Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Siffertabell
   Anslag

Talousarvioesitys 2016

40. Verkställighet av straffPDF-versio

01. Brottspåföljdsmyndighetens omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på 1 080 000 euro.

Förklaring:Tillägget föranleds av de tilläggsuppgifter som coronaviruspandemin COVID-19 medför för fängelserna när det gäller att trygga en lagenlig verkställighet av straff och anstaltsäkerheten.


2020 II tilläggsb. 1 080 000
2020 I tilläggsb. 433 000
2020 budget 218 912 000
2019 bokslut 216 499 000
2018 bokslut 211 112 000