Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         01. Förvaltning
         10. Beskattningen och Tullen
         90. Stöd till kommunerna

Talousarvioesitys 2016

04. Elektronisk identifiering (förslagsanslag)PDF-versio

Under momentet beviljas 8 000 000 euro.

Anslaget får användas till kostnader för stark autentisering som förutsätts för den offentliga förvaltningens tjänster.

Fullmakt

År 2022 får Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata ingå avtal gällande identifikationsavgifter och andra förbindelser så att de åren 2022—2025 får föranleda staten utgifter på högst 32 000 000 euro.

Förklaring:

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Ökning av antalet identifieringstransaktioner 1 000
Sammanlagt 1 000

2022 budget 8 000 000
2021 budget 7 000 000
2020 bokslut 7 200 000