Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
   Tuloarviot
     22. Eduskunta
       01. Opetusministeriö
       05. Kirkollisasiat
       07. Opetushallitus
       70. Opintotuki
       88. Tiede
       90. Taide ja kulttuuri
            50. Eräät avustukset
            70. Kaluston hankinta
       98. Liikuntatoimi
       99. Nuorisotyö

Talousarvioesitys 2016

23. Suomenlinnan hoitokunnan toimintamenot(siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 2 376 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös pienehköihin peruskorjauksiin.

Selvitysosa:Suomenlinnan hoitokunnan kaksi tulosaluetta ovat rakennukset ja monumentti.

Opetusministeriö on asettanut talousarvioesityksen valmistelun yhteydessä Suomenlinnan hoitokunnalle vuodelle 2002 alustavasti seuraavat tulostavoitteet:

Rakennusten tulosalue

Rakennusten korjaukset toteutetaan siten, että rakennuttamisen osuus ei ylitä normaalitapauksissa 15 % korjauskustannuksista. Asuinrakennusten kunnostustyö jatkuu kahdella työmaalla. Vuokratilojen käytön markkinointia kehitetään.

Monumentin tulosalue

Vaikuttavuutta mitataan matkailututkimuksella. Tavoitteena on tarjota tarpeelliset työkohteet Suomenlinnan työsiirtolalle. Lonnan saari liitetään osaksi maailmanperintöaluetta. Maiseman kunnostustöissä painopiste siirtyy rantamuurien ja laitureiden kunnostamiseen.

Menojen ja tulojen erittely:
   
Bruttomenot 5 740 000
Maksullisen toiminnan erillismenot 3 111 000
Muut toimintamenot 2 629 000
Bruttotulot 3 364 000
Maksullisen toiminnan tulot, muut suoritteet 3 364 000
Nettomenot 2 376 000

Määrärahan mitoituksessa on lisäyksenä otettu huomioon 15 000 euroa palkkaseurantaselvityksen mukaisiin tarkistuksiin.


2002 talousarvio 2 376 000
2001 talousarvio 2 213 858
2001 lisätalousarvio 69 462
2000 tilinpäätös 2 191 825