Siirry sisältöön
  Vastaa budjetti.vm.fi-sivuston käyttäjäkyselyyn ja vaikuta uuden budjettiverkkosivuston kehittämiseen. Kyselyyn pääset tästä.

Talousarvioesitys 2016

30. Kansainvälinen kehitysyhteistyöPDF-versio

66. Varsinainen kehitysyhteistyö (siirtomääräraha 3 v)

Momentille myönnetään lisäystä 8 250 000 euroa.

Lisäksi momentin käyttösuunnitelmaa muutetaan seuraavasti:

Lisäys käyttösuunnitelmaan (euroa)

    Alkuperäinen
käyttösuunnitelma
Lisätalousarvio Muutettu
käyttösuunnitelma
         
1. Monenkeskinen kehitysyhteistyö 119 310 000 - 119 310 000
2. Maa- ja aluekohtainen kehitysyhteistyö1) 148 903 000 +8 250 000 157 153 000
3. Euroopan kehitysrahasto 45 000 000 - 45 000 000
4. Maittain kohdentamaton kehitysyhteistyö 35 860 000 - 35 860 000
5. Humanitaarinen apu 70 000 000 - 70 000 000
6. Kehitysyhteistyön suunnittelu ja tukitoiminnot sekä kehityspoliittinen tiedotus 4 920 000 - 4 920 000
7. Kehitysyhteistyön evaluointi ja sisäinen tarkastus 2 300 000 - 2 300 000
8. Tuki kansalaisjärjestöjen kehitysyhteistyölle, Kehitysyhteistyön Palvelukeskukselle (KePa) ja kehitysyhteistyötiedotukselle 65 000 000 - 65 000 000
9. Korkotuki-instrumentti 6 800 000 - 6 800 000
Yhteensä 498 093 000 +8 250 000 506 343 000

1) Sisältää ministeriön ja Iso-Britannian kehityspoliittisen osaston (DFID) yhteistoimintahankkeen menoja 11 000 000 euroa, ministeriön ja Itävallan kehitysyhteistyöviraston (ADA) yhteistoimintahankkeen menoja 500 000 euroa sekä ministeriön ja Euroopan komission yhteistoimintahankkeen menoja 2 000 000 euroa.

Selvitysosa:Lisäus aiheutuu Suomen osallistumisesta Turkille annettavan pakolaisavun koordinointivälineeseen (Refugee Facility for Turkey) ja se kohdennetaan käyttösuunnitelmakohtaan 2. EU on sitoutunut 3 mrd. euron rahoitukseen pakolaisten elinolosuhteiden parantamiseksi Turkissa osana laajempaa EU—Turkki -yhteistyötä muuttoliikevirtojen hillitsemiseksi Turkista Eurooppaan. Suomen kansallinen maksuosuus on kokonaisuudessaan 28 400 000 euroa. Vuoden 2016 talousarviossa otetaan huomioon 30 %:n osuus.


2016 I lisätalousarvio 8 250 000
2016 talousarvio 498 093 000
2015 I lisätalousarvio 4 160 000
2015 talousarvio 798 422 000
2014 tilinpäätös 961 245 000