Siirry sisältöön

Talousarvioesitys 2016

    1000 €
MÄÄRÄRAHAT
21. EDUSKUNTA 162 876
01. Kansanedustajat   21 783
01. Kansanedustajien toimintamenot(arviomääräraha)   21 783
10. Eduskunnan kanslia   110 873
01. Eduskunnan kanslian toimintamenot(arviomääräraha)   52 382
02. Peruskorjaukseen liittyvät toimintamenot(arviomääräraha)   4 937
29. Arvonlisäveromenot(arviomääräraha)   15 000
51. Avustajatuki eduskuntaryhmille(arviomääräraha)   4 164
70. Tietohallinnon laitehankinnat ja kehittämishankkeet(siirtomääräraha 3 v)   2 390
74. Eduskunnan rakennusten peruskorjaukset(siirtomääräraha 3 v)   32 000
20. Eduskunnan oikeusasiamies   6 494
01. Eduskunnan oikeusasiamiehen kanslian toimintamenot(arviomääräraha)   6 494
30. Ulkopoliittinen instituutti   3 608
01. Ulkopoliittisen instituutin toimintamenot(siirtomääräraha 2 v)   3 413
29. Arvonlisäveromenot(arviomääräraha)   195
40. Valtiontalouden tarkastusvirasto   16 035
01. Valtiontalouden tarkastusviraston toimintamenot(siirtomääräraha 2 v)   15 460
29. Arvonlisäveromenot(arviomääräraha)   575
90. Eduskunnan muut menot   4 083
50. Eduskuntaryhmien ryhmäkanslioiden tukeminen(kiinteä määräraha)   4 083
22. TASAVALLAN PRESIDENTTI 13 456
01. Tasavallan presidentti   2 875
01. Tasavallan presidentin palkkio(kiinteä määräraha)   126
02. Tasavallan presidentin toimintamenot(siirtomääräraha 2 v)   199
20. Vierailuista ja kokousmatkoista aiheutuvat menot(arviomääräraha)   2 550
02. Tasavallan presidentin kanslia   10 581
01. Tasavallan presidentin kanslian toimintamenot(siirtomääräraha 2 v)   7 481
02. Eläkkeellä olevien presidenttien menot(siirtomääräraha 2 v)   600
29. Arvonlisäveromenot(arviomääräraha)   2 500
23. VALTIONEUVOSTON KANSLIA 210 596
01. Hallinto   165 290
01. Valtioneuvoston kanslian toimintamenot(siirtomääräraha 2 v)   125 013
02. Ministereiden, heidän valtiosihteeriensä ja erityisavustajiensa palkkaukset(arviomääräraha)   5 575
03. Euroopan unionin kansallisten asiantuntijoiden palkkamenot(siirtomääräraha 2 v)   1 000
20. Pääministerin, kansliassa toimivien ministereiden ja heidän avustajiensa matkat(arviomääräraha)   867
22. Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminta(siirtomääräraha 3 v)   11 400
23. Kokeilutoiminnan digitaalinen edistäminen(siirtomääräraha 3 v)   2 000
29. Arvonlisäveromenot(arviomääräraha)   19 435
10. Omistajaohjaus   5 700
88. Osakehankinnat(siirtomääräraha 3 v)   5 700
20. Poliittisen toiminnan avustaminen   29 635
50. Puoluetoiminnan tukeminen(kiinteä määräraha)   29 635
30. Oikeuskanslerinvirasto   3 631
01. Oikeuskanslerinviraston toimintamenot(siirtomääräraha 2 v)   3 631
90. Muut menot   6 340
21. Kunniamerkit(arviomääräraha)   840
26. Suomi 100(siirtomääräraha 3 v)   5 500
24. ULKOASIAINMINISTERIÖN HALLINNONALA 1 060 213
01. Ulkoasiainhallinto   253 014
01. Ulkoasiainhallinnon toimintamenot(siirtomääräraha 2 v)   224 930
21. Ulkoasiainministeriön hallinnonalan tuottavuusmääräraha(siirtomääräraha 2 v)   1 155
29. Ulkoasiainministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot(arviomääräraha)   15 529
74. Talonrakennukset(siirtomääräraha 3 v)   9 900
76. Kiinteistöjen ja huoneistojen hankkiminen(siirtomääräraha 3 v)   1 500
10. Kriisinhallinta   71 806
20. Suomalaisten kriisinhallintajoukkojen ylläpitomenot(arviomääräraha)   56 446
21. Siviilihenkilöstön osallistuminen kriisinhallintaan(kiinteä määräraha)   15 360
30. Kansainvälinen kehitysyhteistyö   644 343
50. Valtionapu Teollisen yhteistyön rahasto Oy:lle   0
66. Varsinainen kehitysyhteistyö(siirtomääräraha 3 v)   504 343
89. Kehitysyhteistyön finanssisijoitukset(siirtomääräraha 3 v)   140 000
90. Ulkoasiainministeriön hallinnonalan muut menot   91 050
50. Eräät valtionavut(kiinteä määräraha)   1 344
51. Hädänalaisten avustaminen(arviomääräraha)   45
66. Eräät jäsenmaksut ja rahoitusosuudet(siirtomääräraha 2 v)   86 961
67. Kansainvälisen ilmastosopimuksen alaisen yhteistyön menot(siirtomääräraha 3 v)   100
68. Itämeren, Barentsin ja arktisen alueen yhteistyö(siirtomääräraha 3 v)   1 600
95. Kurssivaihtelut(arviomääräraha)   1 000
25. OIKEUSMINISTERIÖN HALLINNONALA 925 500
01. Ministeriö ja hallinto   127 076
01. Oikeusministeriön toimintamenot(siirtomääräraha 2 v)   21 428
03. Oikeusministeriön yhteydessä toimivien viranomaisten toimintamenot(siirtomääräraha 2 v)   7 408
05. Oikeusrekisterikeskuksen toimintamenot(siirtomääräraha 2 v)   7 290
20. Erityismenot(arviomääräraha)   13 032
21. Oikeusministeriön hallinnonalan tuottavuusmääräraha(siirtomääräraha 2 v)   235
22. Toimisto- ja viestintäjärjestelmien valtavirtaistaminen(siirtomääräraha 3 v)   1 935
29. Oikeusministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot(arviomääräraha)   49 994
50. Avustukset(kiinteä määräraha)   6 184
51. Eräät valtion maksamat korvaukset(arviomääräraha)   19 570
10. Tuomioistuimet ja oikeusapu   422 374
01. Korkeimman oikeuden toimintamenot(siirtomääräraha 2 v)   8 968
02. Korkeimman hallinto-oikeuden toimintamenot(siirtomääräraha 2 v)   15 319
03. Muiden tuomioistuinten toimintamenot(siirtomääräraha 2 v)   261 138
04. Oikeusaputoimistojen ja kuluttajariitalautakunnan toimintamenot(siirtomääräraha 2 v)   61 849
50. Yksityisille oikeusavustajille maksettavat korvaukset(arviomääräraha)   75 100
20. Maksuhäiriöt, ulosotto ja konkurssivalvonta   110 100
01. Ulosottolaitoksen ja konkurssivalvonnan toimintamenot(siirtomääräraha 2 v)   110 100
30. Syyttäjät   46 690
01. Syyttäjälaitoksen toimintamenot(siirtomääräraha 2 v)   46 690
40. Rangaistusten täytäntöönpano   216 576
01. Rikosseuraamuslaitoksen toimintamenot(siirtomääräraha 2 v)   211 176
74. Avolaitostyöt(siirtomääräraha 3 v)   5 400
50. Vaalimenot   2 684
20. Vaalimenot(arviomääräraha)   2 684
26. SISÄMINISTERIÖN HALLINNONALA 1 994 624
01. Hallinto   188 527
01. Sisäministeriön toimintamenot(siirtomääräraha 2 v)   14 647
03. Hallinnon tietotekniikkakeskuksen toimintamenot(siirtomääräraha 2 v)   22
20. Tietohallinnon yhteiset menot(siirtomääräraha 2 v)   8 917
23. Siviilikriisinhallinnan kotimaan valmiudet(siirtomääräraha 2 v)   1 439
24. EU:n osuus sisäisen turvallisuuden ja maahanmuuton hallintaan(siirtomääräraha 3 v)   47 260
29. Sisäministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot(arviomääräraha)   115 000
50. Eräät avustukset(kiinteä määräraha)   225
66. Kansainvälisten järjestöjen jäsenmaksut ja maksuosuudet ulkomaille(arviomääräraha)   1 017
10. Poliisitoimi   780 217
01. Poliisitoimen toimintamenot(siirtomääräraha 2 v)   730 286
02. Suojelupoliisin toimintamenot(siirtomääräraha 2 v)   24 009
20. Maasta poistamis- ja noutokuljetuksista aiheutuvat menot(arviomääräraha)   13 000
21. KEJO-hankkeen yhteiset toimintamenot(siirtomääräraha 3 v)   12 922
20. Rajavartiolaitos   245 523
01. Rajavartiolaitoksen toimintamenot(siirtomääräraha 2 v)   234 527
70. Ilma- ja vartioalusten hankinta(siirtomääräraha 5 v)   10 996
30. Pelastustoimi ja hätäkeskustoiminta   75 008
01. Pelastustoimen toimintamenot(siirtomääräraha 2 v)   12 072
02. Hätäkeskuslaitoksen toimintamenot(siirtomääräraha 2 v)   52 430
20. Erityismenot(arviomääräraha)   2 406
43. Turvallisuusviranomaisten viestintäverkot(siirtomääräraha 3 v)   8 100
40. Maahanmuutto   705 349
01. Maahanmuuttoviraston ja valtion vastaanottokeskusten toimintamenot(siirtomääräraha 2 v)   83 786
20. Paluumuuttajien muuttovalmennus(arviomääräraha)   876
21. Pakolaisten ja turvapaikanhakijoiden vastaanotto(arviomääräraha)   530 769
63. Vastaanottotoiminnan asiakkaille maksettavat tuet(arviomääräraha)   89 918
27. PUOLUSTUSMINISTERIÖN HALLINNONALA 2 884 597
01. Puolustuspolitiikka ja hallinto   385 444
01. Puolustusministeriön toimintamenot(siirtomääräraha 2 v)   15 200
21. Puolustusministeriön hallinnonalan tuottavuusmääräraha(siirtomääräraha 2 v)   2 875
29. Puolustusministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot(arviomääräraha)   367 369
10. Sotilaallinen maanpuolustus   2 463 356
01. Puolustusvoimien toimintamenot(siirtomääräraha 2 v)   1 899 710
18. Puolustusmateriaalihankinnat(siirtomääräraha 3 v)   559 617
19. Hawk Mk 51 -koneiden modifiointi(siirtomääräraha 3 v)   2 000
50. Maanpuolustusjärjestöjen toiminnan tukeminen(kiinteä määräraha)   2 029
30. Sotilaallinen kriisinhallinta   35 797
20. Sotilaallisen kriisinhallinnan kalusto- ja hallintomenot(siirtomääräraha 2 v)   35 761
95. Kurssivaihtelut(arviomääräraha)   36
28. VALTIOVARAINMINISTERIÖN HALLINNONALA 17 397 734
01. Hallinto   138 721
01. Valtiovarainministeriön toimintamenot(siirtomääräraha 2 v)   30 363
20. Valtion kiinteistöstrategian toteuttaminen ja hallinnonalan omistajaohjaus(siirtomääräraha 2 v)   1 215
21. Valtiovarainministeriön hallinnonalan tuottavuusmääräraha(siirtomääräraha 2 v)   117
29. Valtiovarainministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot(arviomääräraha)   107 026
10. Verotus ja tulli   662 508
01. Verohallinnon toimintamenot(siirtomääräraha 2 v)   444 657
02. Tullin toimintamenot(siirtomääräraha 2 v)   172 251
63. Takaisin maksetut verot(arviomääräraha)   17 900
95. Verotukseen liittyvät korkomenot(arviomääräraha)   22 700
97. Autoveron vientipalautus(arviomääräraha)   5 000
20. Palvelut valtioyhteisölle   46 212
01. Valtiokonttorin toimintamenot(siirtomääräraha 2 v)   28 616
02. Keskitettyjen valuuttatilien kurssierot(arviomääräraha)   1
06. Sähköisen asioinnin ja hallinnon yhteiset palvelut(siirtomääräraha 2 v)   2 733
07. Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksen toimintamenot(siirtomääräraha 3 v)   2 000
08. Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksen kehittäminen(siirtomääräraha 3 v)   2 862
09. Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)   3 000
10. Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskuksen investointimenot (siirtomääräraha 2 v)   5 000
11. Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskuksen toiminnan turvaaminen(siirtomääräraha 2 v)   2 000
88. Senaatti-kiinteistöt   0
30. Tilastotoimi, taloudellinen tutkimus ja rekisterihallinto   61 516
01. Tilastokeskuksen toimintamenot(siirtomääräraha 2 v)   50 179
02. Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen toimintamenot(siirtomääräraha 2 v)   3 714
03. Väestörekisterikeskuksen toimintamenot(siirtomääräraha 2 v)   7 623
40. Valtion alue- ja paikallishallinto   87 755
01. Aluehallintoviraston toimintamenot(siirtomääräraha 2 v)   56 022
02. Maistraattien toimintamenot(siirtomääräraha 2 v)   31 111
03. Alue- ja paikallishallinnon tukitoimet(siirtomääräraha 3 v)   622
50. Eläkkeet ja korvaukset   4 725 006
15. Eläkkeet(arviomääräraha)   4 471 106
16. Ylimääräiset eläkkeet(arviomääräraha)   2 146
17. Muut eläkemenot(arviomääräraha)   2 651
50. Vahingonkorvaukset(arviomääräraha)   39 949
63. Muiden eläkelaitosten vastattavaksi kuuluvat eläkemenot(arviomääräraha)   186 154
95. Muiden eläkelaitosten valtion puolesta maksamien eläkemenojen ja valtiolle maksamien ennakoiden korkomenot(arviomääräraha)   23 000
60. Valtionhallinnon yhteiset henkilöstömenot   16 655
02. Erikseen budjetoidut palkkamenot(arviomääräraha)   25
10. Työturvallisuuden edistäminen(siirtomääräraha 2 v)   900
12. Osaamisen kehittäminen(siirtomääräraha 2 v)   15 500
60. Siirto Koulutusrahastolle(arviomääräraha)   230
70. Valtionhallinnon kehittäminen   77 389
01. Valtion ICT:n ohjaus ja kehittäminen(siirtomääräraha 3 v)   3 800
02. Valtion talous-, henkilöstö- ja toimitilahallinnon tietojärjestelmät(siirtomääräraha 3 v)   12 260
03. Kansallisen tietoalan ohjaus ja kehittäminen (siirtomääräraha 3 v)   27 500
20. Tuottavuuden edistäminen(siirtomääräraha 3 v)   17 799
21. Kansallisen tulorekisterin toteutus(siirtomääräraha 3 v)   15 855
22. Hallinnon palveluiden digitalisoinnin tuki(siirtomääräraha 3 v)   175
80. Siirrot Ahvenanmaan maakunnalle   240 387
30. Ahvenanmaan tasoitusmaksu(arviomääräraha)   219 677
31. Verohyvitys Ahvenanmaan maakunnalle(arviomääräraha)   9 600
33. Arpajaisveron tuoton palauttaminen Ahvenanmaan maakunnalle(arviomääräraha)   11 110
90. Kuntien tukeminen   9 061 545
20. Valtion ja kuntien yhteiset tietojärjestelmähankkeet(siirtomääräraha 3 v)   7 000
22. Itsehallintoalueiden sekä hallinto- ja palvelurakenteiden kehittäminen ja tukeminen(siirtomääräraha 3 v)   800
30. Valtionosuus kunnille peruspalvelujen järjestämiseen(arviomääräraha)   9 027 651
31. Kuntien yhdistymisen taloudellinen tuki(arviomääräraha)   25 574
34. Paikallisten kuntakokeilujen rahoitus(siirtomääräraha 3 v)   520
91. Työllisyyden ja elinkeinoelämän tukeminen   255 000
41. Energiaverotuki(arviomääräraha)   255 000
92. EU ja kansainväliset järjestöt   1 979 590
03. Rahoitusvakausviraston toimintamenot(siirtomääräraha 2 v)   1 900
20. Euroopan unionin osallistuminen matkamenojen korvauksiin(siirtomääräraha 2 v)   1 500
40. Isäntämaakorvaus Pohjoismaiden Investointipankille(kiinteä määräraha)   10 770
67. Kansainvälisille rahoituslaitoksille annettujen sitoumusten lunastaminen(arviomääräraha)   170
69. Maksut Euroopan unionille(arviomääräraha)   1 951 000
87. Suomen osuus Aasian infrastruktuuri-investointipankin peruspääomasta(arviomääräraha)   11 000
95. Valtion takaussuoritukset(arviomääräraha)   3 250
99. Erikseen budjetoidut valtionhallinnon menot   45 450
95. Satunnaiset säädösperusteiset menot(arviomääräraha)   300
96. Ennakoimattomat menot(siirtomääräraha 3 v)   5 000
97. Valtion saatavien turvaaminen(arviomääräraha)   150
98. Kassasijoitusten riskienhallinta(siirtomääräraha 3 v)   40 000
29. OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN HALLINNONALA 6 799 619
01. Hallinto, kirkollisasiat ja toimialan yhteiset menot   222 813
01. Opetus- ja kulttuuriministeriön toimintamenot(siirtomääräraha 2 v)   19 731
02. Opetushallituksen toimintamenot(siirtomääräraha 2 v)   21 701
03. Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskuksen CIMOn toimintamenot(siirtomääräraha 2 v)   8 230
04. Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen toimintamenot(siirtomääräraha 2 v)   3 840
21. Kansainvälinen yhteistyö(siirtomääräraha 2 v)   3 543
22. Eräät käyttöoikeuskorvaukset(siirtomääräraha 3 v)   14 263
29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot(arviomääräraha)   28 489
50. Eräät avustukset(kiinteä määräraha)   1 279
51. Avustukset kirkolliseen ja uskonnolliseen toimintaan(kiinteä määräraha)   3 321
52. Valtion rahoitus evankelis-luterilaisen kirkon yhteiskunnallisiin tehtäviin(arviomääräraha)   114 000
53. Eräät turvapaikanhakijoista ja maahanmuuttajista aiheutuvat avustukset(siirtomääräraha 2 v)   2 190
66. Rahoitusosuudet kansainvälisille järjestöille(arviomääräraha)   2 226
10. Yleissivistävä koulutus ja varhaiskasvatus   788 782
01. Valtion yleissivistävän koulutuksen toimintamenot(siirtomääräraha 2 v)   43 082
02. Ylioppilastutkintolautakunnan toimintamenot(siirtomääräraha 2 v)   2 330
20. Yleissivistävän koulutuksen ja varhaiskasvatuksen yhteiset menot(siirtomääräraha 3 v)   17 672
30. Valtionosuus ja -avustus yleissivistävän koulutuksen käyttökustannuksiin(arviomääräraha)   724 220
51. Valtionavustus järjestöille(kiinteä määräraha)   1 478
20. Ammatillinen koulutus   482 544
01. Valtion ammatillisen koulutuksen toimintamenot(siirtomääräraha 2 v)   8 171
21. Ammatillisen koulutuksen kehittäminen(siirtomääräraha 2 v)   6 265
30. Valtionosuus ja -avustus ammatillisen koulutuksen käyttökustannuksiin(arviomääräraha)   468 108
30. Aikuiskoulutus   485 164
20. Opetustoimen henkilöstökoulutus ja eräät muut menot(siirtomääräraha 2 v)   17 527
21. Aikuiskoulutuksen kehittäminen(siirtomääräraha 2 v)   8 499
30. Valtionosuus vapaan sivistystyön oppilaitosten käyttökustannuksiin(arviomääräraha)   157 920
31. Valtionosuus ja -avustus ammatilliseen lisäkoulutukseen(arviomääräraha)   134 805
32. Valtionosuus ja -avustus oppisopimuskoulutukseen(arviomääräraha)   106 650
33. Nuorten aikuisten osaamisohjelma(arviomääräraha)   37 347
51. Valtionosuus ammatillisten erikoisoppilaitosten käyttökustannuksiin(arviomääräraha)   16 055
53. Valtionavustus järjestöille(kiinteä määräraha)   6 361
40. Korkeakouluopetus ja tutkimus   3 198 355
01. Suomen Akatemian toimintamenot(siirtomääräraha 2 v)   12 821
02. Arkistolaitoksen toimintamenot(siirtomääräraha 2 v)   18 045
03. Kotimaisten kielten keskuksen toimintamenot(siirtomääräraha 2 v)   1 260
04. Varastokirjaston toimintamenot(siirtomääräraha 2 v)   1 733
20. Korkeakoululaitoksen ja tieteen yhteiset menot(siirtomääräraha 3 v)   53 960
22. Tutkimusinfrastruktuurihankkeiden rahoitus(siirtomääräraha 3 v)   8 500
50. Valtionrahoitus yliopistojen toimintaan(siirtomääräraha 2 v)   1 825 070
51. Suomen Akatemian tutkimusmäärärahat(arviomääräraha)   232 127
52. Erityinen valtionrahoitus Helsingin yliopiston ja Itä-Suomen yliopiston opetus- ja tutkimustoimintaan(kiinteä määräraha)   31 679
53. Veikkauksen ja raha-arpajaisten voittovarat tieteen edistämiseen(arviomääräraha)   103 359
54. Strateginen tutkimusrahoitus(arviomääräraha)   34 000
55. Valtionrahoitus ammattikorkeakoulujen toimintaan(siirtomääräraha 2 v)   858 020
66. Rahoitusosuudet kansainvälisille järjestöille(arviomääräraha)   17 781
70. Opintotuki   932 859
01. Opintotuen muutoksenhakulautakunnan toimintamenot(siirtomääräraha 2 v)   643
52. Opintolainojen valtiontakaus(arviomääräraha)   31 200
55. Opintoraha ja asumislisä(arviomääräraha)   816 305
57. Korkeakouluopiskelijoiden ateriatuki(arviomääräraha)   31 411
59. Lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen opiskelijoiden koulumatkatuki(arviomääräraha)   53 300
80. Taide ja kulttuuri   460 183
01. Taiteen edistämiskeskuksen toimintamenot(siirtomääräraha 2 v)   4 362
03. Suomenlinnan hoitokunnan toimintamenot(siirtomääräraha 2 v)   2 192
04. Museoviraston toimintamenot(siirtomääräraha 2 v)   21 731
05. Näkövammaisten kirjaston toimintamenot(siirtomääräraha 2 v)   5 448
06. Kansallisen audiovisuaalisen instituutin toimintamenot(siirtomääräraha 2 v)   6 491
16. Ylimääräiset taiteilija- ja sanomalehtimieseläkkeet(arviomääräraha)   18 848
20. Museoviraston kulttuuri- ja nähtävyyskohteiden tilakustannukset(siirtomääräraha 2 v)   15 042
30. Valtionavustukset yleisten kirjastojen toimintaan(kiinteä määräraha)   3 900
31. Valtionosuus ja -avustus teattereiden ja orkestereiden käyttökustannuksiin(arviomääräraha)   35 819
32. Valtionosuudet ja -avustukset museoille(arviomääräraha)   15 072
35. Valtionavustus Suomen itsenäisyyden 100-vuotisjuhlavuoden merkkihankkeen perustamiskustannuksiin (siirtomääräraha 3 v)   8 000
40. Korvaus Suomenlinnan huoltoliikenteen käyttötappioon(arviomääräraha)   252
41. Eräät käyttöoikeuskorvaukset(siirtomääräraha 3 v)   20 313
50. Eräät avustukset(siirtomääräraha 3 v)   4 521
51. Apurahat taiteilijoille, kirjailijoille ja kääntäjille(arviomääräraha)   14 507
52. Veikkauksen ja raha-arpajaisten voittovarat taiteen edistämiseen(arviomääräraha)   233 322
53. Valtionavustus tilakustannuksiin(kiinteä määräraha)   24 680
54. Valtionavustus taide- ja kulttuurilaitosten toimitilainvestointeihin(kiinteä määräraha)   5 300
55. Digitaalisen kulttuuriperinnön saatavuus ja säilyttäminen(siirtomääräraha 3 v)   2 200
56. Ylimääräinen valtionavustus Pietari-säätiölle Suomen Pietarin instituutin ja Pietarin suomalaisen koulun toiminnan turvaamiseen(kiinteä määräraha)   375
59. Eräät avustukset Kansallisgallerialle(siirtomääräraha 2 v)   10 000
72. Kansallisgallerian kokoelman kartuttaminen(siirtomääräraha 3 v)   739
75. Toimitilojen ja kiinteistövarallisuuden perusparannukset ja kunnossapito(siirtomääräraha 3 v)   7 019
95. Kulttuuriympäristön suojelusta aiheutuvat menot(arviomääräraha)   50
90. Liikuntatoimi   155 446
30. Avustus Liikkuva koulu -ohjelmaan (siirtomääräraha 3 v)   7 000
50. Veikkauksen ja raha-arpajaisten voittovarat urheilun ja liikuntakasvatuksen edistämiseen(arviomääräraha)   147 622
52. Valtionosuus liikunnan koulutuskeskuksille ja rahoitus liikuntatieteellisten hankkeiden arviointikustannuksiin(kiinteä määräraha)   824
91. Nuorisotyö   73 473
50. Veikkauksen ja raha-arpajaisten voittovarat nuorisotyön edistämiseen(arviomääräraha)   53 100
51. Nuorten työpajatoiminta ja etsivä nuorisotyö(siirtomääräraha 2 v)   19 673
52. Saamelaisten kulttuuri- ja kielipesätoiminta(siirtomääräraha 2 v)   700
30. MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN HALLINNONALA 2 572 835
01. Hallinto ja tutkimus   135 614
01. Maa- ja metsätalousministeriön toimintamenot(siirtomääräraha 2 v)   24 645
05. Luonnonvarakeskuksen toimintamenot(siirtomääräraha 2 v)   78 632
(21.) Kansainvälinen yhteistyö(siirtomääräraha 2 v)   0
22. Tutkimus ja kehittäminen(siirtomääräraha 3 v)   1 343
29. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot(arviomääräraha)   27 238
66. Eräät jäsenmaksut ja rahoitusosuudet(siirtomääräraha 2 v)   3 756
10. Maaseudun kehittäminen   309 704
40. Maatalouden aloittamis- ja investointiavustukset(siirtomääräraha 3 v)   54 800
41. Maaseutuelinkeinotoiminnan korkotuki(arviomääräraha)   17 000
42. Luopumistuet ja -eläkkeet(siirtomääräraha 2 v)   72 630
43. Eläinten hyvinvointikorvaukset (siirtomääräraha 3 v)   67 767
44. Maatalouden toimintaedellytysten turvaaminen(siirtomääräraha 3 v)   35 000
50. Valtionapu maaseudun elinkeinojen kehittämiseen(siirtomääräraha 3 v)   5 873
51. Porotalouden edistäminen(siirtomääräraha 2 v)   1 696
54. Hevostalouden edistäminen totopeleistä valtion osuutena kertyvillä varoilla(siirtomääräraha 2 v)   872
55. Valtionapu 4H-toimintaan(siirtomääräraha 2 v)   3 913
63. Maaseudun kehittäminen(siirtomääräraha 3 v)   1 523
64. EU:n ja valtion rahoitusosuus alueelliseen ja paikalliseen maaseudun kehittämiseen(arviomääräraha)   48 630
20. Maa- ja elintarviketalous   1 867 907
02. Elintarviketurvallisuusviraston toimintamenot(siirtomääräraha 2 v)   41 927
03. Maaseutuviraston toimintamenot(siirtomääräraha 2 v)   26 250
20. Eläinlääkintähuolto ja kasvintuhoojien torjunta(arviomääräraha)   6 028
40. Maa- ja puutarhatalouden kansallinen tuki(siirtomääräraha 2 v)   321 700
41. EU-tulotuki ja EU-markkinatuki(arviomääräraha)   597 000
42. Eräät korvaukset(siirtomääräraha 3 v)   4 500
43. Ympäristökorvaukset, luonnonmukainen tuotanto, neuvonta ja ei-tuotannolliset investoinnit(siirtomääräraha 3 v)   300 043
44. Luonnonhaittakorvaukset(siirtomääräraha 3 v)   546 888
46. EU:n osarahoittama ruokaketjun kehittäminen(siirtomääräraha 3 v)   4 305
47. Kansallinen ruokaketjun kehittäminen(siirtomääräraha 3 v)   2 299
60. Siirto interventiorahastoon(kiinteä määräraha)   350
61. Siirto Maatilatalouden kehittämisrahastoon(siirtomääräraha 3 v)   11 000
62. Eräät valtionavut(siirtomääräraha 2 v)   5 617
40. Luonnonvaratalous   201 427
20. Kalakannan hoitovelvoitteet(siirtomääräraha 3 v)   3 000
21. Vesivarojen käytön ja hoidon menot(siirtomääräraha 3 v)   13 519
22. Luonnonvara- ja biotalouden edistäminen(siirtomääräraha 3 v)   14 780
31. Vesi- ja kalataloushankkeiden tukeminen(siirtomääräraha 3 v)   7 136
40. Eräät luonnonvaratalouden korvaukset(arviomääräraha)   1 245
41. Hirvieläinten aiheuttamien vahinkojen korvaaminen(siirtomääräraha 3 v)   3 400
42. Petoeläinten aiheuttamien vahinkojen korvaaminen(siirtomääräraha 2 v)   8 000
44. Tuki puuntuotannon kestävyyden turvaamiseen(arviomääräraha)   63 674
45. Metsäluonnon hoidon edistäminen(siirtomääräraha 3 v)   3 027
46. Valtionapu Suomen metsäkeskukselle(siirtomääräraha 2 v)   40 800
50. Riistatalouden edistäminen(siirtomääräraha 2 v)   10 130
51. Kalatalouden edistäminen(siirtomääräraha 2 v)   10 550
53. Eräät luonnonvaratalouden valtionavut(siirtomääräraha 2 v)   1 279
62. Elinkeinokalatalouden edistäminen(siirtomääräraha 3 v)   20 837
83. Lainat puuntuotannon kestävyyden turvaamiseen(siirtomääräraha 3 v)   50
63. Metsähallitus   5 754
50. Metsähallituksen eräät julkiset hallintotehtävät(siirtomääräraha 3 v)   5 754
64. Metsähallitus 2016   0
50. Metsähallituksen eräät julkiset hallintotehtävät(siirtomääräraha 3 v)   0
70. Maanmittaus ja tietovarannot   52 429
01. Maanmittauslaitoksen toimintamenot(siirtomääräraha 2 v)   47 929
40. Kiinteistötoimitusten tukemisesta aiheutuvat menot(arviomääräraha)   4 500
31. LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN HALLINNONALA 2 973 063
01. Hallinto ja toimialan yhteiset menot   412 069
01. Liikenne- ja viestintäministeriön toimintamenot(siirtomääräraha 2 v)   15 534
21. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan tuottavuusmääräraha(siirtomääräraha 2 v)   1 660
29. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot(arviomääräraha)   394 875
10. Liikenneverkko   1 719 417
01. Liikenneviraston toimintamenot(siirtomääräraha 2 v)   78 265
20. Perusväylänpito(siirtomääräraha 2 v)   1 061 400
35. Valtionavustus länsimetron rakentamiseen(siirtomääräraha 3 v)   20 850
41. Valtionavustus eräiden lentopaikkojen rakentamiseen ja ylläpitoon(siirtomääräraha 3 v)   1 150
50. Valtionavustus yksityisten teiden kunnossapitoon ja parantamiseen(siirtomääräraha 3 v)   8 000
76. Maa- ja vesialueiden hankinnat ja korvaukset(arviomääräraha)   34 997
77. Väyläverkon kehittäminen(siirtomääräraha 3 v)   347 729
78. Eräät väylähankkeet(siirtomääräraha 3 v)   58 000
79. Elinkaarirahoitushankkeet(siirtomääräraha 3 v)   109 026
20. Liikenteen viranomaispalvelut   47 703
01. Liikenteen turvallisuusviraston toimintamenot(siirtomääräraha 2 v)   47 703
30. Liikenteen tukeminen ja ostopalvelut   206 038
42. Valtionavustus koulutuksesta(siirtomääräraha 3 v)   841
43. Meriliikenteessä käytettävien alusten kilpailukyvyn parantaminen(arviomääräraha)   100 420
51. Luotsauksen hintatuki(siirtomääräraha 2 v)   4 200
63. Joukkoliikenteen palvelujen osto ja kehittäminen(siirtomääräraha 3 v)   82 774
64. Saariston yhteysalusliikennepalvelujen ostot ja kehittäminen(siirtomääräraha 3 v)   12 500
66. Yhteysalusliikennepalvelujen ostosopimukset(siirtomääräraha 3 v)   5 303
40. Viestintäpalvelut ja -verkot sekä viestinnän tukeminen   543 713
01. Viestintäviraston toimintamenot(siirtomääräraha 2 v)   11 609
43. Digitaalisten palveluiden toimintaympäristön kehittäminen(siirtomääräraha 2 v)   0
44. Median innovaatiotuki(siirtomääräraha 3 v)   9 860
50. Valtionavustus valtakunnallisen laajakaistahankkeen toteuttamiseen(siirtomääräraha 3 v)   14 296
60. Siirto valtion televisio- ja radiorahastoon(siirtomääräraha 3 v)   507 948
50. Tutkimus   44 123
01. Ilmatieteen laitoksen toimintamenot(siirtomääräraha 2 v)   44 123
32. TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN HALLINNONALA 3 088 247
01. Hallinto   507 941
01. Työ- ja elinkeinoministeriön toimintamenot(siirtomääräraha 2 v)   33 559
02. Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten toimintamenot(siirtomääräraha 2 v)   193 155
20. Siviilipalvelus(arviomääräraha)   4 939
21. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan tuottavuusmääräraha(siirtomääräraha 2 v)   2 316
22. Talvivaara Sotkamo Oy:n konkurssin aiheuttamien ympäristövahinkojen estäminen(siirtomääräraha 2 v)   0
29. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot(arviomääräraha)   33 622
40. Valtionavustus yritysten kansainvälistymiseen ja yrittäjyyden edistämiseen(siirtomääräraha 3 v)   13 371
41. Erityisavustus Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy:n tutkimusinfrastruktuuriin(arviomääräraha)   1 972
42. Cleantech- ja biotalousratkaisujen sekä innovaatioiden kaupallistamisen tukeminen(siirtomääräraha 3 v)   30 000
60. Siirrot hallinnonalan rahastoihin(arviomääräraha)   20
66. Kansainvälisten järjestöjen jäsenmaksut ja rahoitusosuudet(siirtomääräraha 2 v)   8 007
(88.) Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy:n oman pääoman korottaminen(arviomääräraha)   4 480
89. Osakehankinnat(siirtomääräraha 3 v)   182 500
20. Elinkeino- ja innovaatiopolitiikka   941 258
01. Geologian tutkimuskeskuksen toimintamenot(siirtomääräraha 2 v)   32 665
06. Innovaatiorahoituskeskus Tekesin toimintamenot(siirtomääräraha 3 v)   38 152
28. Materiaalitehokkuuden edistäminen(siirtomääräraha 3 v)   500
40. Tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan tukeminen(arviomääräraha)   335 370
41. Valtionavustus Finpron toimintaan(siirtomääräraha 3 v)   35 600
42. Innovaatiokeskittymien kehittäminen(siirtomääräraha 3 v)   7 024
43. Kansainvälistymisavustus yritysten yhteishankkeisiin(arviomääräraha)   9 128
47. Finnvera Oyj:n tappiokorvaukset(arviomääräraha)   56 735
48. Korko- ja muu tuki julkisesti tuetuille vienti- ja alusluotoille(arviomääräraha)   20 200
49. Valtionavustus Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy:n toimintaan(siirtomääräraha 2 v)   91 770
50. Avustus kansainvälisen teknologiapalkinnon maksamiseen(siirtomääräraha 2 v)   1 000
80. Lainat Suomen Vientiluotto Oy:n jälleenrahoitustoimintaan(arviomääräraha)   106 404
82. Lainat Finnvera Oyj:n varainhankintaan(arviomääräraha)   10
83. Lainat tutkimus- ja innovaatiotoimintaan(arviomääräraha)   141 700
87. Pääomalaina Finnvera Oyj:lle(siirtomääräraha 3 v)   5 000
88. Pääomasijoitus Suomen Teollisuussijoitus Oy:lle(siirtomääräraha 3 v)   30 000
89. Pääomasijoitus Tekes Pääomasijoitus Oy:lle(siirtomääräraha 3 v)   30 000
30. Työllisyys- ja yrittäjyyspolitiikka   804 450
01. Työ- ja elinkeinotoimistojen toimintamenot(siirtomääräraha 2 v)   164 737
44. Alueellinen kuljetustuki(siirtomääräraha 3 v)   5 000
45. Yritysten kehittämishankkeiden tukeminen(arviomääräraha)   30 218
51. Julkiset työvoima- ja yrityspalvelut(siirtomääräraha 2 v)   598 495
64. Työllisyysperusteiset siirtomenot investointeihin(arviomääräraha)   6 000
40. Yritysten toimintaympäristö, markkinoiden sääntely ja työelämä   85 677
01. Kilpailu- ja kuluttajaviraston toimintamenot(siirtomääräraha 2 v)   9 969
03. Patentti- ja rekisterihallituksen toimintamenot(siirtomääräraha 3 v)   4 541
05. Turvallisuus- ja kemikaaliviraston toimintamenot(siirtomääräraha 2 v)   19 647
31. Korvaus talous- ja velkaneuvonnan järjestämisestä(siirtomääräraha 2 v)   4 731
50. Valtionavustus kuluttajajärjestölle(kiinteä määräraha)   897
51. Eräät merimiespalvelut(arviomääräraha)   2 572
52. Palkkaturva(arviomääräraha)   43 000
95. Eräät oikeudenkäyntikulut ja korvaukset(arviomääräraha)   320
50. Alueiden kehittäminen ja rakennerahastopolitiikka   277 324
40. Alueellisten innovaatioiden ja kokeilujen käynnistäminen(siirtomääräraha 3 v)   15 000
64. EU:n ja valtion rahoitusosuus EU:n rakennerahasto-, ulkorajayhteistyö- ja muihin koheesiopolitiikan ohjelmiin(arviomääräraha)   262 324
60. Energiapolitiikka   337 204
01. Energiaviraston toimintamenot(siirtomääräraha 2 v)   8 821
40. Energiatuki(arviomääräraha)   60 402
41. LNG-terminaalien investointituki(arviomääräraha)   23 611
42. Valtiontuki sähköhuollon varmistamiseksi(arviomääräraha)   1 310
43. Kioton mekanismit(arviomääräraha)   460
44. Uusiutuvan energian tuotantotuki(arviomääräraha)   194 600
45. Uusiutuvan energian ja uuden energiateknologian investointituki(siirtomääräraha 3 v)   20 000
87. Osakehankinnat(siirtomääräraha 3 v)   28 000
70. Kotouttaminen   134 393
03. Maahanmuuttajien kotoutumisen ja työllistymisen edistäminen(siirtomääräraha 2 v)   2 168
30. Valtion korvaukset kunnille(arviomääräraha)   132 225
33. SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖN HALLINNONALA 13 205 943
01. Hallinto   92 712
01. Sosiaali- ja terveysministeriön toimintamenot(siirtomääräraha 2 v)   28 764
02. Työttömyysturvan muutoksenhakulautakunnan toimintamenot(siirtomääräraha 2 v)   2 835
03. Sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnan toimintamenot(siirtomääräraha 2 v)   5 230
04. Valtion mielisairaaloiden toimintamenot(siirtomääräraha 2 v)   576
05. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen alaisten lastensuojeluyksiköiden toimintamenot(siirtomääräraha 2 v)   1 016
06. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen alaisen vankiterveydenhuollon yksikön toimintamenot(siirtomääräraha 2 v)   16 522
25. Sosiaali- ja terveydenhuollon kansalliset sähköiset asiakastietojärjestelmät(siirtomääräraha 3 v)   15 330
29. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot(arviomääräraha)   18 609
66. Kansainväliset jäsenmaksut ja maksuosuudet(siirtomääräraha 2 v)   3 830
02. Valvonta   64 000
03. Säteilyturvakeskuksen toimintamenot(siirtomääräraha 2 v)   13 271
05. Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston toimintamenot(siirtomääräraha 2 v)   11 770
06. Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen toimintamenot(siirtomääräraha 2 v)   4 062
07. Työsuojelun aluehallintoviranomaisten toimintamenot(siirtomääräraha 2 v)   25 333
20. Oikeuslääketieteellisen kuolemansyyn selvittämisen menot(arviomääräraha)   8 564
87. Osakehankinnat(siirtomääräraha 3 v)   1 000
03. Tutkimus- ja kehittämistoiminta   123 392
04. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen toimintamenot(siirtomääräraha 2 v)   56 305
31. Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen(siirtomääräraha 3 v)   36 300
50. Valtionapu Työterveyslaitoksen menoihin(siirtomääräraha 2 v)   25 280
63. Eräät erityishankkeet(siirtomääräraha 3 v)   5 507
10. Perhe- ja asumiskustannusten tasaus ja eräät palvelut   3 064 301
50. Äitiysavustus ja valtion tuki kansainväliseen adoptioon(arviomääräraha)   11 300
51. Lapsilisät(arviomääräraha)   1 384 610
52. Eräät valtion korvattavat perhe-etuudet(arviomääräraha)   3 300
53. Sotilasavustus(arviomääräraha)   18 400
54. Asumistuki(arviomääräraha)   1 068 310
55. Elatustuki(arviomääräraha)   214 100
56. Vaikeavammaisten tulkkauspalvelut(arviomääräraha)   44 800
60. Kansaneläkelaitoksen sosiaaliturvarahastojen toimintakulut(siirtomääräraha 2 v)   319 481
20. Työttömyysturva   2 920 184
31. Valtion korvaus kunnille kuntouttavan työtoiminnan järjestämisestä(arviomääräraha)   31 784
50. Valtionosuus ansiopäivärahasta(arviomääräraha)   1 118 600
51. Valtionosuus peruspäivärahasta(arviomääräraha)   214 000
52. Valtionosuus työmarkkinatuesta(arviomääräraha)   1 422 800
55. Valtionosuus aikuiskoulutustuesta(arviomääräraha)   90 000
56. Valtionosuus vuorottelukorvauksesta(arviomääräraha)   43 000
30. Sairausvakuutus   1 175 092
60. Valtion osuus sairausvakuutuslaista johtuvista menoista(arviomääräraha)   1 175 092
40. Eläkkeet   4 475 400
50. Valtion osuus merimieseläkekassan menoista(arviomääräraha)   59 400
51. Valtion osuus maatalousyrittäjän eläkelaista johtuvista menoista(arviomääräraha)   646 300
52. Valtion osuus yrittäjän eläkelaista johtuvista menoista(arviomääräraha)   122 500
53. Valtion korvaus lapsen hoidon ja opiskelun ajalta kertyvästä eläkkeestä(arviomääräraha)   5 500
54. Valtion osuus maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuksen kustannuksista(arviomääräraha)   15 000
60. Valtion osuus kansaneläkelaista ja eräistä muista laeista johtuvista menoista(arviomääräraha)   3 626 700
50. Veteraanien tukeminen   228 865
30. Valtion korvaus sodista kärsineiden huoltoon(arviomääräraha)   1 450
50. Rintamalisät(arviomääräraha)   20 460
51. Sotilasvammakorvaukset(arviomääräraha)   110 904
52. Valtion korvaus sota- ja sotilasinvalidien kuntoutus- ja hoitolaitosten kustannuksiin(siirtomääräraha 2 v)   60 000
53. Valtionapu sotainvalidien puolisoiden kuntoutustoimintaan(siirtomääräraha 2 v)   3 100
54. Rintama-avustus eräille ulkomaalaisille vapaaehtoisille rintamasotilaille(siirtomääräraha 2 v)   55
55. Eräät kuntoutustoiminnan menot(siirtomääräraha 2 v)   3 500
56. Rintamaveteraanien kuntoutustoiminnan menot(siirtomääräraha 2 v)   17 988
57. Valtionapu rintamaveteraanien kuntoutustoimintaan(siirtomääräraha 2 v)   11 408
60. Kuntien järjestämä sosiaali- ja terveydenhuolto   534 637
30. Valtion korvaus terveydenhuollon valtakunnallisen valmiuden kustannuksiin(siirtomääräraha 3 v)   500
31. Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistuksen tuki ja eräät muut menot(siirtomääräraha 3 v)   2 200
32. Valtion rahoitus terveydenhuollon yksiköille yliopistotasoiseen tutkimukseen(kiinteä määräraha)   18 000
33. Valtion korvaus terveydenhuollon yksiköille lääkäri- ja hammaslääkärikoulutuksesta aiheutuviin kustannuksiin(arviomääräraha)   92 570
34. Valtion korvaus terveydenhuollon toimintayksiköille oikeuspsykiatrisista tutkimuksista sekä potilassiirroista aiheutuviin kustannuksiin(arviomääräraha)   15 200
35. Valtionosuus kunnille perustoimeentulotuen kustannuksiin(arviomääräraha)   330 847
36. Valtionavustus saamenkielisten sosiaali- ja terveyspalvelujen turvaamiseksi(kiinteä määräraha)   480
40. Valtion rahoitus lääkäri- ja lääkintähelikopteritoiminnan menoihin(siirtomääräraha 3 v)   28 990
50. Valtionavustus valtakunnallista julkista terveydenhoitoa antavan lastensairaalan perustamiskustannuksiin(siirtomääräraha 2 v)   25 000
52. Valtion rahoitus turvakotitoiminnan menoihin(siirtomääräraha 2 v)   11 550
63. Valtionavustus sosiaalialan osaamiskeskusten toimintaan(kiinteä määräraha)   3 000
64. Valtion korvaus rikosasioiden sovittelun järjestämisen kustannuksiin(siirtomääräraha 3 v)   6 300
70. Terveyden ja toimintakyvyn edistäminen   25 420
20. Rokotteiden hankinta(siirtomääräraha 3 v)   18 790
21. Terveysvalvonta(siirtomääräraha 2 v)   780
22. Tartuntatautien valvonta(siirtomääräraha 2 v)   590
50. Terveyden edistäminen(siirtomääräraha 3 v)   2 430
51. Valtion korvaus työterveyshuollon erikoislääkärikoulutuksesta aiheutuviin kustannuksiin(siirtomääräraha 3 v)   1 900
52. Valtionavustus UKK-instituutin toimintaan(siirtomääräraha 2 v)   930
80. Maatalousyrittäjien ja turkistuottajien lomitustoiminta   186 640
40. Valtion korvaus maatalousyrittäjien lomituspalvelujen kustannuksiin(arviomääräraha)   168 600
41. Valtion korvaus turkistuottajien lomituspalvelujen kustannuksiin(siirtomääräraha 2 v)   2 600
42. Valtion korvaus poronhoitajien sijaisavun kustannuksiin(siirtomääräraha 2 v)   300
50. Valtion korvaus maatalousyrittäjien ja turkistuottajien lomituspalvelujen hallintomenoihin(kiinteä määräraha)   15 140
90. Raha-automaattiavustukset   315 300
50. Avustukset yhteisöille ja säätiöille terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistämiseen(arviomääräraha)   315 300
35. YMPÄRISTÖMINISTERIÖN HALLINNONALA 204 240
01. Ympäristöhallinnon toimintamenot   66 916
01. Ympäristöministeriön toimintamenot(siirtomääräraha 2 v)   28 397
04. Suomen ympäristökeskuksen toimintamenot(siirtomääräraha 2 v)   29 815
29. Ympäristöministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot(arviomääräraha)   6 970
65. Avustukset järjestöille ja ympäristönhoitoon(siirtomääräraha 3 v)   1 734
10. Ympäristön- ja luonnonsuojelu   111 293
20. Ympäristövahinkojen torjunta(arviomääräraha)   6 420
21. Eräät luonnonsuojelun menot(siirtomääräraha 3 v)   2 440
22. Eräät ympäristömenot(siirtomääräraha 3 v)   15 825
52. Metsähallituksen julkiset hallintotehtävät(siirtomääräraha 3 v)   39 616
60. Siirto öljysuojarahastoon(siirtomääräraha 3 v)   3 000
61. Vesien- ja ympäristönhoidon edistäminen(siirtomääräraha 3 v)   11 072
63. Luonnonsuojelualueiden hankinta- ja korvausmenot(siirtomääräraha 3 v)   18 480
64. EU:n ympäristörahaston osallistuminen ympäristö- ja luonnonsuojeluhankkeisiin(siirtomääräraha 3 v)   4 500
65. Öljyjätemaksulla rahoitettava öljyjätehuolto(siirtomääräraha 3 v)   1 000
66. Kansainvälisen yhteistyön jäsenmaksut ja rahoitusosuudet(siirtomääräraha 2 v)   1 440
70. Alusinvestoinnit(siirtomääräraha 3 v)   7 500
20. Yhdyskunnat, rakentaminen ja asuminen   26 031
01. Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen toimintamenot(siirtomääräraha 2 v)   4 931
02. Rakennetun ympäristön ja rakentamisen digitalisaatio(siirtomääräraha 3 v)   250
55. Avustukset korjaustoimintaan(siirtomääräraha 3 v)   20 000
60. Siirto valtion asuntorahastoon   0
64. Avustukset rakennusperinnön hoitoon(siirtomääräraha 3 v)   850
36. VALTIONVELAN KOROT 1 548 100
01. Valtionvelan korko   1 511 000
90. Valtionvelan korko(arviomääräraha)   1 511 000
09. Muut menot valtionvelasta   37 100
20. Palkkiot ja muut menot valtionvelasta(arviomääräraha)   37 100
Määrärahojen kokonaismäärä 55 041 643