Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         10. Verotus ja tulli
         50. Eläkkeet ja korvaukset
         90. Kuntien tukeminen
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2016

02. Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Talousarvioesitys HE 30/2015 vp (28.9.2015)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 3 740 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös talouspolitiikan arviointineuvoston toimintamenojen sekä selvitys- ja tutkimustoiminnasta aiheutuvien menojen maksamiseen.

Selvitysosa:

Toiminnallisen tuloksellisuuden tavoitteet

  2014
toteutuma
2015
tavoite
2016
tavoite
       
Tuotokset ja laadunhallinta      
Asiakastyytyväisyys paranee 3,2   3,3
Julkaisujen lukumäärä      
— kansainväliset artikkelit ja artikkelikokoelmat, kpl 19 20 21
— VATT:n omien julkaisusarjojen julkaisut, kpl 26 42 43
— muut julkaisut, kpl 36 38 40
       
Toiminnallinen tehokkuus      
Kokonaisuustuottavuusindeksin muutos, keskim. +1 %/v (3 vuoden keskiarvona)   1 1
Julkaisutoiminnan tuottavuusindeksin muutos, keskim. +1 %/v (3 vuoden keskiarvona)   1 1
       
Henkilöstövoimavarojen hallinta ja kehittäminen      
Henkilötyövuodet, htv 55 53 53
Sairauspoissaolot, pv/htv 4,1 4,0 4,0
Työtyytyväisyysindeksi, 1—5 VMBaro 3,36 3,38 3,39

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

  2014
toteutuma
2015
varsinainen
talousarvio
2016
esitys
       
Bruttomenot 5 697 5 494 5 490
Bruttotulot 1 255 1 450 1 750
Nettomenot 4 442 4 044 3 740
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 1 762    
— siirtyy seuraavalle vuodelle 1 511    

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Ammatti- ja koulutusrakenteen ennakoinnin vahvistaminen (siirto momentilta 28.01.21) 100
Arviointineuvoston selvitys- ja tutkimustoiminta 100
Hankinnasta maksuun -säästö (HO 2015) -3
Palkkaliukumasäästö -25
Palkkausten tarkistukset 24
Strategisen tutkimuksen rahoitusväline (siirto momentille 29.40.54) -389
Toimintamenojen tuottavuussäästö -18
Toimintamenosäästö (HO 2015) -30
Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminta (siirto momentille 23.01.22) -69
Vuokramenojen indeksikorotus 3
Vuokramenojen indeksikorotusta vastaava säästö -4
Tasomuutos 7
Yhteensä -304

2016 talousarvio 3 740 000
2015 I lisätalousarvio 100 000
2015 talousarvio 4 044 000
2014 tilinpäätös 4 191 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 28/2015 vp (18.12.2015)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 3 740 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös talouspolitiikan arviointineuvoston toimintamenojen sekä selvitys- ja tutkimustoiminnasta aiheutuvien menojen maksamiseen.

 

II lisätalousarvioesitys HE 88/2016 vp (26.5.2016)

Momentilta vähennetään 26 000 euroa.

Selvitysosa:Vähennys aiheutuu VaEL-maksun väliaikaisesta alentamisesta.


2016 II lisätalousarvio -26 000
2016 talousarvio 3 740 000
2015 tilinpäätös 4 144 000
2014 tilinpäätös 4 191 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 13/2016 vp (22.6.2016)

Momentilta vähennetään 26 000 euroa.