Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         01. Hallinto
              50. Eräät avustukset
         10. Poliisitoimi
         20. Rajavartiolaitos
         40. Maahanmuutto
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2016

50. Eräät avustukset (kiinteä määräraha)PDF-versio

Talousarvioesitys HE 30/2015 vp (28.9.2015)

Momentille myönnetään 215 000 euroa.

Käyttösuunnitelma (euroa)

   
Suomen meripelastusseura 204 000
Ålands Sjöräddningssällskap 11 000
Yhteensä 215 000

Selvitysosa:

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Järjestötukien säästö (HO 2015) -33
Yhteensä -33

2016 talousarvio 215 000
2015 talousarvio 248 000

Täydentävä talousarvioesitys HE 118/2015 vp (19.11.2015)

Määrärahaa saa käyttää avustusten myöntämiseen meripelastustoimintaan.

Selvitysosa:Päätösosa korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan käyttösuunnitelman.


2016 talousarvio 215 000
2015 talousarvio 248 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 28/2015 vp (18.12.2015)

Momentille myönnetään 215 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää avustusten myöntämiseen meripelastustoimintaan.

 

III lisätalousarvioesitys HE 221/2016 vp (27.10.2016)

Momentille myönnetään lisäystä 10 000 euroa.

Momentin perusteluja täydennetään siten, että määrärahaa saa käyttää myös poliisin todistajansuojeluohjelmaan sisältyvän sopeutumisavustuksen maksamiseen.

Lisäksi momentin perusteluja täydennetään siten, että momentille lisätään käyttösuunnitelma seuraavasti:

Käyttösuunnitelma (euroa)

   
Suomen meripelastusseura 204 000
Ålands Sjöräddningssällskap 11 000
Todistajansuojeluohjelman mukainen sopeutumisavustus 10 000
Yhteensä 225 000

Momentin määräraha muutetaan kaksivuotiseksi siirtomäärärahaksi.

Selvitysosa:Lisäys on siirtoa momentilta 26.10.01 todistajansuojeluohjelman mukaisen sopeutumisavustuksen maksamiseen.


2016 III lisätalousarvio 10 000
2016 talousarvio 215 000
2015 tilinpäätös 248 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 26/2016 vp (25.11.2016)

Momentille myönnetään lisäystä 10 000 euroa.

Momentin perusteluja täydennetään siten, että määrärahaa saa käyttää myös poliisin todistajansuojeluohjelmaan sisältyvän sopeutumisavustuksen maksamiseen.

Lisäksi momentin perusteluja täydennetään siten, että momentille lisätään käyttösuunnitelma seuraavasti:

Käyttösuunnitelma (euroa)

   
Suomen meripelastusseura 204 000
Ålands Sjöräddningssällskap 11 000
Todistajansuojeluohjelman mukainen sopeutumisavustus 10 000
Yhteensä 225 000

Momentin määräraha muutetaan kaksivuotiseksi siirtomäärärahaksi.