Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         10. Verotus ja tulli
         50. Eläkkeet ja korvaukset
              20. Tuottavuuden edistäminen
         90. Kuntien tukeminen
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2016

22. Hallinnon palveluiden digitalisoinnin tuki (siirtomääräraha 3 v)PDF-versio

Talousarvioesitys HE 30/2015 vp (28.9.2015)

Momentille myönnetään 27 145 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) digitalisaation edellytysten ja digitalisaation edistämistä tukevien hankkeiden suunnitteluun, kehittämiseen ja toteuttamiseen

2) harkinnanvaraisiin valtionavustuksiin digitalisaatiota tukevien hankkeiden suunnittelussa, kehittämisessä ja toteuttamisessa.

Määrärahaa saa käyttää enintään 25 henkilötyövuotta vastaavan määräaikaisen henkilöstömäärän palkkaamiseen.

Selvitysosa:Määrärahaa on tarkoitus käyttää julkisten palveluiden digitalisoinnin edistämiseen erityisesti vaikutukseltaan merkittävimpien prosessien kehittämisessä julkisen sektorin organisaatioiden toimittamien hakemusten perusteella. Määrärahaa voidaan käyttää myös digitalisaation edellytysten luomiseen.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Digitalisaatio, kokeilut ja normien purku: Hallinnon sisäisten prosessien digitalisointi ja entisten prosessien purku 27 145
Yhteensä 27 145

2016 talousarvio 27 145 000

Täydentävä talousarvioesitys HE 118/2015 vp (19.11.2015)

Momentille myönnetään 24 645 000 euroa.

Selvitysosa:Päätösosa korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan ensimmäisen kappaleen.

Vähennys 2 500 000 euroa talousarvioesityksen 27 145 000 euroon nähden aiheutuu kärkihankevarauksen lykkäämisestä.


2016 talousarvio 24 645 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 28/2015 vp (18.12.2015)

Momentille myönnetään 24 645 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) digitalisaation edellytysten ja digitalisaation edistämistä tukevien hankkeiden suunnitteluun, kehittämiseen ja toteuttamiseen

2) harkinnanvaraisiin valtionavustuksiin digitalisaatiota tukevien hankkeiden suunnittelussa, kehittämisessä ja toteuttamisessa.

Määrärahaa saa käyttää enintään 25 henkilötyövuotta vastaavan määräaikaisen henkilöstömäärän palkkaamiseen.

 

I lisätalousarvioesitys HE 9/2016 vp (18.2.2016)

Momentilta vähennetään 9 870 000 euroa.

Selvitysosa:Vähennyksestä 920 000 euroa on siirtoa momentille 28.20.08 ja aiheutuu Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksen (Palkeet) tuotantoprosessien ja tiedonkäsittelyn automatisoinnin jatkokehittämishankkeesta, jossa hyödynnetään ohjelmistorobotiikkaa ja prosessianalysointiteknologiaa.

Vähennyksestä 280 000 euroa on siirtoa momentille 30.01.01 digitaalisuutta edistävän asunto-osakeyhtiörekisterihankkeen (ASREK) johdon menoihin ja 1 870 000 euroa on siirtoa momentille 30.70.01 hankkeen suunnitteluun ja toteutukseen.

Vähennyksestä 6 800 000 euroa on siirtoa momentille 33.03.31 ja aiheutuu sosiaali- ja terveydenhuollon uusien digitaalisten toimintatapojen luomisesta sekä ODA-hankkeen toteuttamisesta.


2016 I lisätalousarvio -9 870 000
2016 talousarvio 24 645 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 7/2016 vp (8.4.2016)

Momentilta vähennetään 9 870 000 euroa.

 

II lisätalousarvioesitys HE 88/2016 vp (26.5.2016)

Momentilta vähennetään 10 850 000 euroa.

Selvitysosa:Vähennyksestä 2 000 000 euroa on siirtoa momentille 23.01.23, 800 000 euroa on siirtoa momentille 28.70.01, 1 800 000 euroa on siirtoa momentille 32.01.21, 6 000 000 euroa on siirtoa momentille 33.03.31 ja 250 000 euroa on siirtoa momentille 35.20.02.


2016 II lisätalousarvio -10 850 000
2016 I lisätalousarvio -9 870 000
2016 talousarvio 24 645 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 13/2016 vp (22.6.2016)

Momentilta vähennetään 10 850 000 euroa.

 

III lisätalousarvioesitys HE 221/2016 vp (27.10.2016)

Momentilta vähennetään 3 750 000 euroa.

Selvitysosa:Vähennyksestä 3 000 000 euroa on siirtoa momentille 28.20.01 ja 750 000 euroa momentille 29.01.01 hallituksen kärkihankkeen "Digitalisoidaan julkiset palvelut" toteutukseen.


2016 III lisätalousarvio -3 750 000
2016 II lisätalousarvio -10 850 000
2016 I lisätalousarvio -9 870 000
2016 talousarvio 24 645 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 26/2016 vp (25.11.2016)

Momentilta vähennetään 3 750 000 euroa.