Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Siffertabell
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         01. Förvaltning
         02. Tillsyn
         03. Forskning och utveckling
         30. Sjukförsäkring
         40. Pensioner
         50. Stöd till veteranerna

Talousarvioesitys 2016

32. Statlig ersättning till hälso- och sjukvårdsenheter för forskning på universitetsnivå (fast anslag)PDF-versio

Under momentet beviljas 30 000 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av statlig ersättning för forskningsverksamhet enligt 61— 63 § i hälso- och sjukvårdslagen (1326/2010).

Förklaring:Anslaget får användas till finansiering av hälsovetenskaplig forskning på universitetsnivå. Social- och hälsovårdsministeriet fastställer insatsområdena och målsättningarna för forskningen vart fjärde år och beviljar specialupptagningsområdenas forskningskommittéer forskningsfinansiering. Dessa fattar beslut om hur forskningsmedlen ska fördelas på olika forskningsprojekt inom specialupptagningsområdena på basis av ansökan.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Utgiftsbesparing -5 000
Bortfall av ett tillägg av engångsnatur för riksdagen -1 000
Sammanlagt -6 000

2013 budget 30 000 000
2012 budget 36 000 000
2011 bokslut 39 993 063