Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         01. Kansanedustajat
         10. Eduskunnan kanslia
              29. Arvonlisäveromenot
         20. Eduskunnan oikeusasiamies
         90. Eduskunnan muut menot
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2016

01. Eduskunnan kanslian toimintamenot (arviomääräraha)PDF-versio

Talousarvioesitys HE 30/2015 vp (28.9.2015)

Momentille myönnetään 52 382 000 euroa.

Selvitysosa:Määrärahaan sisältyy eduskunnan kansliaan palvelussuhteessa olevien kansanedustajien avustajien palkkaus- ja muita henkilöstömenoja, matkakustannuksia ja matkapuhelinkuluja yhteensä 3 055 000 euroa. Lisäksi määrärahaa voidaan käyttää eduskuntaryhmien toiminnan edellyttämien tilojen, kalusteiden ja laitteiden ylläpitoon ja hankintaan sekä henkilökunnan työterveyshuoltoon siten kuin kansliatoimikunta päättää.

Eduskuntaryhmien palveluksessa olevien avustajien tukirahaa varten on avattu uusi momentti 21.10.51. Momentille siirretään 4 164 000 euroa eduskunnan kanslian toimintamenomomentilta.

Momentilta 21.10.70 siirretään eduskunnan kanslian toimintamenomomentille 1 590 000 euroa vuosikuluiksi kirjattavien laitteiden hankintaa varten.

Peruskorjauksesta johtuvat kiinteistötoimiston ja tietohallintotoimiston käyttömenot maksetaan momentilta 21.10.02.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Siirto momentille 21.10.51 -4 164
Siirto momentilta 21.10.70 1 590
Vuoden 2015 ETYJ-kokouskulujen vähennys -678
Tasomuutos -306
Yhteensä -3 558

2016 talousarvio 52 382 000
2015 talousarvio 55 940 000
2014 tilinpäätös 51 994 909

 

Eduskunnan kirjelmä EK 28/2015 vp (18.12.2015)

Momentille myönnetään 52 382 000 euroa.