Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         20. Ammatillinen koulutus
         30. Aikuiskoulutus
         70. Opintotuki
              55. Opintoraha ja asumislisä
         90. Liikuntatoimi
         91. Nuorisotyö
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2016

52. Opintolainojen valtiontakaus (arviomääräraha)PDF-versio

Talousarvioesitys HE 30/2015 vp (28.9.2015)

Momentille myönnetään 31 200 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää opintotukilain (65/1994) mukaisista valtiontakauksista aiheutuviin menoihin.

Selvitysosa:

Määrärahan arvioitu käyttö (euroa)

   
Opintolainahyvitys 1 000 000
Takausvastuusuoritukset 20 000 000
Maksuvapautukset 4 000 000
Tileistä poistot 6 000 000
Korkoavustukset 200 000
Yhteensä 31 200 000

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Lainahyvityksen käyttöönotto 1 000
Yhteensä 1 000

1.8.2014 tai sen jälkeen ensimmäisen korkeakoulututkinnon aloittaville ja määräajassa valmistuville korkeakoulututkinnon suorittaneille myönnettävä opintolainahyvitys lisää momentin menoja 1 milj. euroa.


2016 talousarvio 31 200 000
2015 talousarvio 30 200 000
2014 tilinpäätös 26 591 178

 

Eduskunnan kirjelmä EK 28/2015 vp (18.12.2015)

Momentille myönnetään 31 200 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää opintotukilain (65/1994) mukaisista valtiontakauksista aiheutuviin menoihin.