Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         01. Kansanedustajat
         10. Eduskunnan kanslia
              29. Arvonlisäveromenot
         20. Eduskunnan oikeusasiamies
         90. Eduskunnan muut menot
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2016

70. Tietohallinnon laitehankinnat ja kehittämishankkeet (siirtomääräraha 3 v)PDF-versio

Talousarvioesitys HE 30/2015 vp (28.9.2015)

Momentille myönnetään 2 390 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää tietohallinnon kone- ja laitehankintoihin sekä niiden käyttöön liittyvien uusien tai nykyisiä sovellutuksia korvaavien kehittämishankkeiden maksamiseen.

Selvitysosa:Määrärahan pieneneminen merkittävästi edellisiin vuosiin nähden johtuu kirjaustavan muutoksesta. Yksikköhinnaltaan alle 10 000 euron laitteet kirjataan vuosikuluiksi ja maksetaan toimintamenomäärärahasta. Aiemmin yhteissummaltaan suuremmat työasemahankinnat on maksettu tältä investointimomentilta ja kirjattu käyttöomaisuuteen. Vuodelle 2016 tällaisia hankintoja on 1 590 000 euron edestä ja kulut on budjetoitu momentille 21.10.01. Lisäksi vastaavanlaisia hankintoja on peruskorjauksessa 20 000 euron edestä, joiden kulut on budjetoitu momentille 21.10.02.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Siirto momentille 21.10.01 -1 590
Siirto momentille 21.10.02 -20
Yhteensä -1 610

2016 talousarvio 2 390 000
2015 talousarvio 4 000 000
2014 tilinpäätös 4 300 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 28/2015 vp (18.12.2015)

Momentille myönnetään 2 390 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää tietohallinnon kone- ja laitehankintoihin sekä niiden käyttöön liittyvien uusien tai nykyisiä sovellutuksia korvaavien kehittämishankkeiden maksamiseen.