Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         01. Ministeriö ja hallinto
         30. Syyttäjät
              74. Avolaitostyöt
         50. Vaalimenot
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2016

01. Rikosseuraamuslaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Talousarvioesitys HE 30/2015 vp (28.9.2015)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 211 426 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää Rikosseuraamuslaitoksen ja Rikosseuraamusalan koulutuskeskuksen toimintamenojen maksamiseen.

Määrärahasta saa käyttää Rikosseuraamuslaitoksen toiminnallisista tarpeista aiheutuvien henkilökunnan asuntojen vuokraosuuksien alentamiseen enintään 2 000 000 euroa.

Selvitysosa:Hallitus antaa eduskunnalle talousarvioesitykseen liittyvän esityksen lainsäädännöksi vankiterveydenhuollon järjestämisestä sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalalla.

Talousarvioesityksen valmistelun yhteydessä oikeusministeriö on asettanut vuodelle 2016 alustavasti seuraavat tavoitteet:

  2014
toteutuma
2015
arvio
2016
tavoite
       
Toiminnalliset tavoitteet      
Laitosten säilytysvarmuus, % 99,4 99,2 99,2
Vangeista avolaitoksissa keskimäärin päivässä, % 36 38 40
Vankeusvangeista toiminnoissa keskimäärin päivässä, % 64 60 62
Valvotun koevapauden loppuun suorittaneet, % aloitetuista 84 82 80
Yhdyskuntapalvelun loppuun suorittaneet, % päättyneistä 84 83 85
Tuottavuus      
Vangit, keskimäärin päivässä/htv 1,32 1,44 1,60
Yhdyskuntaseuraamuksia täytäntöönpanossa, keskimäärin päivässä/htv 13,0 12,9 12,8
Seuraamuksiin liittyvät pyydetyt asiantuntijalausunnot vuodessa/htv 244 260 260
Taloudellisuus      
Toimintamenot (netto)/vanki 63 896 65 878 59 500
Toimintamenot (netto)/yhdyskuntaseuraamusta suorittava 5 629 6 370 5 800

Määrärahan arvioitu käyttö (1 000 euroa)

   
Rangaistusten täytäntöönpano 186 771
Täytäntöönpanon ohjaus, kehittäminen ja hallinto (keskushallinto) 6 798
Rikosseuraamusalan koulutuskeskus 2 376
Täytäntöönpanoyksikkö 1 711
Ostopalvelut palvelukeskuksilta 13 770
Yhteensä 211 426

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

  2014
toteutuma
2015
varsinainen
talousarvio
2016
esitys
       
Bruttomenot 239 407 242 716 225 196
Bruttotulot 14 741 13 770 13 770
Nettomenot 224 666 228 946 211 426
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 11 614    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 16 154    

Rikosseuraamuslaitoksen maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)1)

  2014
toteutuma
2015
arvio
2016
esitys
       
Maksullisen toiminnan tuotot      
— suoritteiden myyntituotot 9 850 9 358 9 170
— muut tuotot 992 942 924
Tuotot yhteensä 10 842 10 300 10 094
       
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset      
— erilliskustannukset 10 155 9 647 9 454
— osuus yhteiskustannuksista 10 143 9 636 9 443
Kustannukset yhteensä 20 298 19 283 18 897
       
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) -9 456 -8 983 -8 803
Kustannusvastaavuus, % 53 53 53

1) Sisältää työtoiminnan ja laitosmyymälöiden kustannusvastaavuuslaskelmat.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Toiminnan kehittämis- ja asiakastietojärjestelmähanke (Roti) (siirto momentilta 28.70.20) 3 200
Toiminnan kehittämis- ja asiakastietojärjestelmähanke (Roti) (vuoden 2015 talousarvion siirto momentilta 28.70.20) -530
Toimitilahankkeet -270
Täytäntöönpanon aloitustehtävien keskittäminen Rikosseuraamuslaitokselle (siirto momentilta 25.20.01) 109
Vankien terveydenhuollon valvonnan uudet tehtävät (siirto momentille 28.40.01) -75
Vankiterveydenhuolto (siirto momentille 33.01.06) -16 409
Hankinnasta maksuun -säästö (HO 2015) -149
Omakustannusperiaatteen toteuttaminen Senaatti-kiinteistöjen vuokrissa -6 806
Palkkaliukumasäästö -657
Palkkausten tarkistukset 1 290
Sisäinen turvallisuus ja oikeudenhoito (HO 2015) 4 287
Toimintamenojen tuottavuussäästö -1 150
Toimintamenosäästö (HO 2015) -559
Vuokramenojen indeksikorotus 406
Vuokramenojen indeksikorotusta vastaava säästö -207
Yhteensä -17 520

2016 talousarvio 211 426 000
2015 I lisätalousarvio -25 000
2015 talousarvio 228 946 000
2014 tilinpäätös 229 206 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 28/2015 vp (18.12.2015)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 211 426 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää Rikosseuraamuslaitoksen ja Rikosseuraamusalan koulutuskeskuksen toimintamenojen maksamiseen.

Määrärahasta saa käyttää Rikosseuraamuslaitoksen toiminnallisista tarpeista aiheutuvien henkilökunnan asuntojen vuokraosuuksien alentamiseen enintään 2 000 000 euroa.

 

II lisätalousarvioesitys HE 88/2016 vp (26.5.2016)

Momentilta vähennetään 250 000 euroa.

Selvitysosa:Määrärahan muutoksessa on otettu huomioon lisäyksenä 1 105 000 euroa valtion vuokrajärjestelmässä käyttöön otetun omakustannusperiaatteen vaikutuksen tarkistuksesta ja vähennyksenä 1 355 000 euroa VaEL-maksun väliaikaisesta alentamisesta johtuen.


2016 II lisätalousarvio -250 000
2016 talousarvio 211 426 000
2015 tilinpäätös 228 921 000
2014 tilinpäätös 229 206 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 13/2016 vp (22.6.2016)

Momentilta vähennetään 250 000 euroa.