeriön hallinnonala
     29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala
     30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
     31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
     32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala
     33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
     35. Ympäristöministeriön hallinnonala

Talousarvioesitys 2016

66. Varsinainen kehitysyhteistyö (siirtomääräraha 3 v)PDF-versio

Momentille myönnetään lisäystä 8 250 000 euroa.

Lisäksi momentin käyttösuunnitelmaa muutetaan seuraavasti:

Lisäys käyttösuunnitelmaan (euroa)

  Alkuperäinen
käyttösuunnitelma
LisätalousarvioMuutettu
käyttösuunnitelma
     
1.Monenkeskinen kehitysyhteistyö119 310 000-119 310 000
2.Maa- ja aluekohtainen kehitysyhteistyö1)148 903 000+8 250 000157 153 000
3.Euroopan kehitysrahasto45 000 000-45 000 000
4.Maittain kohdentamaton kehitysyhteistyö35 860 000-35 860 000
5.Humanitaarinen apu70 000 000-70 000 000
6.Kehitysyhteistyön suunnittelu ja tukitoiminnot sekä kehityspoliittinen tiedotus4 920 000-4 920 000
7.Kehitysyhteistyön evaluointi ja sisäinen tarkastus2 300 000-2 300 000
8.Tuki kansalaisjärjestöjen kehitysyhteistyölle, Kehitysyhteistyön Palvelukeskukselle (KePa) ja kehitysyhteistyötiedotukselle65 000 000-65 000 000
9.Korkotuki-instrumentti6 800 000-6 800 000
Yhteensä498 093 000+8 250 000506 343 000

1) Sisältää ministeriön ja Iso-Britannian kehityspoliittisen osaston (DFID) yhteistoimintahankkeen menoja 11 000 000 euroa, ministeriön ja Itävallan kehitysyhteistyöviraston (ADA) yhteistoimintahankkeen menoja 500 000 euroa sekä ministeriön ja Euroopan komission yhteistoimintahankkeen menoja 2 000 000 euroa.

Selvitysosa: Lisäus aiheutuu Suomen osallistumisesta Turkille annettavan pakolaisavun koordinointivälineeseen (Refugee Facility for Turkey) ja se kohdennetaan käyttösuunnitelmakohtaan 2. EU on sitoutunut 3 mrd. euron rahoitukseen pakolaisten elinolosuhteiden parantamiseksi Turkissa osana laajempaa EU—Turkki -yhteistyötä muuttoliikevirtojen hillitsemiseksi Turkista Eurooppaan. Suomen kansallinen maksuosuus on kokonaisuudessaan 28 400 000 euroa. Vuoden 2016 talousarviossa otetaan huomioon 30 %:n osuus.


2016 I lisätalousarvio8 250 000
2016 talousarvio498 093 000
2015 I lisätalousarvio4 160 000
2015 talousarvio798 422 000
2014 tilinpäätös961 245 000