Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         01. Hallinto
              29. Arvonlisäveromenot
         10. Omistajaohjaus
         30. Oikeuskanslerinvirasto
         90. Muut menot
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2016

01. Valtioneuvoston kanslian toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Talousarvioesitys HE 30/2015 vp (28.9.2015)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 125 608 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös:

1) valtioneuvoston ja sen ministeriöiden yhteisiin hallinto- ja palvelutehtäviin, joihin on varattu 99 200 000 euroa

2) talousneuvostosta, ruotsinkielenlautakunnasta, arvonimilautakunnasta tai muista vastaavista lautakunnista aiheutuviin kuluihin.

Selvitysosa:

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

  2014
toteutuma
2015
varsinainen
talousarvio
2016
esitys
       
Bruttomenot 34 055 114 737 126 058
Bruttotulot 675 25 450
Nettomenot 33 380 114 712 125 608
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 3 493    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 3 716    

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Edustustilojen vuokrien hinnankorotus 201
Kestävän kehityksen pääsihteeristö (siirto momentilta 35.01.01) (1 htv) 100
Lainsäädännön vaikutusarviointi (HO 2015) 250
Ministeriöiden kulunvalvontahankkeen loppuunsaattamisen poistuminen -500
Siirto momentille 23.01.02 -75
SM Kirkkokatu 12, peruskorjaus (siirto momentilta 26.01.01) 250
TEM Aleksanterinkatu 4-10, peruskorjaus (siirto momentilta 32.01.01) 350
Vanhan hallituksen virkamiespalvelujen poistuminen -285
VNHY:n perustamisesta aiheutuva siirto momentilta 24.01.01 (12 htv) 5 278
VNHY:n perustamisesta aiheutuva siirto momentilta 25.01.01 (2 htv) 849
VNHY:n perustamisesta aiheutuva siirto momentilta 26.01.01 (5 htv) 894
VNHY:n perustamisesta aiheutuva siirto momentilta 27.01.01 (3 htv) 714
VNHY:n perustamisesta aiheutuva siirto momentilta 28.01.01 (5 htv) 1 512
VNHY:n perustamisesta aiheutuva siirto momentilta 29.01.01 (5 htv) 1 234
VNHY:n perustamisesta aiheutuva siirto momentilta 30.01.01 (3 htv) 1 032
VNHY:n perustamisesta aiheutuva siirto momentilta 31.01.01 (3 htv) 777
VNHY:n perustamisesta aiheutuva siirto momentilta 32.01.01 (7 htv) 2 077
VNHY:n perustamisesta aiheutuva siirto momentilta 33.01.01 (5 htv) 1 488
VNHY:n perustamisesta aiheutuva siirto momentilta 35.01.01 (3 htv) 770
VNHY:n perustamisesta aiheutuva siirto momentilta 35.01.04 24
VN linna A ja B, peruskorjaus (siirto momentilta 28.01.01) 200
Hankinnasta maksuun -säästö (HO 2015) -51
Omakustannusperiaatteen toteuttaminen Senaatti-kiinteistöjen vuokrissa -5 639
Palkkaliukumasäästö -145
Palkkausten tarkistukset 126
Toimintamenojen tuottavuussäästö -154
Toimintamenosäästö (HO 2015) -450
Valtion vahingonkorvaustoiminnan keskittäminen (siirron palautus momentilta 28.20.01) 2
Vuokramenojen indeksikorotus 653
Vuokramenojen indeksikorotusta vastaava säästö -586
Yhteensä 10 896

2016 talousarvio 125 608 000
2015 I lisätalousarvio
2015 talousarvio 114 712 000
2014 tilinpäätös 33 603 000

Täydentävä talousarvioesitys HE 118/2015 vp (19.11.2015)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 125 086 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös talousneuvostosta, ruotsinkielenlautakunnasta, arvonimilautakunnasta tai muista vastaavista lautakunnista aiheutuviin menoihin.

Selvitysosa:Päätösosa korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan.

Määrärahan arvioitu käyttö (euroa)

   
Valtioneuvoston johtaminen ja politiikkavalmistelu 8 558 000
Lainsäädännön vaikutusarviointi (HO 2015) 250 000
Valtioneuvoston ja sen ministeriöiden yhteiset hallinto- ja palvelutehtävät 115 078 000
Toimitilojen peruskorjausinvestoinnit 800 000
Valtioneuvoston yhteinen asianhallintajärjestelmä 400 000
Yhteensä 125 086 000

Vähennys talousarvioesityksen 125 608 000 euroon nähden aiheutuu seuraavan taulukon mukaisista muutoksista:

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
VNHY:n perustamisesta aiheutuvat määrärahatarkistukset (-2 htv) (siirto momentilta 24.01.01) 352
VNHY:n perustamisesta aiheutuvat määrärahatarkistukset (siirto momentilta 25.01.01) 42
VNHY:n perustamisesta aiheutuvat määrärahatarkistukset (siirto momentille 26.01.01) -118
VNHY:n perustamisesta aiheutuvat määrärahatarkistukset (siirto momentilta 27.01.01) 32
VNHY:n perustamisesta aiheutuvat määrärahatarkistukset (siirto momentille 28.01.01) -107
VNHY:n perustamisesta aiheutuvat määrärahatarkistukset (siirto momentille 29.01.01) -241
VNHY:n perustamisesta aiheutuvat määrärahatarkistukset (siirto momentille 30.01.01) -62
VNHY:n perustamisesta aiheutuvat määrärahatarkistukset (siirto momentille 31.01.01) -17
VNHY:n perustamisesta aiheutuvat määrärahatarkistukset (siirto momentille 32.01.01) -503
VNHY:n perustamisesta aiheutuvat määrärahatarkistukset (siirto momentille 33.01.01) -211
VNHY:n perustamisesta aiheutuvat määrärahatarkistukset (siirto momentille 35.01.01) -89
Valtioneuvoston yhteinen asianhallintajärjestelmä (Vahva-hanke) (v. 2016 rahoitus) (siirto momentilta 28.70.20) 400
Yhteensä -522

2016 talousarvio 125 086 000
2015 IV lisätalousarvio -145 000
2015 I lisätalousarvio
2015 talousarvio 114 712 000
2014 tilinpäätös 33 603 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 28/2015 vp (18.12.2015)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 125 086 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös talousneuvostosta, ruotsinkielenlautakunnasta, arvonimilautakunnasta tai muista vastaavista lautakunnista aiheutuviin menoihin.

 

II lisätalousarvioesitys HE 88/2016 vp (26.5.2016)

Momentilta vähennetään 73 000 euroa.

Selvitysosa:Määrärahan muutoksessa on otettu huomioon vähennyksenä 290 000 euroa VaEL-maksun väliaikaisesta alentamisesta ja lisäyksenä 137 000 euroa valtion vuokrajärjestelmässä käyttöön otetun omakustannusperiaatteen vaikutuksen tarkistuksesta johtuen sekä 80 000 euroa siirtona momentilta 32.01.01, missä on otettu huomioon lisäyksenä 260 000 euroa Ratakadun henkilöstöravintolan menoihin ja vähennyksenä 180 000 euroa työ- ja elinkeinoministeriön Bulevardi 6:n toimitilojen vuokramenoihin.


2016 II lisätalousarvio -73 000
2016 talousarvio 125 086 000
2015 tilinpäätös 114 567 000
2014 tilinpäätös 33 603 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 13/2016 vp (22.6.2016)

Momentilta vähennetään 73 000 euroa.