Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Siffertabell
   Anslag
     23. Statsrådet
       01. Finansministeriet
       05. Statskontoret
       40. Tullverket
       52. Statistikcentralen

Talousarvioesitys 2016

95. På lag eller förordning grundade utgifter för vilka särskilt anslag icke ingår i budgeten(förslagsanslag)

Under momentet beviljas ett tillägg av 300 000 euro.

Förklaring:Behovet av tilläggsanslag föranleds av statens konkurrensutsättning av flygtransporttjänster år 2003. I ett beslut av högsta förvaltningsdomstolen av den 16 februari 2005 ålades finansministeriet att till följd av oriktigt förfarande som ersättning till SAS AB/Scandinavian Airlines System, Denmark-Norway-Sweden, SAS Branch Office, Finland betala 300 000 euro i gottgörelse och 10 000 euro i rättegångskostnader.


2005 tilläggsb. 300 000
2005 budget 17 000
2004 bokslut
2003 bokslut 238 329