Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2021  

  2020  

  2019  

  2018  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM KOMPLETTERING AV TILLÄGGSBUDGETPROPOSITIONEN FÖR 2015 (RP 362/2014 rd)
   Allmän motivering
   Inkomstposter
   Anslag

Talousarvioesitys 2016

REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM KOMPLETTERING AV TILLÄGGSBUDGETPROPOSITIONEN FÖR 2015 (RP 362/2014 rd)

Med hänvisning till den allmänna motiveringen och förklaringarna till detaljmotiveringen i denna proposition föreslås,

att Riksdagen måtte besluta godkänna bifogande proposition om komplettering av regeringens proposition om en tilläggsbudget för 2015.

Helsingfors den 24 februari 2015

Statsministerns ställföreträdare, finansminister

ANTTI RINNE

Budgetråd, biträdande budgetchef Juha Majanen