Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         01. Kansanedustajat
         10. Eduskunnan kanslia
         20. Eduskunnan oikeusasiamies
         90. Eduskunnan muut menot
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2016

01. Kansanedustajien toimintamenot (arviomääräraha)PDF-versio

Talousarvioesitys HE 30/2015 vp (28.9.2015)

Momentille myönnetään 21 783 000 euroa.

Selvitysosa:

Määrärahan arvioitu käyttö (euroa)

   
Kansanedustajien palkkiot 15 933 000
Kansanedustajien kulukorvaukset 3 690 000
Kansanedustajien kotimaan matkat 2 160 000
Yhteensä 21 783 000

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Eduskuntavaalien tuloksen vaikutus kansanedustajien toimintamenoihin -83
Yhteensä -83

2016 talousarvio 21 783 000
2015 talousarvio 21 866 000
2014 tilinpäätös 21 273 311

 

Eduskunnan kirjelmä EK 28/2015 vp (18.12.2015)

Momentille myönnetään 21 783 000 euroa.