Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
       36. Valtionvelan korot
         01. Valtionvelan korko
              90. Valtionvelan korko
         09. Muut menot valtionvelasta

Talousarvioesitys 2016

01. Valtionvelan korkoPDF-versio

90. Valtionvelan korko (arviomääräraha)

Talousarvioesitys HE 30/2015 vp (28.9.2015)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 1 536 000 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää valtionvelan korkojen, vanhentuneiden korkojen ja myös lyhytaikaisesta tilapäisrahoituksesta aiheutuvien korkojen sekä velkasalkun riskiaseman säätelemiseksi tehtyjen johdannaissopimusten menojen maksamiseen.

Selvitysosa:Euromääräinen velka oli vuoden 2014 lopussa 95 129 milj. euroa ja sen keskimääräinen nimelliskorko 1,73 %. Vuonna 2016 otettaville lainoille on käytetty laskentaoletuksena 0,1 % lyhyttä korkoa alle 3 vuoden korkojaksoille ja 0,7 % pitkää korkoa yli 3 vuoden korkojaksoille.

Bruttomääräisistä menoista vähennettäviä tuloja ovat valtionlainoista saatavat korkotulot sekä valtionlainojen koronmaksua suojaavista johdannaisista kertyvät tulot.

Määrärahan arvioitu käyttö (milj. euroa)

   
Tuotto-obligaatiolainat 1
Sarjaobligaatiolainat 1 517
Muut obligaatiolainat 7
Muut joukkovelkakirjalainat 1
Velkasitoumuslainat 3
Velkakirjalainat ja muut lainat 7
Yhteensä 1 536

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Korkomenoarvion tarkentuminen -193 000
Yhteensä -193 000

Määräraha on kehyksen ulkopuolinen.


2016 talousarvio 1 536 000 000
2015 II lisätalousarvio -173 000 000
2015 talousarvio 1 729 000 000
2014 tilinpäätös 1 696 226 643

 

Eduskunnan kirjelmä EK 28/2015 vp (18.12.2015)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 1 536 000 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää valtionvelan korkojen, vanhentuneiden korkojen ja myös lyhytaikaisesta tilapäisrahoituksesta aiheutuvien korkojen sekä velkasalkun riskiaseman säätelemiseksi tehtyjen johdannaissopimusten menojen maksamiseen.

 

II lisätalousarvioesitys HE 88/2016 vp (26.5.2016)

Momentilta vähennetään 56 000 000 euroa.

Selvitysosa:Korkomenoarviota on tarkistettu toteutuneiden korkomenojen, toteutuneen lainanoton sekä toteutuneen korkotasokehityksen mukaisesti. Alenemaan on vaikuttanut euroalueen korkotasojen lasku. Vuonna 2016 otettaville lainoille on käytetty korko-oletuksena laskentahetken markkinakorkotasoja, -0,3 prosentin lyhyttä korkoa kolmen kuukauden korkojaksoille ja 0,6 prosentin pitkää korkoa kymmenen vuoden korkojaksoille.


2016 II lisätalousarvio -56 000 000
2016 talousarvio 1 536 000 000
2015 tilinpäätös 1 523 591 805
2014 tilinpäätös 1 696 226 643

 

Eduskunnan kirjelmä EK 13/2016 vp (22.6.2016)

Momentilta vähennetään 56 000 000 euroa.

 

III lisätalousarvioesitys HE 221/2016 vp (27.10.2016)

Momentille myönnetään lisäystä 31 000 000 euroa.

Selvitysosa:Lisämäärärahan tarve aiheutuu pääosin negatiivisen korkotason aiheuttamasta emissiovoitosta viitelainan emission yhteydessä syyskuussa, mitä vastaavat korkosuojauksen menot ovat kasvaneet.

Lisäksi korkomenoarviota on tarkistettu toteutuneiden korkomenojen, toteutuneen lainanoton sekä toteutuneen korkotasokehityksen mukaisesti. Korkomenojen arvioinnissa on laskentaoletuksena käytetty laskentahetken markkinakorkotasoja, -0,3 prosentin lyhyttä korkoa kolmen kuukauden korkojaksoille ja 0,3 prosentin pitkää korkoa kymmenen vuoden korkojaksoille.


2016 III lisätalousarvio 31 000 000
2016 II lisätalousarvio -56 000 000
2016 talousarvio 1 536 000 000
2015 tilinpäätös 1 523 591 805
2014 tilinpäätös 1 696 226 643

 

Eduskunnan kirjelmä EK 26/2016 vp (25.11.2016)

Momentille myönnetään lisäystä 31 000 000 euroa.