Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VUODEN 2016 LISÄTALOUSARVIOKSI
   Yleisperustelut
   Numerotaulu
   Tuloarviot
     13. Korkotulot, osakkeiden myyntitulot ja voiton tuloutukset
     15. Lainat
       03. Valtion nettolainanotto ja velanhallinta
            01. Nettolainanotto ja velanhallinta
   Määrärahat

Talousarvioesitys 2016

01. Nettolainanotto ja velanhallintaPDF-versio

Momentille merkitään lisäystä 40 870 000 euroa.

Selvitysosa: Nimellisarvoiseen nettolainanottoon merkitään lisäystä 40 870 000 euroa, jolloin nimellisarvoisen nettolainanoton määrä on 5 422 372 000 euroa vuonna 2016. Velanhallinnan erät mukaan lukien nettotulojen määrä on 5 372 372 000 euroa vuonna 2016.

Tulot ja menot (milj. euroa)

  
Tulot 
Nimellisarvoinen nettolainanotto5 422
Menot 
Emissiotappiot (netto)-40
Pääomatappiot (netto)-10
Nettotulot5 372

2016 I lisätalousarvio40 870 000
2016 talousarvio5 331 502 000
2015 IV lisätalousarvio-31 329 000
2015 III lisätalousarvio50 519 000
2015 II lisätalousarvio55 939 000
2015 I lisätalousarvio445 469 000
2015 talousarvio4 720 839 000
2014 tilinpäätös5 554 308 684