Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Siffertabell
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådet
         10. Militärt försvar
         30. Militär krishantering

Talousarvioesitys 2016

29. (27.01.19) Mervärdesskatteutgifter inom försvarsministeriets förvaltningsområde (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 221 638 000 euro.


2007 budget 221 638 000
2006 tilläggsb. 17 005 000
2006 budget 228 022 000
2005 bokslut 225 304 135