Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         10. Beskattningen och Tullen
         90. Stöd till kommunerna
              41. Energiskattestöd

Talousarvioesitys 2016

41. Energiskattestöd (förslagsanslag)PDF-versio

Under momentet beviljas 255 000 000 euro.

Anslaget får användas till följande stöd och återbäringar som betalas via punktskattesystemet:

1) stöd till jordbruket

2) skatteåterbäring till energiintensiva företag.

Förklaring:Anslaget grundar sig på följande författningar:

1) stöd till jordbruket: lagen om återbäring av punktskatt på vissa energiprodukter som använts inom jordbruket (603/2006)

2) skatteåterbäring till energiintensiva företag: lagen om punktskatt på elström och vissa bränslen (1260/1996, 8 a § [ändrad i 1168/2002]).

Beräknad användning av anslaget (euro)

   
1 Stöd till jordbruket 34 000 000
2. Skatteåterbäring till energiintensiva företag 221 000 000
Sammanlagt 255 000 000

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Uppdaterad beräkning 4 000
Sammanlagt 4 000

2016 budget 255 000 000
2015 budget 251 000 000
2014 bokslut 290 611 755