Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         10. Verotus ja tulli
         50. Eläkkeet ja korvaukset
         90. Kuntien tukeminen
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2016

03. Väestörekisterikeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Talousarvioesitys HE 30/2015 vp (28.9.2015)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 7 648 000 euroa.

Selvitysosa:

Toiminnallisen tuloksellisuuden tavoitteet

  2014
toteutuma
2015
tavoite
2016
tavoite
       
Toiminnallinen tehokkuus      
Tietopalvelun tuottavuus, 1 000 €/htv 480 425 425
Varmennepalvelun tuottavuus, 1 000 €/htv 316 330 341
       
Tuotokset ja laadunhallinta      
Sähköisen identiteetin oikeellisuus, % 100 100 100
Sovelluskyselyssä luovutetut tietoyksiköt, milj. kpl 12,4 11,5 13
Väestötietojärjestelmän suorakäytön
käytettävyys, %
99,97 99,95 99,95
Varmennejärjestelmien käytettävyys, % 100 99,95 99,95
Muuttoilmoitus internetissä, % 67 66 69
       
Henkilöstövoimavarojen hallinta ja kehittäminen      
Henkilötyövuodet, virasto yhteensä 122 125 127
Sairauspoissaolot, pv/htv 11,1 9 9
Työtyytyväisyysindeksi, 1—5 VMBaro 3,26 3,45 3,45

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

  2014
toteutuma
2015
varsinainen
talousarvio
2016
esitys
       
Bruttomenot 24 600 24 414 24 528
Bruttotulot 15 084 16 100 16 880
Nettomenot 9 516 8 314 7 648
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 346    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 1 346    

Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa) (Tietopalvelu)

  2014
toteutuma
2015
varsinainen
talousarvio
2016
esitys
       
Julkisoikeudelliset suoritteet      
Maksullisen toiminnan tuotot, suoritteiden myyntituotot 1 072 1 235 1 159
       
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset 1 177 1 285 1 212
       
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) -105 -50 -53
Kustannusvastaavuus, % 91 96 96
       
Liiketaloudelliset suoritteet      
Maksullisen toiminnan tuotot, suoritteiden myyntituotot 8 061 7 700 7 450
       
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset 2 609 3 230 3 200
       
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) 5 452 4 470 4 250
Kustannusvastaavuus, % 309 238 233

Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa) (Varmennepalvelu)

  2014
toteutuma
2015
varsinainen
talousarvio
2016
esitys
       
Julkisoikeudelliset suoritteet      
Maksullisen toiminnan tuotot, suoritteiden myyntituotot 6 476 7 175 7 475
       
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset 6 786 7 175 7 475
       
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) -310 - -
Kustannusvastaavuus, % 95 100 100
       
Liiketaloudelliset suoritteet      
Maksullisen toiminnan tuotot, suoritteiden myyntituotot 1 062 1 400 1 400
       
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset 1 077 1 400 1 400
       
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) -15 - -
Kustannusvastaavuus, % 99 100 100

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Avoin data, julkisten tietovarantojen avaaminen 500
Muuttopuhelinpalvelu (siirto momentilta 28.40.02) 200
Sosiaali- ja terveydenhuollon varmennepalvelu (siirto momentilta 28.01.21) 220
Hankinnasta maksuun -säästö (HO 2015) -7
Omakustannusperiaatteen toteuttaminen Senaatti-kiinteistöjen vuokrissa -43
Palkkaliukumasäästö -15
Palkkausten tarkistukset 17
Toimintamenojen tuottavuussäästö -35
Toimintamenosäästö (HO 2015) -100
Vuokramenojen indeksikorotus 2
Vuokramenojen indeksikorotusta vastaava säästö -8
Tasomuutos -1 397
Yhteensä -666

2016 talousarvio 7 648 000
2015 I lisätalousarvio 170 000
2015 talousarvio 8 314 000
2014 tilinpäätös 10 516 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 28/2015 vp (18.12.2015)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 7 648 000 euroa.

 

II lisätalousarvioesitys HE 88/2016 vp (26.5.2016)

Momentilta vähennetään 25 000 euroa.

Selvitysosa:Vähennyksestä 1 000 euroa aiheutuu valtion vuokrajärjestelmässä käyttöön otetun omakustannusperiaatteen vaikutuksen tarkistuksesta ja 24 000 euroa VaEL-maksun väliaikaisesta alentamisesta.


2016 II lisätalousarvio -25 000
2016 talousarvio 7 648 000
2015 tilinpäätös 7 984 000
2014 tilinpäätös 10 516 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 13/2016 vp (22.6.2016)

Momentilta vähennetään 25 000 euroa.