Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 Yhdistelmä ajantasaisesta talousarviosta
      Lausumaosa
   Numerotaulu
   Yksityiskohtaiset perustelut
     Yleiset määräykset
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         01. Kansanedustajat
              01. Kansanedustajien toimintamenot
         10. Eduskunnan kanslia
         20. Eduskunnan oikeusasiamies
         30. Ulkopoliittinen instituutti
         40. Valtiontalouden tarkastusvirasto
         90. Eduskunnan muut menot
       22. Tasavallan presidentti
       23. Valtioneuvoston kanslia
       24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala
       25. Oikeusministeriön hallinnonala
       26. Sisäministeriön hallinnonala
       27. Puolustusministeriön hallinnonala
       28. Valtiovarainministeriön hallinnonala
       29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala
       30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
       31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
       32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala
       33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
       35. Ympäristöministeriön hallinnonala
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2016

01. KansanedustajatPDF-versio

01. Kansanedustajien toimintamenot (arviomääräraha)

Talousarvioesitys HE 30/2015 vp (28.9.2015)

Momentille myönnetään 21 783 000 euroa.

Selvitysosa:

Määrärahan arvioitu käyttö (euroa)

  
Kansanedustajien palkkiot15 933 000
Kansanedustajien kulukorvaukset3 690 000
Kansanedustajien kotimaan matkat2 160 000
Yhteensä21 783 000

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

  
Eduskuntavaalien tuloksen vaikutus kansanedustajien toimintamenoihin-83
Yhteensä-83

2016 talousarvio21 783 000
2015 talousarvio21 866 000
2014 tilinpäätös21 273 311

 

Eduskunnan kirjelmä EK 28/2015 vp (18.12.2015)

Momentille myönnetään 21 783 000 euroa.