Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         20. Ammatillinen koulutus
         30. Aikuiskoulutus
         70. Opintotuki
         90. Liikuntatoimi
         91. Nuorisotyö
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2016

55. Opintoraha ja asumislisä (arviomääräraha)PDF-versio

Talousarvioesitys HE 30/2015 vp (28.9.2015)

Momentille myönnetään 816 305 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää opintotukilain (65/1994) mukaisten opintorahojen ja opintotuen asumislisän maksamiseen.

Selvitysosa:

Määrärahan arvioitu käyttö (euroa)

   
Korkeakouluopiskelijoiden opintorahat 385 580 000
Muiden oppilaitosten opiskelijoiden opintorahat 147 725 000
Asumislisä 283 000 000
Yhteensä 816 305 000

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Indeksikorotus 1.8.2015 (0,4 %) kokovuotinen vaikutus 917
Itsenäisesti asuvien 18-19-vuotiaiden toisen asteen opiskelijoiden vanhempien tulorajan korotus 13 prosentilla 1.1.2016 lukien 10 300
Korkeakoulujen aloituspaikkojen määräaikainen lisäys 2 500
Opintorahan korottaminen 11 prosentilla ja tukiajan lyhentäminen viidellä kuukaudella korkeakouluopiskelijoilla, jotka ottavat opiskelupaikan vastaan ensimmäisen kerran 1.8.2014 tai sen jälkeen 7 200
Opintotuen rakenteellinen muutos 1.8.2014 alkaen (L1243/2013, A 360/2014) -5 000
Poliisiammattikorkeakouluopiskelijoiden siirtyminen tuen piiriin 312
Yhteensä 16 229

2016 talousarvio 816 305 000
2015 talousarvio 800 076 000
2014 tilinpäätös 748 398 133

 

Eduskunnan kirjelmä EK 28/2015 vp (18.12.2015)

Momentille myönnetään 816 305 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää opintotukilain (65/1994) mukaisten opintorahojen ja opintotuen asumislisän maksamiseen.