Siirry sisältöön
  Vastaa budjetti.vm.fi-sivuston käyttäjäkyselyyn ja vaikuta uuden budjettiverkkosivuston kehittämiseen. Kyselyyn pääset tästä.
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         01. Hallinto ja tutkimus
              22. Tutkimus ja kehittäminen
         20. Maa- ja elintarviketalous
         40. Luonnonvaratalous
         63. Metsähallitus
         64. Metsähallitus 2016
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2016

(21.) Kansainvälinen yhteistyö (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Talousarvioesitys HE 30/2015 vp (28.9.2015)

Selvitysosa:Momentti ehdotetaan poistettavaksi talousarviosta.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Siirto momentille 30.01.01 (-2 htv) -658
Järjestötukien säästö (HO 2015) -11
Yhteensä -669

2015 II lisätalousarvio
2015 I lisätalousarvio 1 600 000
2015 talousarvio 669 000
2014 tilinpäätös 669 000

 

II lisätalousarvioesitys HE 88/2016 vp (26.5.2016)

Momentin vuoden 2015 talousarvion määräraha muutetaan kolmevuotiseksi siirtomäärärahaksi.

Selvitysosa:Vuoden 2015 ensimmäisessä lisätalousarviossa momentille myönnettiin lisäystä 1 600 000 euroa ja momentti muutettiin kolmevuotiseksi siirtomäärärahaksi. Vuoden 2015 toisessa lisätalousarviossa teknisen virheen vuoksi momentti muuttui kaksivuotiseksi siirtomäärärahaksi. Määrärahaa kuitenkin tarvitaan suunnitelman mukaan vuoden 2017 loppuun, minkä vuoksi momentin määräraha ehdotetaan muutettavaksi kolmevuotiseksi siirtomäärärahaksi.

Momentille ei edellä olevan johdosta ehdoteta lisämäärärahaa.


2015 tilinpäätös 2 269 000
2014 tilinpäätös 669 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 13/2016 vp (22.6.2016)

Momentin vuoden 2015 talousarvion määräraha muutetaan kolmevuotiseksi siirtomäärärahaksi.