Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         01. Ulkoasiainhallinto
         10. Kriisinhallinta
              50. Eräät valtionavut
              95. Kurssivaihtelut
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2016

66. Eräät jäsenmaksut ja rahoitusosuudet (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Talousarvioesitys HE 30/2015 vp (28.9.2015)

Momentille myönnetään 86 961 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää ulkoasiainministeriön toimialaan liittyvien järjestöjen jäsenmaksujen ja vapaaehtoisten rahoitusavustusten maksamiseen.

Selvitysosa:

Määrärahan arvioitu käyttö (euroa)

   
Maksuosuus Pohjoismaiden ministerineuvoston talousarvioon 22 437 000
Maksuosuus YK:n talousarvioon 12 941 000
Maksuosuus YK:n rauhanturvajoukoille 29 226 000
Maksuosuudet muille YK:n alaisille järjestöille ja rahastoille 2 593 000
Kemiallisen aseen kieltojärjestön jäsenmaksu (OPCW) 360 000
Euroopan Neuvoston jäsenmaksut 3 380 000
OECD:n jäsenmaksu 2 689 000
WTO:n jäsenmaksu 1 025 000
Maksuosuudet Etyjin talousarvioihin 5 285 000
Ydinkoekieltosopimus; Suomen maksuosuus valmistelukomitean kustannuksista 688 000
Maksuosuus kansainväliselle rikostuomioistuimelle (ICC) 1 123 000
Muut jäsenmaksut 5 214 000
Yhteensä 86 961 000

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Siirto momentilta 24.01.01 1 000
Tasomuutos 6 506
Yhteensä 7 506

2016 talousarvio 86 961 000
2015 I lisätalousarvio -5 000 000
2015 talousarvio 79 455 000
2014 tilinpäätös 86 507 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 28/2015 vp (18.12.2015)

Momentille myönnetään 86 961 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää ulkoasiainministeriön toimialaan liittyvien järjestöjen jäsenmaksujen ja vapaaehtoisten rahoitusavustusten maksamiseen.