Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 Yhdistelmä ajantasaisesta talousarviosta
      Lausumaosa
   Numerotaulu
   Yksityiskohtaiset perustelut
     Yleiset määräykset
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
       22. Tasavallan presidentti
       23. Valtioneuvoston kanslia
       24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala
       25. Oikeusministeriön hallinnonala
       26. Sisäministeriön hallinnonala
       27. Puolustusministeriön hallinnonala
       28. Valtiovarainministeriön hallinnonala
         01. (28.01 ja 20, osa) Hallinto
         10. Verotus ja tulli
         20. (28.20, osa) Palvelut valtioyhteisölle
         30. Tilastotoimi, taloudellinen tutkimus ja rekisterihallinto
              01. Tilastokeskuksen toimintamenot
              02. Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen toimintamenot
              03. Väestörekisterikeskuksen toimintamenot
         40. Valtion alue- ja paikallishallinto
         50. Eläkkeet ja korvaukset
         60. Valtionhallinnon yhteiset henkilöstömenot
         70. Valtionhallinnon kehittäminen
         80. Siirrot Ahvenanmaan maakunnalle
         90. Kuntien tukeminen
         91. Työllisyyden ja elinkeinoelämän tukeminen
         92. EU ja kansainväliset järjestöt
         99. Erikseen budjetoidut valtionhallinnon menot
       29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala
       30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
       31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
       32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala
       33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
       35. Ympäristöministeriön hallinnonala
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2016

03. Väestörekisterikeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Talousarvioesitys HE 30/2015 vp (28.9.2015)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 7 648 000 euroa.

Selvitysosa:

Toiminnallisen tuloksellisuuden tavoitteet

 2014
toteutuma
2015
tavoite
2016
tavoite
    
Toiminnallinen tehokkuus   
Tietopalvelun tuottavuus, 1 000 €/htv480425425
Varmennepalvelun tuottavuus, 1 000 €/htv316330341
    
Tuotokset ja laadunhallinta   
Sähköisen identiteetin oikeellisuus, %100100100
Sovelluskyselyssä luovutetut tietoyksiköt, milj. kpl12,411,513
Väestötietojärjestelmän suorakäytön
käytettävyys, %
99,9799,9599,95
Varmennejärjestelmien käytettävyys, %10099,9599,95
Muuttoilmoitus internetissä, %676669
    
Henkilöstövoimavarojen hallinta ja kehittäminen   
Henkilötyövuodet, virasto yhteensä122125127
Sairauspoissaolot, pv/htv11,199
Työtyytyväisyysindeksi, 1—5 VMBaro3,263,453,45

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

 2014
toteutuma
2015
varsinainen
talousarvio
2016
esitys
    
Bruttomenot24 60024 41424 528
Bruttotulot15 08416 10016 880
Nettomenot9 5168 3147 648
    
Siirtyvät erät   
— siirtynyt edelliseltä vuodelta346  
— siirtynyt seuraavalle vuodelle1 346  

Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa) (Tietopalvelu)

 2014
toteutuma
2015
varsinainen
talousarvio
2016
esitys
    
Julkisoikeudelliset suoritteet   
Maksullisen toiminnan tuotot, suoritteiden myyntituotot1 0721 2351 159
    
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset1 1771 2851 212
    
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset)-105-50-53
Kustannusvastaavuus, %919696
    
Liiketaloudelliset suoritteet   
Maksullisen toiminnan tuotot, suoritteiden myyntituotot8 0617 7007 450
    
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset2 6093 2303 200
    
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset)5 4524 4704 250
Kustannusvastaavuus, %309238233

Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa) (Varmennepalvelu)

 2014
toteutuma
2015
varsinainen
talousarvio
2016
esitys
    
Julkisoikeudelliset suoritteet   
Maksullisen toiminnan tuotot, suoritteiden myyntituotot6 4767 1757 475
    
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset6 7867 1757 475
    
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset)-310--
Kustannusvastaavuus, %95100100
    
Liiketaloudelliset suoritteet   
Maksullisen toiminnan tuotot, suoritteiden myyntituotot1 0621 4001 400
    
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset1 0771 4001 400
    
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset)-15--
Kustannusvastaavuus, %99100100

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

  
Avoin data, julkisten tietovarantojen avaaminen500
Muuttopuhelinpalvelu (siirto momentilta 28.40.02)200
Sosiaali- ja terveydenhuollon varmennepalvelu (siirto momentilta 28.01.21)220
Hankinnasta maksuun -säästö (HO 2015)-7
Omakustannusperiaatteen toteuttaminen Senaatti-kiinteistöjen vuokrissa-43
Palkkaliukumasäästö-15
Palkkausten tarkistukset17
Toimintamenojen tuottavuussäästö-35
Toimintamenosäästö (HO 2015)-100
Vuokramenojen indeksikorotus2
Vuokramenojen indeksikorotusta vastaava säästö-8
Tasomuutos-1 397
Yhteensä-666

2016 talousarvio7 648 000
2015 I lisätalousarvio170 000
2015 talousarvio8 314 000
2014 tilinpäätös10 516 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 28/2015 vp (18.12.2015)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 7 648 000 euroa.

 

II lisätalousarvioesitys HE 88/2016 vp (26.5.2016)

Momentilta vähennetään 25 000 euroa.

Selvitysosa: Vähennyksestä 1 000 euroa aiheutuu valtion vuokrajärjestelmässä käyttöön otetun omakustannusperiaatteen vaikutuksen tarkistuksesta ja 24 000 euroa VaEL-maksun väliaikaisesta alentamisesta.


2016 II lisätalousarvio-25 000
2016 talousarvio7 648 000
2015 tilinpäätös7 984 000
2014 tilinpäätös10 516 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 13/2016 vp (22.6.2016)

Momentilta vähennetään 25 000 euroa.