Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         10. Verotus ja tulli
         50. Eläkkeet ja korvaukset
         90. Kuntien tukeminen
              96. Ennakoimattomat menot
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2016

98. Kassasijoitusten riskienhallinta (siirtomääräraha 3 v)PDF-versio

Talousarvioesitys HE 30/2015 vp (28.9.2015)

Selvitysosa:Momentti ja sen määräraha ehdotetaan poistettavaksi talousarviosta.


2016 talousarvio
2015 talousarvio 10 000 000

Täydentävä talousarvioesitys HE 118/2015 vp (19.11.2015)

Momentille myönnetään 2 000 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää valtion kassasijoituksiin liittyvän riskin hallintamenojen maksamiseen.

Selvitysosa:Momentti palautetaan talousarvioesitykseen.

Määräraha on tarkoitettu valtion kassasijoituksiin liittyvän riskin hallinnasta poikkeuksellisissa rahoitusmarkkinaolosuhteissa aiheutuviin menoihin silloin, kun sijoittaminen on riskiä alentavin ja kustannuksia aiheuttavin ehdoin lain mukaan ollut mahdollista.


2016 talousarvio 2 000 000
2015 talousarvio 10 000 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 28/2015 vp (18.12.2015)

Momentille myönnetään 2 000 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää valtion kassasijoituksiin liittyvän riskin hallintamenojen maksamiseen.

 

I lisätalousarvioesitys täydentävä HE 27/2016 vp (17.3.2016)

Momentille myönnetään lisäystä 38 000 000 euroa.

Selvitysosa:Momentti lisätään vuoden 2016 lisätalousarvioesitykseen.

Menoarviota on tarkistettu toteutuneiden riskinhallintamenojen ja korkotasokehityksen mukaisesti. Määrärahan lisäyksen taustalla on euroalueen korkotasojen lasku.


2016 I lisätalousarvio 38 000 000
2016 talousarvio 2 000 000
2015 talousarvio 10 000 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 7/2016 vp (8.4.2016)

Momentille myönnetään lisäystä 38 000 000 euroa.