Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         10. Verotus ja tulli
         50. Eläkkeet ja korvaukset
         90. Kuntien tukeminen
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2016

30. Ahvenanmaan tasoitusmaksu (arviomääräraha)PDF-versio

Talousarvioesitys HE 30/2015 vp (28.9.2015)

Momentille myönnetään 220 758 000 euroa.

Määrärahaa saa Ahvenanmaan valtuuskunnan päätöksen mukaisesti käyttää Ahvenanmaan itsehallintolain (1144/1991) mukaista tasoitusta ja tasoitusmäärää koskevien ennakkomaksujen suorittamiseen. Kun tasoitus lain mukaan suoritetaan jälkikäteen, saattavat tällöin vielä vahvistamattomien tasoitusten määrät nousta ennakkomaksuja suuremmiksi. Tämän johdosta määrärahaa saa käyttää ennen lopullisen tasoituksen vahvistamista myös lisäennakon myöntämiseen varainhoitovuotta edeltäneiden vuosien menoihin.

Selvitysosa:

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Tuloarvioiden muutokset -387
Yhteensä -387

2016 talousarvio 220 758 000
2015 III lisätalousarvio 27 000
2015 II lisätalousarvio -4 000
2015 I lisätalousarvio -162 000
2015 talousarvio 221 145 000
2014 tilinpäätös 215 807 393

Täydentävä talousarvioesitys HE 118/2015 vp (19.11.2015)

Momentille myönnetään 220 768 000 euroa.

Selvitysosa:Päätösosa korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan ensimmäisen kappaleen.

Lisäys 10 000 euroa talousarvioesityksen 220 758 000 euroon nähden aiheutuu tässä täydentävässä esityksessä esityksessä ehdotetuista tuloarvioiden muutoksista.


2016 talousarvio 220 768 000
2015 IV lisätalousarvio -642 000
2015 III lisätalousarvio 27 000
2015 II lisätalousarvio -4 000
2015 I lisätalousarvio -162 000
2015 talousarvio 221 145 000
2014 tilinpäätös 215 807 393

 

Eduskunnan kirjelmä EK 28/2015 vp (18.12.2015)

Momentille myönnetään 220 768 000 euroa.

Määrärahaa saa Ahvenanmaan valtuuskunnan päätöksen mukaisesti käyttää Ahvenanmaan itsehallintolain (1144/1991) mukaista tasoitusta ja tasoitusmäärää koskevien ennakkomaksujen suorittamiseen. Kun tasoitus lain mukaan suoritetaan jälkikäteen, saattavat tällöin vielä vahvistamattomien tasoitusten määrät nousta ennakkomaksuja suuremmiksi. Tämän johdosta määrärahaa saa käyttää ennen lopullisen tasoituksen vahvistamista myös lisäennakon myöntämiseen varainhoitovuotta edeltäneiden vuosien menoihin.

 

I lisätalousarvioesitys HE 9/2016 vp (18.2.2016)

Momentille myönnetään lisäystä 45 000 euroa.

Selvitysosa:Lisäys aiheutuu Ahvenanmaan itsehallintolain (1144/1991) perusteena olevien valtion vuoden 2016 talousarviossa arvioitujen tulojen määrän muutoksesta.


2016 I lisätalousarvio 45 000
2016 talousarvio 220 768 000
2015 IV lisätalousarvio -642 000
2015 III lisätalousarvio 27 000
2015 II lisätalousarvio -4 000
2015 I lisätalousarvio -162 000
2015 talousarvio 221 145 000
2014 tilinpäätös 215 807 393

 

Eduskunnan kirjelmä EK 7/2016 vp (8.4.2016)

Momentille myönnetään lisäystä 45 000 euroa.

 

II lisätalousarvioesitys HE 88/2016 vp (26.5.2016)

Momentille myönnetään lisäystä 1 000 000 euroa.

Selvitysosa:Lisäys aiheutuu Ahvenanmaan itsehallintolain (1144/1991) perusteena olevien valtion vuoden 2016 talousarviossa arvioitujen tulojen määrän muutoksesta.


2016 II lisätalousarvio 1 000 000
2016 I lisätalousarvio 45 000
2016 talousarvio 220 768 000
2015 tilinpäätös 220 775 638
2014 tilinpäätös 215 807 393

 

Eduskunnan kirjelmä EK 13/2016 vp (22.6.2016)

Momentille myönnetään lisäystä 1 000 000 euroa.

 

III lisätalousarvioesitys HE 221/2016 vp (27.10.2016)

Momentilta vähennetään 2 136 000 euroa.

Selvitysosa:Vähennyksestä 946 000 euroa aiheutuu Ahvenanmaan itsehallintolain (1144/1991) perusteena olevien valtion vuoden 2016 talousarviossa arvioitujen tulojen määrän muutoksesta ja 1 190 000 euroa Ahvenanmaan valtuuskunnan vahvistamasta vuoden 2015 lopullisesta tasoituksesta.


2016 III lisätalousarvio -2 136 000
2016 II lisätalousarvio 1 000 000
2016 I lisätalousarvio 45 000
2016 talousarvio 220 768 000
2015 tilinpäätös 220 775 638
2014 tilinpäätös 215 807 393

 

Eduskunnan kirjelmä EK 26/2016 vp (25.11.2016)

Momentilta vähennetään 2 136 000 euroa.