Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2016

01. Puolustusministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Talousarvioesitys HE 30/2015 vp (28.9.2015)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 15 334 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös:

1) räjähtävän materiaalin turvallisuuteen keskittyvän järjestön (Munitions Safety Information Analysis Center) ja Euroopan puolustusviraston sekä muiden kansainvälisten yhteisöjen jäsenmaksujen ja maksuosuuksien maksamiseen

2) ETY-järjestön luottamusta ja turvallisuutta lisäävien toimien täytäntöönpanosta sekä näistä johtuvista hallinnollisista toimista aiheutuvien menojen maksamiseen

3) Turvallisuuskomitean sihteeristön menojen maksamiseen.

Selvitysosa:

Toiminnalliset tulostavoitteet1)

Toiminnallinen tehokkuus 2014
toteutuma
2015
ennakoitu
2016
arvio
       
Taloudellisuus      
Menot toimintoalueittain (1 000 euroa)      
Puolustuspolitiikka 4 487 1 834 2 071
Sotilaallinen maanpuolustus 1 162 597 392
Kokonaismaanpuolustuksen yhteensovittaminen 1 447 1 219 780
Sotilaallinen kriisinhallinta 316 224 126
Ohjaustoiminnot 11 978 6 298 5 609
Tukitoiminnot   7 065 7 360
Yhteensä 19 390 17 237 16 338
       
Tuottavuus      
Henkilötyövuodet toimintoalueittain      
Puolustuspolitiikka 36 16 21
Sotilaallinen maanpuolustus 8 5 4
Kokonaismaanpuolustuksen yhteensovittaminen 12 9 8
Sotilaallinen kriisinhallinta 2 3 2
Ohjaustoiminnot 89 45 45
Tukitoiminnot   53 55
Yhteensä 147 131 135

1) Tiedot ovat kassamenopohjaisia ja vuoden 2014 osalta tukitoiminnot on vyörytetty ydin- ja ohjaustoiminnoille.

Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen

  2014
toteutuma
2015
ennakoitu
2016
tavoite
       
Työtyytyväisyys (1—5) 3,71 3,6 3,7
— naiset 3,36    
— miehet 3,96    

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

  2014
toteutuma
2015
varsinainen
talousarvio
2016
esitys
       
Bruttomenot 19 390 16 277 15 366
Bruttotulot - 32 32
Nettomenot 19 390 16 245 15 334
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 3 323    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 4 116    

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Poliittinen toiminta (HO 2015) -65
Siirto momentille 23.01.02 -75
Siirto momentilta 27.10.01 (2 htv) 180
VNHY:n perustamisesta aiheutuva siirto momentille 23.01.01 (-3 htv) -714
Palkkaliukumasäästö -95
Palkkausten tarkistukset 77
Toimintamenojen tuottavuussäästö -99
Toimintamenosäästö (HO 2015) -120
Yhteensä -911

2016 talousarvio 15 334 000
2015 talousarvio 16 245 000
2014 tilinpäätös 20 183 000

Täydentävä talousarvioesitys HE 118/2015 vp (19.11.2015)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 15 302 000 euroa.

Selvitysosa:Päätösosa korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan ensimmäisen kappaleen.

Vähennys 32 000 euroa talousarvioesityksen 15 334 000 euroon nähden on siirtoa momentille 23.01.01 valtioneuvoston hallintoyksikön perustamisesta aiheutuvista määrärahatarkistuksista johtuen.


2016 talousarvio 15 302 000
2015 IV lisätalousarvio -23 000
2015 talousarvio 16 245 000
2014 tilinpäätös 20 183 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 28/2015 vp (18.12.2015)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 15 302 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös:

1) räjähtävän materiaalin turvallisuuteen keskittyvän järjestön (Munitions Safety Information Analysis Center) ja Euroopan puolustusviraston sekä muiden kansainvälisten yhteisöjen jäsenmaksujen ja maksuosuuksien maksamiseen

2) ETY-järjestön luottamusta ja turvallisuutta lisäävien toimien täytäntöönpanosta sekä näistä johtuvista hallinnollisista toimista aiheutuvien menojen maksamiseen

3) Turvallisuuskomitean sihteeristön menojen maksamiseen.

 

II lisätalousarvioesitys HE 88/2016 vp (26.5.2016)

Momentilta vähennetään 102 000 euroa.

Selvitysosa:Vähennys aiheutuu VaEL-maksun väliaikaisesta alentamisesta.


2016 II lisätalousarvio -102 000
2016 talousarvio 15 302 000
2015 tilinpäätös 16 222 000
2014 tilinpäätös 20 183 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 13/2016 vp (22.6.2016)

Momentilta vähennetään 102 000 euroa.